Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki realizacji umów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki realizacji umów"— Zapis prezentacji:

1 Warunki realizacji umów
W RODZAJU REHABILITCJA LECZNICZA ZARZĄDZENIE NR 85/2008/DSOZ PREZESA NFZ Z DNIA15 października 2008 R Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji Leczniczej MOW NFZ

2 Zakresy świadczeń - ambulatoryjne
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna: (porada lekarska ambulatoryjna i domowa) nastąpił wzrost wagi punktowej Fizjoterapia ambulatoryjna : (wizyta fizjoterapeutyczna oraz zabiegi w ambulatorium i w domu) – 2009r nastąpił wzrost wagi punktowej. Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych , nie więcej niż 4 zabiegi dziennie. Zabiegi fizjoterapeutyczne muszą odbywać się pod stałym nadzorem co najmniej jednego mgr fizjoterapii. Fizjoterapia domowa: (wizyta fizjoterapeutyczna i zabiegi realizowane w warunkach domowych) w 2009r finansujemy do 80 dni w roku, z możliwością przedłużenia po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału. Realizacja świadczeń w rehabilitacji fizjoterapeutycznej domowej nie może być mniejsza niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w okresie sprawozdawczym. Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji Leczniczej MOW NFZ

3 katalog zbiegów fizjoterapeutycznych
Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych – załącznik nr 6 Zwiększenie wyceny punktowej w rehabilitacji domowej Zmniejszenie wyceny punktowej w krioterapii ogólnoustrojowej i krioterapii miejscowej W kinezyterapii : dodano ćwiczenia grupowe obniżono wycenę punktową ćwiczeń wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo- mięśniowej ( ćwiczenia specjalne)

4 Rehabilitacja w oddziale w ośrodku dziennym
Rehabilitacja w ośrodku dziennym: jednostką rozliczeniową był osobodzień w 2009 roku jest punkt rozliczeniowy. rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego rehabilitacja kardiologiczna rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii ogólnoustrojowa dwa nowe produkty :rehabilitacja słuchu i mowy oraz rehabilitacja wzroku -podział na 3 kategorie wiekowe, czas trwania rehabilitacji do 120 dni w roku, zajęcia indywidualne i grupowe, wymagany szczegółowy program rehabilitacji oraz opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie audiologii i foniatrii, w przypadku rehabilitacji wzroku opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki

5 Rehabilitacja w oddziale w ośrodku dziennym
Rehabilitacja słuchu i mowy - §15 obejmuje kompleksową opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym słuchem Polega na zindywidualizowanym uczestnictwie pacjenta w rehabilitacji Do oddziału dziennego kierują lekarze poradni specjalistycznych: - otolaryngologicznej - otolaryngologii dziecięcej -audiologii i foniatrii Czas trwania rehabilitacji mowy i słuchu – do 120 dni w roku z możliwością przedłużenia za zgodą Dyrektora Oddziału NFZ Rehabilitacja jest realizowana: - u dzieci od 0 – 7 lat w czasie nie krótszym niż 1 godz. średnio 2 świadczenia - u pacjentów od 8 – 19 lat w czasie nie krótszym niż 1,5 godz. średnio 3 świadczenia -u pacjentów powyżej19 lat w czasie nie krótszym niż 1 godz. średnio 2 świadczenia Rehabilitacja obejmuje: wielospecjalistyczną poradę terapeutyczna ( konsylium), świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej, świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego, świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychoruchowej.

6 Rehabilitacja w oddziale ośrodku dziennym
Rehabilitacja wzroku w oddziale dziennym - §16 obejmuje kompleksową wysokospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym wzrokiem Polega na zindywidualizowanym uczestnictwie pacjenta w rehabilitacji Do oddziału dziennego kierują lekarze poradni specjalistycznych: - okulistycznej - neurologicznej Czas trwania rehabilitacji mowy i słuchu – do 120 dni w roku z możliwością przedłużenia za zgodą Dyrektora Oddziału NFZ Rehabilitacja jest realizowana: - u dzieci od 0 – 7 lat w czasie nie krótszym niż 1 godz. średnio 2 świadczenia - u pacjentów od 8 – 19 lat w czasie nie krótszym niż 1,5 godz. średnio 3 świadczenia -u pacjentów powyżej19 lat w czasie nie krótszym niż 1 godz. średnio 2 świadczenia Rehabilitacja obejmuje: wielospecjalistyczną poradę terapeutyczna ( konsylium), świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia lub ortoptyki, świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego, świadczenia z zakresu tyflopedagogiki, świadczenia z zakresu psychologii/psychoterapii, świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.

7 Zakresy świadczeń - stacjonarne
Rehabilitacja ogólnoustrojowa Rehabilitacja neurologiczna – w 2009 roku następuje połączenie 3 niżej wymienionych zakresów w jeden zakres z trzema produktami jednostkowymi. Rehabilitacja neurologiczna wczesna Rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN Rehabilitacja neurologiczna wtórna Rehabilitacja kardiologiczna wczesna Rehabilitacja pulmonologiczna W całej rehabilitacja stacjonarnej w 2008r jednostką rozliczeniową jest osobodzień w 2009 roku będzie punkt rozliczeniowy. Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji Leczniczej MOW NFZ

8 Dziękujemy za uwagę Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji
Marek Laskowski tel Agnieszka Winiarska tel Barbara Dolata tel


Pobierz ppt "Warunki realizacji umów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google