Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do języka skryptowego PHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do języka skryptowego PHP
Pliki cookie, sesje i system plików

2 Pliki cookie Pliki cookie to dane niewielkiej objętości, zapisywane w przeglądarce WWW Pliki umożliwiają identyfikację użytkownika, dzięki czemu można wyświetlić indywidualną treść na stronie WWW, uzależnioną od odwiedzającego Przeglądarka automatycznie wysyła do skryptów pliki cookie Po wylogowaniu i przejściu do innej witryny, pliki cookie są zapamiętywane i odtwarzane przy następnej wizycie

3 Składowe pliku cookie Każdy plik cookie składa się z nazwy i wartości, podobnie jak zmienna PHP, Instrukcja do utworzenia pliku cookie w przeglądarce jest przesyłana jako nagłówek HTTP przed przesłaniem strony WWW, Plik cookie ma datę ważności

4 Przykład nagłówka pliku cookie
Set-Cookie: expires=Sat, 31-Dec :59:59 GMT

5 Dostęp do plików cookie
Tablica $_COOKIE w języku PHP zawiera wszystkie pliki cookie, które zostały przesłane do bieżącego skryptu Wyświetlenie zawartości pliku cookie: echo $_COOKIE[„nazwa”]

6 Ustawianie plików cookie za pomocą PHP
setcookie(„nazwa”, „wartość”, time()+offset, [„domena”], [„ścieżka_do_pliku_cookie”]); Przykład: setcookie(„ ”, time() , „.zce.szczecin.pl”, „/scripts”);

7 Usuwanie plików cookie
Nie istnieje funkcja usuwająca plik cookie w przeglądarce Można zablokować przesyłanie pliku cookie do serwera WWW, korzystając z funkcji setcookie, w której podajemy: Nazwę pliku cookie Pustą wartość Datę ważności z przeszłości

8 Sesje Sesje umożliwiają przekazywanie wartości pomiędzy stronami w witrynie WWW Dane nie są zapisywane w przeglądarkach, ale na stronie WWW, Do identyfikacji zbioru wartości odpowiadającej określonemu użytkownikowi wykorzystywany jest pojedynczy plik cookie

9 Tworzenie sesji Inicjowanie sesji odbywa się za pomocą funkcji:
session_start([„nazwa_sesji”]); Do zapisywania i odczytywania zmiennych sesji służy tablica: $_SESSION, do której można bezpośrednio przypisywać wartości

10 Przykład: Zastosowanie sesji do śledzenia wizyt na stronie
<php session_start(); if($_SESSION[„last_visit”] == 1) { echo „Data ostatniej wizyty: ”; echo date(„j F Y, H:i:s”, $_SESSION[„last_visit”]); echo „<br>”; echo „Liczba wizyt: ”. $_SESSION[„num_visits”]; } else echo „To jest Twoja pierwsza wizyta”; $_SESSION[„last_visit”] = time(); $_SESSION[„num_visits”]++; ?>

11 Dostęp do systemu plików
Pobieranie informacji o pliku: file_exists(„nazwa_pliku”) – informuje o tym, czy plik o podanej nazwie istnieje, is_executable – sprawdza, czy plik jest wykonywalny, is_readable – sprawdza, czy plik można odczytać, is_writeable – sprawdza, czy można zapisywać do pliku filesize – zwraca rozmiar pliku w bajtach

12 Przenoszenie i kopiowanie plików
copy(„plik_źródłowy, „plik_docelowy”) – kopiowanie plików rename(„plik_źródłowy, „plik_docelowy”) – przenoszenie plików unlink(„nazwa_pliku”) – usuwanie plików

13 Odczytywanie i zapisywanie plików
$zmienna = file_get_contents(„nazwa_pliku”) – odczytanie zawartości pliku do zmiennej tekstowej file_put_contents(„nazwa_pliku”, $zmienna) – zrzucenie zawartości zmiennej do pliku

14 Koniec


Pobierz ppt "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google