Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSKAZÓWKI DO ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK UWZGLĘDNIAJĄCE RACJONALIZACJĘ WYKORZYSTANIA ETATÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSKAZÓWKI DO ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK UWZGLĘDNIAJĄCE RACJONALIZACJĘ WYKORZYSTANIA ETATÓW."— Zapis prezentacji:

1 WSKAZÓWKI DO ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK UWZGLĘDNIAJĄCE RACJONALIZACJĘ WYKORZYSTANIA ETATÓW

2 TWORZENIE STANOWISK WICEDYREKTORÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ 1 STANOWISKO – przy co najmniej 12 oddziałach POZOSTAŁE w uzgodnieniu z organem prowadzącym - złożenie uzasadnienia do dnia 30 marca każdego roku Przedszkola na dotychczasowych zasadach

3 UJEDNOLICENIE WSKAŹNIKA DO WYLICZENIA ETATÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Propozycja zmiany jednego ze składników wzoru: liczba etatów pedagogicznych * 0,18 + całkowita powierzchnia użytkowa * 0,0005 + całkowita powierzchnia gruntu * 0,0001 Przedszkola na dotychczasowych zasadach

4 PODZIAŁ NA GRUPY NA ZAJĘCIACH Tylko na zajęciach, gdzie obowiązek podziału wynika z przepisów prawa Tylko tam, gdzie są pracownie

5 BRAK NADGODZIN DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH (DYREKTOR, WICEDYREKTOR, KIEROWNIK ŚWIETLICY ITD.) Wymiar etatu nie powinien przekraczać 1 etatu W przypadku przekroczenia wymiaru godzin realizowanego przedmiotu – zmiana obniżki pensum

6 OBNIŻKI PENSUM DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH Całkowite lub częściowe zwolnienie (inne niż wynikające z uchwały) z realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: Tylko w przypadku: inwestycji, generalnych remontów, zadań zleconych przez organ prowadzący, realizacji dużych projektów Wniosek z uzasadnieniem do Wydziału Edukacji do dnia 30 marca każdego roku

7 Racjonalne planowanie etatów wsparcia Zwracanie uwagi na podwójne zatrudnienie w placówkach

8 Przedstawione ograniczenia obowiązują mimo posiadania limitu etatów Przygotowanie aneksów do arkuszy do dnia 30 sierpnia 2013

9 PODZIAŁ PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK NA 4 OBSZARY DZIAŁANIA

10 NOWY PRZYDZIAŁ ZADAŃ PRACOWNIKÓW DZIAŁU NADZORU PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK Od dnia 1 września 2013 r. zmiana osób prowadzących przedszkola i szkoły: Pracownicy prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne Pracownicy prowadzący gimnazja, zespoły szkół (gimnazja + szkoły podstawowe) i szkoły ponadgimnazjalne

11 Nowy podział zespołów konsultacyjnych dyrektorów według obszarów działania

12 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "WSKAZÓWKI DO ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK UWZGLĘDNIAJĄCE RACJONALIZACJĘ WYKORZYSTANIA ETATÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google