Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI Okres realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI Okres realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI Okres realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) został wydłużony do dnia 31 października 2014 r.

3 Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI Najważniejsze zadania realizowane w ramach projektu w 2013 roku: Infoseminaria regionalne w obszarze innowacji; Mazowieckie Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności; Konferencja Spotkania ze znanymi naukowcami – praktyczny wymiar nauki; Spotkania inicjatyw klastrowych/grup branżowych; Promocja projektu MSODI; V edycja Konkursu INNOWATOR Mazowsza.

4 Infoseminaria regionalne w obszarze innowacji Program infoseminariów obejmuje następujące moduły tematyczne: Innowacje w biznesie – przegląd dobrych praktyk Sukces budowany na innowacji – spotkanie dla studentów kierunków strategicznych Mazowiecki przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych Innowacyjny biznes szansą regionu Open Innovation – jak skutecznie wykorzystywać zewnętrzne źródła innowacji User-driven-innovation – rynek źródłem innowacji Jak pozyskać kapitał na innowację? - przegląd dobrych praktyk i najskuteczniejszych narzędzi Eko – Innowacje w sektorze energetycznym Rozwój przez design Partnerstwo w konkurencji – rozwój klastrów w regionie W poszukiwaniu innowacji – analiza potrzeb, a rozwój innowacyjny przedsiębiorstwa Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa

5 Infoseminaria regionalne w obszarze innowacji Adresaci infoseminariów: przedsiębiorcy oraz przedstawiciele mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; reprezentanci administracji publicznej, w szczególności administracji na szczeblu lokalnym; organizacje pozarządowe; przedstawiciele środowiska nauki i instytucji otoczenia biznesu. Miejsce spotkań -największe miasta województwa mazowieckiego: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce oraz Warszawa. Termin realizacji - od 12 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

6 CEL wsparcie rozwoju twórczego biznesu w regionie; promocja twórczości młodych, kreatywnych ludzi, a także utworzenie platformy, wymiany myśli i nowych idei, które w niedalekiej przyszłości mogą przerodzić się w ciekawe projekty. I EDYCJA: 23-24 września 2013 r. – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie wydarzenie skupiające środowiska kreatywne i biznesowe pokazało, że coraz więcej firm zauważa potencjał drzemiący w młodych ludziach, którzy na co dzień zajmują się twórczością i designem. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1300 uczestników !

7 Podczas I edycji MDTDI uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu ciekawych i twórczych przedsięwzięciach – poczynając od debaty, przez warsztaty i wystawę prezentującą designerskie przedmioty, aż po inspirujące spotkania z artystami z dziedzin kreatywnych. II EDYCJA: planowana na maj 2014 r.

8 Międzynarodowa konferencja – spotkanie ze znanymi naukowcami – Praktyczny wymiar nauki. 15-16 października 2013 r. Hotel Lord w Warszawie W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego o największym potencjale wdrażania i dyfuzji produktów innowacyjnych (ok.100 osób) naukowcy, doktoranci, a także inne osoby pracujące w instytucjach naukowych zajmujących się badaniami nad innowacyjnymi rozwiązaniami w województwie mazowieckim (ok.100 osób).

9 Konferencja była prowadzona przez znanych polskich i zagranicznych naukowców, którzy przedstawili swoje prace badawcze oraz innowacyjne osiągnięcia. Ponadto w ramach prelekcji została zorganizowana debata ze specjalistami, podczas której omawiane były aspekty transferu wiedzy, a także możliwości jej wykorzystania w praktyce. Wydarzenie to okazało się dużym sukcesem, dzięki któremu utworzona została platforma współpracy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorcami, pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami administracji z województwa mazowieckiego.

10 Rozpoczęto również realizację zadania polegającego na organizacji pięciu spotkań inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowanie 5 strategii rozwoju. Dla każdej z branż zadanie realizowane będzie w trzech częściach, na które składają się: konferencja inicjująca współpracę w branży; sześć spotkań warsztatowych dla uczestników zainteresowanych udziałem w inicjatywie klastrowej; przygotowanie strategii rozwoju inicjatywy klastrowej przy współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Spotkania inicjatyw klastrowych/grup branżowych

