Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 38 IM. K ARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO P ROJEKT PILOTAŻOWY J AK PRZECIWDZIAŁAĆ ABSENCJI UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE ? Realizacja: rok szkolny 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 38 IM. K ARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO P ROJEKT PILOTAŻOWY J AK PRZECIWDZIAŁAĆ ABSENCJI UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE ? Realizacja: rok szkolny 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 38 IM. K ARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO P ROJEKT PILOTAŻOWY J AK PRZECIWDZIAŁAĆ ABSENCJI UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE ? Realizacja: rok szkolny 2007/2008

2 P ODJĘTE DZIAŁANIA 1. Założenie przez uczniów lub zmodyfikowanie zeszytów kontaktów z rodzicami w klasach Ic, IIc. 2. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego w klasach trzecich. 3. Weryfikacja zapisów w dokumentach: a. procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych, konfliktowych b. kryterium oceny zachowania c. statut szkoły 4. Spotkania z przedstawicielami instytucji wspomagających

3 R OZMOWY Z UCZNIAMI - E WALUACJA Zeszyt kontaktów z rodzicami W klasach Ic i IIc zaobserwowano zmniejszenie absencji na ostatnich godzinach lekcyjnych. Porównując ogólną frekwencję w tych klasach na przestrzeni dwóch ostatnich lat widoczna jest poprawa od 10 do 14%. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego To rozwiązanie nie wpłynęło bezpośrednio na poprawę frekwencji uczniów klas trzecich.

4 W GLĄD DO DZIENNIKÓW F REKWENCJA OGÓLNA I SEMESTR 2007/2008

5 W GLĄD DO DZIENNIKÓW F REKWENCJA OGÓLNA II SEMESTR 2007/2008

6 P ORÓWNANIE FREKWENCJI W KLASIE II C W POPRZEDNIM I OBECNYM ROKU SZKOLNYM

7

8 W GLĄD DO DZIENNIKÓW F REKWENCJA NA OSTATNICH 3 GODZINACH (I SEMESTR )

9 W GLĄD DO DZIENNIKÓW F REKWENCJA NA OSTATNICH 3 GODZINACH (II SEMESTR )

10 Z ESTAWIENIE FREKWENCJI OGÓLNEJ I NA OSTATNICH 3 GODZINACH W KL. I C

11 P ORÓWNANIE FREKWENCJI W KLASACH III W POPRZEDNIM I OBECNYM ROKU SZKOLNYM Klasa III a: - - frekwencja w I sem. r. szk. 2006/2007 – 75,30% - - frekwencja w I sem. r. szk. 2007/2008 - 76,60% - - frekwencja w II sem. r. szk. 2006/2007 – 69,70% - - frekwencja w II sem. r. szk.2007/2008 – 69,72% - Klasa III b: - - frekwencja w I sem. r. szk. 2006/2007 – 79% - - frekwencja w I sem. r. szk. 2007/2008 – 63% - - frekwencja w II sem. r. szk. 2006/2007 – 78% - - frekwencja w II sem. r. szk. 2007/2008 – 58%

12 W NIOSKI Zeszyt kontaktów z rodzicami Znacznie zmniejszyła się absencja na ostatnich godzinach lekcyjnych. W klasie II c frekwencja w I sem. poprawiła się o 12%, a w II sem. zwiększyła się aż o 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W obecnej klasie I c frekwencja w I sem. poprawiła się o 3%, a w II sem. zwiększyła się o ponad 10% w porównaniu z inną klasą pierwszą w poprzednim roku szkolnym. Zeszyt kontaktów z rodzicami będzie wdrażany we wszystkich klasach w kolejnym roku szkolnym..

13 W NIOSKI Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego W klasie III a był minimalny wzrost frekwencji po zastosowaniu działania (I sem. wzrost o 1,3%, a w II sem. o 0,02%). W klasie III b planowanie ścieżki rozwoju zawodowego nie miało żadnego wpływu na frekwencję. Generalnie działanie to nie miało większego wpływu na zmianę frekwencji, będzie jednak realizowane w następnym roku w ramach doradztwa zawodowego.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 38 IM. K ARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO P ROJEKT PILOTAŻOWY J AK PRZECIWDZIAŁAĆ ABSENCJI UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE ? Realizacja: rok szkolny 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google