Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacje wodociągowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacje wodociągowe"— Zapis prezentacji:

1 Instalacje wodociągowe
Sieci i instalacje sanitarne 2009

2 Zadanie instalacji wodociągowej
Instalacja wodociągowa jest to system przewodów wraz z uzbrojeniem znajdujący się w budynku, którego zadaniem jest doprowadzenie wody do poszczególnych punktów czerpalnych, pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości.

3 Instalacja wod. z rozdziałem dolnym

4 Przepływy maksymalne godzinowe w tygodniu
Qh, m3/h Sob. Nie. Pon. Wto. Środa Czw. Piątek

5 Instalacja wod. z rozdziałem górnym

6 Instalacja c. w. u.

7 Wykorzystanie wody deszczowej

8 Elementy instalacji wodociągowej
Instalacja wodociągowa składa się z: Przewodów: poziomów, pionów, podłączeń lokalowych. Uzbrojenia: czerpalnego, odcinającego, zwrotnego, spustowego pomiarowego. Urządzeń do: tłoczenia wody, magazynowania wody, pomiaru ilości wody, oczyszczania wody.

9 Materiały rurowe do montażu instalacji wodociągowych
Instalacje wodociągowe wykonuje się z rur: stalowych ocynkowanych miedzianych z tworzyw sztucznych PP PE PVC PB

10 Uzbrojenie instalacji wodociągowej
Do uzbrojenia instalacji wodociągowej zaliczamy: uzbrojenie czerpalne czyli zawory do czerpania tylko wody zimnej lub ciepłej oraz baterie czerpalne umożliwiające czerpanie wody zmieszanej, uzbrojenie odcinające czyli zawory kulowe oraz grzybkowe proste i skośne do zamykania i otwierania przepływu wody, uzbrojenie zwrotne czyli zawory zwrotne zapewniające jednokierunkowy przepływ wody w przewodach, uzbrojenie spustowe umożliwiające opróżnianie instalacji z wody, są to zawory ze spustem lub spusty. uzbrojenie pomiarowe do pomiaru ciśnienia czyli manometry

11 Urządzenia w instalacjach wodociągowych
stosuje się: pompy do tłoczenia wody gdy ciśnienie dyspozycyjne jest zbyt niskie, zbiorniki wodociągowe do magazynowania wody w czasie nierównomiernego rozbioru, wodomierze do pomiaru objętości zużytej wody, filtry do poprawy jakości wody i usuwania z niej zanieczyszczeń.

12 Rury stalowe ocynkowane
Rury stalowe ze szwem ocynkowane, gwintowane produkowane są w wymiarach średnic: ½” ÷ 4” (21,3 x 2,3-2,6mm ÷ 114,3 x 3,6-4,5mm). Połączenia za pomocą łączników żeliwnych gwintowanych przez połączenia skręcane. Własności: odporność na uszkodzenia mechaniczne, mała wydłużalność liniowa, rury i złączki mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte, znaczna chropowatość ścianek, czasochłonny montaż. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym.

13 Rury miedziane Zalety: wysoka odporność na korozję,
gładka powierzchnia wewnętrzną, ograniczającą osadzanie się kamienia z wody, rury w stanie miękkim mogą być wyginane (użycie mniejszej ilości złączek), rury w stanie twardym mają wysoką sztywność i nie uginają się wzdłuż długich odcinków, przez co wymagają mniejszej ilości podpór, mniejsze średnice zewnętrzne niż rur stalowych, mogą być w razie konieczności demontowane i ponownie użyte lub przetworzone. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze i w listwach przypodłogowych.

14 Rury miedziane Miedziane rury instalacyjne produkowane są w trzech stanach utwardzenia:  półtwardym (R 250) w odcinkach  twardym (R 290) w odcinkach  rekrystalizowanym (R 220) w zwojach. Połączenia za pomocą łączników miedzianych, za pomocą łączników mosiężnych przez połączenia gwintowe, lutowane.

