Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Matematyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Matematyka"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Matematyka
Liceum Ogólnokształcące - uczniowie klasy III (18 lat) + zainteresowani nauczyciele dowolnego przedmiotu. Cele Przedstawienie/zapoznanie uczniów/nauczycieli z podstawowymi pojęciami statystyki , ich rozumieniem i zastosowaniem, w tym w edukacji. Opis Etap I – Wykład, zapoznanie uczniów/nauczycieli z podstawowymi pojęciami statystki (dane, histogram, częstość, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary pozycyjne, krzywa dzwonnowa Gaussa, interpretacja danych statystycznych, interpretacja wyników maturalnych). Etap II – rozwiązywanie zadań ze statystyki. Etap III – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w statystyce . Ten szablon został stworzony aby ułatwić nauczycielowi stworzenie własnej Wirtualnej Wizyty w Klasie. Używaj szablony aby udokumentować swój projekt edukacyjny, który uznałeś za wyjątkowo interesujący. Możesz w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. W ten sposób na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie odpowiadające Twojemu projektowi. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentacje programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. Microsoft Windows, Microsoft Office Oprogramowanie Matematyka, statystyka Słowa kluczowe Autorzy Piotr Gumienny - nauczyciel matematyki Agata Faryniarz-Gumienna - nauczyciel matematyki

2 Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela
Dzisiaj rozumienie otaczającego nas świata bez umiejętności „czytania” wykresów kołowych czy słupkowych, rozumienia „danych i wyników”, rozumienia pojęć: średnia arytmetyczna, mediana, modalna, odchylenie standardowe czy krzywa Gaussa i umiejętności ich zintrepretowania jest niemożliwe. Statystyka dotyka Nas na co dzień i wkroczyła również do edukacji. Dla ucznia klasy III „najważniejsza” jest umiejętność „przeczytania” wyników egzaminu maturalnego. Dla nauczyciela poza rozumieniem wyników (gimnazjalnych, maturalnych) ważna jest umiejętność „opracowywania danych” (prac klasowych, sprawdzianów szkolnych, próbnych matur itp.) dla potrzeb dokumentacji szkolnej, w tym z użyciem narzędzi informatycznych (np. arkusz kalkulacyjny). Planując swoje działania postanowiłem połączyć wymagania programowe nauczania matematyki w liceum (elementy statystyki opisowej) z Wewnątrzszkolnym Doskonaleniem Nauczycieli. Zaplanowałem zajęcia ze statystyki, które przeprowadziłem zarówno z uczniami jak i z nauczycielami. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu (z wykorzystaniem zestawu laptop+projektor+tablica interaktywna+prezentacja PowerPoint+Excel), ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych w pracowni komputerowej. Do współpracy w realizacji tego zadania zaprosiłem Panią Agatę Faryniarz-Gumienną, która przez kilka lat była pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Metod Ilościowych Politechniki Koszalińskiej . Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. Dokumenty

3 Zasoby dydaktyczne Przy przygotowywaniu zajęć korzystaliśmy z różnorodnych źródeł „pisanych” (notatki własne, podręczniki akademickie, zasoby biblioteki oraz źródeł elektronicznych (strony internetowe, pliki elektroniczne). Np: Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych zasobów w projekcie, instrukcji dla uczniów. Część materiałów dla ucznia można znaleźć w internecie pod linkami znajdującymi się w dołączonym dokumencie. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Efektem pracy jest stworzenie zasobów dydaktyczno-metodycznych w postaci broszury (biblioteka szkolna) oraz dokumentacji/zasobów w wersji elektronicznej umieszczonych na szkolnym serwerze i udostępnionych innym nauczycielom matematyki (i nie tylko) szkoły oraz innych materiałów.

4 Technologia Informacyjna
Powiązanie ze standardami Technologia Informacyjna Matematyka Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami.

5 Informacje o nauczycielu
Informacje o szkole I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Informacje o nauczycielu Piotr Gumienny – nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych staż: 20 lat, nauczyciel dyplomowany, I stopień specjalizacji, studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzania jednostkami oświatowymi, ponad 50 form doskonalenia zawodowego, twórca konkursu „Liga Matematyczna”, wielokrotnie uhonorowany nagrodami Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty. Laureat konkursu „Nauczyciel Roku miasta Słupsk”, wyróżniony nagrodami uczniów „za przyjaźń” i „stworzony by uczyć”, Laureat konkursu „Innowacyjny Nauczyciel 2009” Agata Faryniarz-Gumienna – nauczyciel matematyki, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej, staż: 16 lat, nauczyciel dyplomowany, studia doktoranckie – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia podyplomowe z zarządzania jednostkami oświatowymi oraz filozofii i etyki, ponad 30 form doskonalenia zawodowego, nagrody Dyrektora Szkoły. Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia dotyczące szkoły i nauczyciela prowadzącego projekt.


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Matematyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google