Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1"— Zapis prezentacji:

1 Realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
ORANGE DLA ZIEMI Ekologiczna Europa projekt IV. Realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Skarżysko - Kamienna

2 Efekt "szklarniowy" lub cieplarniany
Masy powietrza, jakie otaczają Ziemię, pomagają zatrzymywać ciepło otrzymywane pod postacią promieniowania słonecznego. Tę zdolność atmosfery do magazynowania i utrzymywania ciepła przy powierzchni Ziemi nazywamy efektem "szklarniowym" lub cieplarnianym

3 Co to jest efekt cieplarniany?

4 Skutki - Susza w strefie Sahelu - panująca od 1968 roku.
Z punktu widzenia ochrony środowiska, najważniejsze są skutki efekty cieplarnianego. Już istnieją poważne zagrożeniu, a przyszłe zagrożenia są niezwykle trudne do przewidzenia. Pewny jest wzrost stężenia dwutlenku węgla w ostatnich czasach. Pewny jest także wzrost temperatury w ciągu ostatnich 100 lat. - Wzrost średniej temperatury w Arktyce o 3°C od 1920 roku, a średniej zimowej aż o 7°C. - Susza w strefie Sahelu - panująca od 1968 roku. - Gorące lata i ciepłe zimy w ostatnich dekadach - Lekkie przesunięcia stref klimatycznych w stronę równika, czego efektem była susza w Senegalu

5 Ograniczenia przez człowieka emisji gazów cieplarnianych, i do usunięcia CO2 z atmosfery
Należy zahamować wyrąb i wypalanie lasów Sadzić co najmniej tyle nowych drzew, ile ulega niszczeniu Drzewostan ma bardzo istotny wpływ na regulację ilości CO2 w atmosferze, gdyż 1 hektar lasu pochłania 250kg CO2.

6 CO2 ma największy wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego i na globalne ocieplenie

7 "Szczyt Ziemi" w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku
O tym, że Świat coraz poważniej myśli i zdaje sobie sprawę z zagrożeń globalnego ocieplenia spowodowanego efektem cieplarnianym świadczy fakt, że przyjęto na konferencji m.in: Ramową Konwencję w sprawie zmian klimatu, uzupełniającą tzw. Protokół Montrealski postanowieniami w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: CO2, CH4 i N2O.

8 Źródła i technologie wytwarzania energii elektrycznej.
Kryzys energetyczny w 1973 r., który spowodował wzrost najpierw cen ropy naftowej, a następnie wszystkich innych paliw, względy ochrony środowiska oraz rozwój techniki kosmicznej zwiększyły zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami i technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Te nowe, niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej można podzielić na źródła odnawialne i źródła nieodnawialne.

9 Do odnawialnych źródeł energii należą:
energia wód energia słoneczna energia wiatru energia pływów i fal morskich energia cieplna oceanów energia biomasy

10 A do źródeł nieodnawialnych:
wodór energia magnetohydrodynamiczna ogniwa paliwowe

11 Energię wnętrza Ziemi (geotermiczną) można zaliczyć do obu rodzajów źródeł: gejzery są źródłem nieodnawialnym, energia gorących skał jest zaś energią odnawialną.

12 Wykorzystanie prawie wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej jest związane z minimalnym, bądź nawet żadnym wpływem na środowisko . Z tego względu przyszłość należy właśnie do nich !

13 Rola ich w przyszłości będzie systematycznie zwiększała się, ze względu na konieczność zmniejszenia obciążenia środowiska przez energetykę konwencjonalną.

14 PODSUMOWANIE Wszystkie omówione nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej charakteryzują się następującymi wspólnymi cechami: -są mało bądź nawet wcale nieuciążliwe dla środowiska; - znajdują się w stanie rozwoju, co pozwala oczekiwać zwiększania sprawności wytwarzania energii elektrycznej; - uzyskiwane moce są obecnie małe bądź bardzo małe, co na razie nie pozwala na odegranie przez nie poważniejszej roli w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną; - są droższe niż dotychczas stosowane technologie (niektóre nawet 10 razy), co stanowi poważną barierę do ich powszechnego stosowania.

15 Szacuje się, że w 2005 r. energia elektryczna wytwarzana tymi metodami pokryje zaledwie 10% światowego zapotrzebowania, a w 2020 r. 15% oraz że rozwój niektórych z nich (np. technologii wodorowej, MHD) nastąpi dopiero pod koniec XXI wieku.