11 Obecnie realizowana jest pierwsza cześć zadania – konferencje inicjujące współpracę dla: branży rolno – spożywczej - 14 października 2013; branży medycznej - 21 października 2013; branży kreatywnej– dla inicjatywy skupionej wokół celu: budowa marki regionu jako centrum kulturalnego kraju. Podsektor działalności twórczej o charakterze kulturalnym, w którym mieści się: literatura i sztuki wizualne, rzemiosło artystyczne, film i wideo, działalność muzyczna, sztuki sceniczne, fotografia – 25 października 2013; branży chemicznej - 4 listopada 2013; branży kreatywnej – dla inicjatywy skupionej wokół celu: wzrost znaczenia usług B2B sektora kreatywnego w regionie. Podsektor działalności twórczej o charakterze użytkowym, w którym mieści się: reklama, architektura, wzornictwo i projektowanie mody, działalność wydawnicza, telewizja i radio, oprogramowanie komputerowe - 5 listopada 2013. Spotkania inicjatyw klastrowych/grup branżowych

12 września i października. Kampania informacyjno-promocyjna projektu MSODI ruszyła na przełomie września i października. Zakres kampanii Zakres kampanii obejmuje m. in. promocję publikacji powstałych w ramach realizacji projektu, realizację licznych konkursów edukacyjnych, spotkań z przedsiębiorcami i wydarzeń dla mieszkańców Mazowsza.Cele: zaprezentowanie korzyści z wdrażania innowacji przez firmy oraz zainteresowanie przedsiębiorców działaniami Samorządu Województwa w zakresie wspierania innowacyjności popularyzacja MSODI jako sieci promującej inwestowanie w nowoczesne technologie inicjującej współpracę między instytucjami, firmami, uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Adresatami kampanii Adresatami kampanii są małe i średnie przedsiębiorstwa, środowiska naukowe, jednostki administracji publicznej, samorządy oraz mieszkańcy Mazowsza zainteresowani tematyką innowacyjności przedsiębiorczości. Kampania informacyjno-promocyjna projektu systemowego pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo- Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)

13 Głównym celem Konkursu jest promocja postaw proinnowacyjnych wśród społeczeństwa regionu Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Konkursu są w szczególności innowacje techniczne oraz organizacyjne w obszarach nauk stosowanych (w tym m. in. chemii, fizyki, biologii, medycyny, elektroniki, informatyki, mechaniki, ekonomii, zarządzania, nauk rolniczych). V edycja Konkursu INNOWATOR MAZOWSZA

14 Proces oceny zgłoszeń konkursowych odbywa się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma – uczestnikami są przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Mazowsza, które oferują nowe produkty lub usługi, stosują nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej. Innowacyjny Młody Naukowiec – uczestnikami są twórczo myślący, młodzi autorzy najlepszych osiągnięć naukowych, udokumentowanych w postaci pracy doktorskiej przygotowywanej lub obronionej w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie Mazowsza, zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych. V edycja Konkursu INNOWATOR MAZOWSZA

15 Ostateczny termin zgłoszeń w ramach Konkursu upłynął w dniu 18 października 2013 r. W ramach V edycji Konkursu wpłynęło 16 wniosków w kategorii Młoda Innowacyjna Firma oraz 54 wnioski w ramach kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec. W poprzedniej edycji 8 firm i 7 naukowców zdecydowało się aplikować do Konkursu. Zwiększone zainteresowanie jest zasługą zintensyfikowanej kampanii promocyjnej prowadzonej przez firmę zewnętrzną oraz pracowników projektu. Kampanie prowadzono m.in. poprzez promocję Konkursu na bilbordach, plakatach, ulotkach, w prasie a także bezpośrednio: wysyłając wiadomości elektroniczne do potencjalnych zainteresowanych. Również pracownicy MJWPU wsparli kampanie poprzez szerzenie informacji o Konkursie wśród beneficjentów. Podczas realizacji V edycji nawiązaliśmy współpracę m.in. z Radą Główną Instytutów Badawczych na czele z Panem Prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim - przewodniczącym rady co zaowocowało zwiększona liczbą ekspertów do oceny wniosków. Ponadto współpracujemy z ekspertami, z których wsparcia korzystaliśmy w poprzednich edycjach Konkursu. V edycja Konkursu INNOWATOR MAZOWSZA

16 Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI Najważniejsze wydarzenia planowane do realizacji w ramach projektu: Forum kojarzenia partnerów w transferze wiedzy i innowacji; Targi nauki i kooperacji; Konkurs o charakterze grantowym na wsparcie rozwoju i innowacyjności dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi; Forum Instytucji Otoczenia Biznesu; II edycja Mazowieckich Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności; VI edycja Konkursu INNOWATOR Mazowsza.

17


Pobierz ppt "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI Okres realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google