Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport porównania organizacji szkół roku 2007/2008 i 2008/2009 Dane Arkusze Organizacyjne z dnia 03 09 2007 i 02 09 2008 Raport obejmuje szkoły. Nie obejmuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport porównania organizacji szkół roku 2007/2008 i 2008/2009 Dane Arkusze Organizacyjne z dnia 03 09 2007 i 02 09 2008 Raport obejmuje szkoły. Nie obejmuje."— Zapis prezentacji:

1 Raport porównania organizacji szkół roku 2007/2008 i 2008/2009 Dane Arkusze Organizacyjne z dnia 03 09 2007 i 02 09 2008 Raport obejmuje szkoły. Nie obejmuje PM, PPP, SPPT, Przedszkoli, TCKP.

2 Liczba uczniów, wychowanków w szkołach i placówkach Tarnowa Razem – 23498 uczniów

3 Zmiana liczby uczniów typami szkół Razem spadek liczby uczniów - 1263

4 Zmiana liczby uczniów jednostkami

5 Uczniowie oddziałami

6 Liczba uczniów typami szkół

7 Porównanie liczby oddziałów Wrzesień 2008 l.oddz. – 954 spadek l.oddz. o 36

8 Zmiana liczby oddziałów szkołami

9 Porównanie średniej liczebności oddziałów typami szkół Średnia liczebność oddziału w Tarnowie spadła o 0,4

10 Średnia liczebność oddziału szkołami wrzesień 2008

11 Etaty przeliczeniowe nauczycieli Spadek liczby etatów – 98,8 Liczba etatów nauczycieli wrzesień 2008 – 2330,3

12 Zmiana liczby etatów nauczycieli szkołami

13 Zmiana zatrudnienia nauczycieli zadaniami

14 Zmiany zatrudnienia nauczycieli typami szkół

15 Zmiana liczby etatów wsparcia

16 Etaty losowe Razem etaty losowe wrzesień 2008 - 78,23

17 Porównanie etatów nauczycieli stopniami awansu wrzesień 2007 do wrzesień 2008

18 Struktura nauczycieli - awans zawodowy Etaty przeliczenioweNauczyciele – l. osób.

19 Procentowa zmian struktury etatów nauczycieli stopniami awansu wrzesień 2008 do wrzesień 2007

20 Zmiany danych statystycznego nauczyciela porównanie wrzesień 2008 do wrzesień 2007

21 Średniomiesięczny koszt etatu nauczyciela typami szkół - wrzesień 2008

22 Koszty osobowe nauczycieli w przeliczeniu na jednego ucznia – szkoły podstawowe

23 Koszty osobowe nauczycieli i AiO w przeliczeniu na jednego ucznia – gimnazja

24 Koszty osobowe nauczycieli w przeliczeniu na jednego ucznia – licea ogólnokształcące

25 Koszty osobowe nauczycieli w przeliczeniu na jednego ucznia – licea profilowane

26 Koszty osobowe nauczycieli w przeliczeniu na jednego ucznia - technika

27 Koszty osobowe nauczycieli w przeliczeniu na jednego ucznia – ZSZ

28 Koszt płac nauczycieli (bez etatów losowych) w przeliczeniu na ucznia typami szkół

29 Zmiana średniomiesięcznego kosztu etatu nauczyciela typami szkół Jest to istotny wzrost kosztów średnio na jednego nauczyciela o blisko 300 zł

30 Godziny uczniowskie na ucznia typami szkół Są to rzeczywiste wskaźniki zatwierdzone w arkuszach organizacyjnych uwzględniające również godziny spoza limitu przyznane szkołom. Wskaźniki te nie uwzględniają godzin etatów wsparcia.

31 Nauczyciele wg daty urodzenia

32 Etaty spoza limitu

33 Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela typami szkół wrzesień 2008 i wrzesień 2007 Spadek oznacza zmniejszenie średniej liczebności oddziałów oraz relatywny w stosunku do liczby uczniów wzrost liczby etatów nauczycielskich. Relatywne w stosunku do liczby uczniów zwiększenie etatów wsparcia i losowych

34 Wskaźnik podziału na grupy typami szkół oraz średnia całego miasta

35 Zmiana liczby etatów pracowników AiO jednostkami wrzesień 2008 i 2007

36 Zmiana kosztów kształcenia (koszty osobowe) ucznia (wrzesień 2007 do wrzesień 2008) Koszty kształcenia ucznia wzrastają średnio o ponad 40 zł. W szkołach specjalnych z klasami integracyjnymi ten wzrost jest znacznie większy. W TCE wzrost spowodowany jest dużym spadkiem liczby uczniów.

37 Dane podstawowe zbiorczo Dane podstawowe Dane wrz-08wrz-07zmiana Liczba jednostek sprawozdawczych4647 Liczba oddziałów954990 -36 Liczba uczniów2349824761 -1263 Suma podopiecznych z wszystkich składowych jednostki sprawozdawczej30261978 1048 Liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych2330,002428,80 -98,8 Suma etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych292,85254,58 38 Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych18511946 -95 Suma etatów nauczycielskich z godzin ponadwymiarowych202,28222,65 -20 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi619,33629,99 -10,7 Miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli76567087 215 443 441265 Miesięczny koszt wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi1 193 7051 067 846 125858

38 Dane szczegółowe zbiorczo

39 Wskaźniki Spadki tych wskaźników spowodowane sa zmniejszeniem liczby uczniów. Liczba etatów nie zmniejszyła się proporcjonalnie do spadku liczby uczniów.


Pobierz ppt "Raport porównania organizacji szkół roku 2007/2008 i 2008/2009 Dane Arkusze Organizacyjne z dnia 03 09 2007 i 02 09 2008 Raport obejmuje szkoły. Nie obejmuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google