16 Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia globalnego ocieplenia dzięki wtórnemu przetwarzaniu surowców Wystarczy kupować produkty które nadawały się do ponownego użycia, by były surowcami wtórnymi. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędza się część energii potrzebnej do produkcji nowych opakowań, co z kolei redukuje wydzielanie CO2 do atmosfery.

17 Odpady komunalne

18 W rezultacie do atmosfery trafia mniejsza ilość CO2.
Każdy z nas powinien oszczędzać energię przez używanie jak najbardziej energooszczędnych produktów, takich jak pralki, lodówki czy żarówki. Poprawiając izolację domów zmniejsza się wykorzystanie ogrzewania,czyli spalane jest mniej węgla, gazu i ropy. W rezultacie do atmosfery trafia mniejsza ilość CO2. Tą emisję możemy zredukować również korzystając w mniejszym stopniu z samochodów, możemy przecież spacerować, jeździć na rowerze i korzystać z publicznych środków lokomocji.

19 Nakaz używania żarówek energooszczędnych w całej Europie od 2008 roku.
W 2008 roku ma zostać wprowadzony nakaz używania nowego typu oszczędnych żarówek. Oznacza to, że żarówki starej generacji zostaną wycofane z rynku.

20 Wszystkie... Jak wszystkie, to wszystkie. Nawet te oświetlające prywatne mieszkania muszą być  zmienione -  tak zdecydowali przywódcy państw Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli. Czasu mamy niewiele, bo do 2009 roku.

21 Ekologiczne samochody
1.Czy europejskie samochody są ekologiczne? 2.Która marka produkuje najbardziej ekologiczne auta? 3.Dlaczego silniki benzynowe zanieczyszczają środowisko? 4.Czy ogniwa paliwowe są ekologiczne? 5.Czy lepsze są samochody elektryczne lub solarne? 6.Czy istnieją lepsze źródła energii dla samochodów?

22 Auta elektryczne są samochodami korzystającymi z prądu jako źródła zasilania. Samochody solarne to takie, które korzystają z energii słonecznej. Powyższe sposoby napędzania samochodów są w porównaniu z silnikami spalinowymi zdecydowanie lepszymi. Jednak samochody solarne czy elektryczne nie są do końca ekologiczne. Jest to związane przede wszystkim z technologiami używanymi do produkcji baterii słonecznych i akumulatorów. Do ich produkcji używa się szkodliwych substancji mogących zanieczyszczać. Przykładem europejskiego samochodu elektrycznego jest eksperymentalny Renault Zoom. Auta o napędzie słonecznym są rzadkie i nie wprowadzane do seryjnej produkcji.

23 Samochody europejskie należą do jednych z najbardziej bezpiecznych i ekologicznych na świecie. Są to również auta technicznie zaawansowane. W nich coraz często stosuje się filtry umieszczane w układzie wydechowym, po to aby przeczyszczały spaliny pochodzące z silnika. Oprócz filtrów używa się innych urządzeń. Wszystkie samochody produkowane w Europie są poddawane różnym testom np. na poziom emisji trujących związków chemicznych. Nie udało się dotychczas zbudować opony, która podczas jazdy z piskiem opon nie będzie wysyłać szkodliwego dymu, który powstaje podczas ścierania gumy. Prace nad oponą idealną trwają.

24 Nie można udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi
Nie można udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi. Firmy produkujące samochody starają się stosować w najnowszych modelach rozwiązania technologiczne mające na celu zmniejszenie emisji spalin do atmosfery. Do wyposażenia standardowego należą wyżej wspomniane filtry. Od jakiegoś czasu firma BMW testuje silniki wodorowe. Przykładem takiego modelu jest BMW H2R. Inne firmy nie zostają w tyle. Opel wprowadził do produkcji auta napędzane silnikami hybrydowymi będącymi połączeniem silnika spalinowego z elektrycznym.

25 Ogniwa paliwowe są to urządzenia korzystające z energii wodoru
Ogniwa paliwowe są to urządzenia korzystające z energii wodoru. Korzystają one z reakcji zachodzącej pomiędzy wodorem a tlenem. Dzięki temu ogniwa są o wiele bardziej wydajniejsze oraz dużo bardziej ekologiczne ponieważ jedynym produktem ubocznym jest woda. W efekcie nie powodują żadnych zanieczyszczeń podczas swojej pracy. W przypadku innych alternatywnych źródeł energii technologia konstruowania nie jest zbyt ekologiczna.