15 Rury polipropylenowe Aquatherm
Połączenia rur przez zgrzewanie polifuzyjne. Własności: odporność na korozję i osadzanie się kamienia, duża gładkość powierzchni wewnętrznych, materiał rury jest odporny chemicznie, materiał rury jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, zdemontowane rury i kształtki mogą być poddane powtórnemu przetworzeniu, montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu jest niezbędna zgrzewarka, Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze i w listwach przypodłogowych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

16 Rury NIBCO z polichlorku winylu
Rury i kształtki NIBCO są wytwarzane w dwu systemach: do wody zimnej z PVC-U w zakresie średnic od ½" do 8” do wody ciepłej z PVC-C w zakresie średnic od ½" do 4" . Połączenia rur przez klejenie klejem agresywnym tzw. zimne zgrzewanie. Własności: odporność na korozję i osadzanie się kamienia, mała chropowatość powierzchni wewnętrznych, materiał rury jest odporny chemicznie, montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu nie są wymagane drogie narzędzia i urządzenia. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym oraz możliwość prowadzenia przewodów w listwach przypodłogowych. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących.

17 Rury polibutylenowe Hep2O
System Hep2O składa się z rur polibutylenowych o średnicach 15, 22 i 28 mm oraz szerokiej gamy kształtek. Połączenia rur: wykonanie połączenia polega na wciśnięciu rury w kształtkę. Połączenie daje możliwość swobodnego obrotu wokół osi. Własności: rury mają dużą gładkość powierzchni wewnętrznych, są odporne na korozję i osadzanie się kamienia, elastyczność montaż instalacji jest prosty i szybki, do montażu nie są wymagane drogie narzędzia i urządzenia. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym – trójnikowym oraz w podłodze w układzie rozdzielaczowym. Rury można stosować zarówno do budowy nowych instalacji, jak również do rozbudowy i modernizacji istniejących.

18 Rury trójwarstwowe KISAN
Właściwości: odporność na korozję i zarastanie kamieniem, mała chropowatość bezwzględna - niskie opory przepływu, mały współczynnik rozszerzalności liniowej (tylko dwukrotnie większy od stali) - mniejsze trudności z kompensacją wydłużeń termicznych, odporność na uderzenia hydrauliczne, brak pamięci kształtu - rury można wyginać w sposób trwały - łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku, krótki czas montażu dzięki prostym i pewnym połączeniom, do montażu połączeń zaprasowywanych niezbędna jest praska. Zastosowanie: Montaż instalacji wodociągowych w układzie tradycyjnym z zastosowaniem trójników ustalonych oraz możliwość prowadzenia przewodów w podłodze z zastosowaniem rozdzielaczy lub trójników zaprasowywanych. Można je stosować zarówno do budowy nowych instalacji, jak i do modernizacji istniejących.

19 Rury trójwarstwowe KISAN
Rura KISAN ma konstrukcję wielowarstwową; składa się z rury wytworzonej z taśmy aluminiowej, zgrzewanej w sposób ciągły ultradźwiekami oraz nałożonych z obu stron warstw kleju i polietylenu wysokiej jakości. Połączenia rur za pomocą złączek zaprasowywanych oraz złączek skręcanych typu VESTOL i VESTOL ZBK.

20 Wypływ normatywny qn [L/s]
Wypływy normatywne Przybór Wypływ normatywny qn [L/s] Woda ciepła Woda zimna Umywalka 0,07 Zlewozmywak Wanna 0,15 Natrysk Pralka - 0,25 WC 0,13

21 Przepływ obliczeniowy

22 qn – wypływ normatywny [-], dla 0,1 < Σ qn< 20
Zasady wymiarowania Przepływ obliczeniowy wg PN-92/B-01706, Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, dm3/s: qn – wypływ normatywny [-], dla 0,1 < Σ qn< 20

23 Wodomierze Dla przyłączy w budynkach jednorodzinnych (do 8 osób) montuje się wodomierz o średnicy D =15 mm i przepływie nominalnym Qn = 1,5 m3/h (tj. przy stracie ciśnienia 3 m H2O)


Pobierz ppt "Instalacje wodociągowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google