26 Silniki spalinowe podczas procesu spalania paliwa (w przypadku silników samochodowych ropopochodnej benzyny) produkują wiele gazów zanieczyszczających środowisko. Do nich należą m.in. tlenki azotu, siarki oraz węgla z czego najbardziej niebezpieczny jest czad. Jak wiadomo tlenki siarki i azotu są przyczyną tzw. kwaśnych deszczy powodujących niszczenie roślin i zakwaszanie gleby. Dwutlenek węgla powstający podczas spalania benzyny jest przyczyną efektu cieplarnianego powodującego zmiany klimatu. Czad jest śmiertelnie niebezpieczny gdyż powoduje śmierć organizmów.

27 Mogą istnieć jeszcze inne źródła energii do napędzania aut
Mogą istnieć jeszcze inne źródła energii do napędzania aut. Nie wiadomo jednak czy byłyby ekologiczne. Możemy tylko spekulować na ten temat, być może istnieją lepsze i bardziej ekologiczne źródła energii dla samochodów czekające na odkrycie. W poprzednim stuleciu próbowano zastosować turbiny gazowe, ale projekty aut z tym rodzajem napędu nie wyszły poza fazę makiety. Ten sam los podzieliły auta z napędem jądrowym.

28 Zapowiedz ministra komunikacji
Niemiecki minister komunikacji zapowiedział wprowadzenie ekologicznego oznakowania dla nowych samochodów, podobnie jak w wypadku lodówek i pralek, tak by kupujący wiedzieli jaka jest emisja szkodliwego dwutlenku węgla. Wolfgang Tiefensee powiedział że jeśli kierowcy chcą chronić środowisko to należy im to ułatwić..

29 Obrona przemysłu Przedstawiciele przemysłu samochodowego bronią się przed planami zaostrzania przepisów ekologicznych, ograniczających przykładowo wydzielanie dwutlenku węgla do 130 gram na kilometr. Również unijny komisarz do spraw przemysłu, Guenter Verheugen ostrzegał przed – jak to określił - histerycznym akcjonizmem, który jego zdaniem może zniszczyć produkcję dużych samochodów w Europie

30 Honda Civic z napędem hybrydowym
Pomysł CDU W tym czasie CSU zgłosiła drastyczny pomysł, by już za trzynaście lat dopuszczać do ruchu samochody napędzane wyłącznie wodorem bądź lub hybrydowych, łączonych silnikach. Sekretarz generalny bawarskich chadeków podkreśla, że budowa takich "ekologicznych silników" stworzy nowe miejsca pracy. Honda Civic z napędem hybrydowym

31 Koniec aut spalinowych w Niemczech ?
W Niemczech zaostrza się dyskusja między przedstawicielami przemysłu samochodowego a politykami i ekologami. Bawarscy chadecy z CSU domagają się nawet wyeliminowania do 2020 roku samochodów z silnikami spalinowymi

32 Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości... „Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych powierzonych nam przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z troską i szacunkiem.…” JAN PAWEŁ II( lipiec, 2000 )

33 Oczyszczalnie domowe Jest to urządzanie, które oczyszcza ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do środowiska (rowu, rzeki,gruntu)co jest o wiele bardziej ekologiczne niż stosowanie zwykłego szamba.

34 Ogrodowe oczyszczanie
      Rysunek prezentuje wyniki badań skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ogrodowych i tradycyjnych oczyszczalniach hydrobotanicznych o poziomym przepływie ścieków.

35 Zasada działania oczyszczalni

36 Parlament Europejski i Rady Unii Europejskiej
"Ustanowienie ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej" Dyrektywa 2000/60/EC Woda nie jest produktem komercyjnym takim, jak każdy inny, lecz raczej dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jak dziedzictwo... Parlament Europejski i Rady Unii Europejskiej

37 Czy warto walczyć o bagna Doliny Rospudy? TAK !!!

38 Projekt opracowali pod kierunkiem profesora Tomasza Franczyka:
Paweł Chmielnicki Sebastian Dawidowicz Bartek Jędrzejczyk Piotr Jędryka Marcin Płusa Dawid Poniewierski Mariusz Wudarczyk Tomasz Bilski Radosław Jankiewicz Cezary Żytnicki Tomasz Zbroja


Pobierz ppt "Realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google