Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES - baza systemu Jacek Węglarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES - baza systemu Jacek Węglarczyk."— Zapis prezentacji:

1 PROCES - baza systemu Jacek Węglarczyk

2 Proces to zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu czyli proces to sekwencja działań, mających na celu przekształcenie stanu wejściowego w stan wyjściowy / oba precyzyjnie zdefi-niowane / z wykorzystaniem niezbędnych do tego zasobów i ukierunkowaniem na realizację oczekiwań klienta.

3 Co to jest ? Stan wejściowy Zasoby Stan wyjściowy
- wymagania klienta, informacja, materiał Zasoby - wyposażenie, metody, wiedza, personel Stan wyjściowy - produkt, usługa, informacja

4 NORMA ISO 9001 ; p. 4.1 Organizacja powinna
a / zidentyfikować procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji b / określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie c / określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów d / zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów e / monitorować, mierzyć i analizować te procesy i f / wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych procesów. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami zgodnie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej.

5 MAPOWANIE PROCESÓW P Z W 1 PP W 2 PW PP - proces podstawowy
PZ - procesy zarządzania PW - procesy wspomagające W 1 – proc. przed-prod. W 2 - pr. po-prod.

6 MAPOWANIE PROCESÓW PP C.S. W.R. M.S. ............. EMS Z M P P
Z - zaopatrzenie (surowce) M - media, materiały P - planowanie, przygotowanie P - produkt C.S. - cięcie szkła W.R. - wykonywanie ramek M.S. - mycie szkła

7 Układy i sekwencje podprocesów
MAPOWANIE PROCESÓW PP ..... ..... Układy i sekwencje podprocesów

8 MAPOWANIE PROCESÓW W1 Planowanie produkcji Przygotowanie produkcji
Zaopatrzenie i logistyka Marketing ( W PW ) Projektowanie wyrobu ( W PW )

9 MAPOWANIE PROCESÓW W2 Dystrybucja Spedycja Magazynowanie
Reklamacje ( W2, PP PW ) Fakturowanie ( W PW )

10 MAPOWANIE PROCESÓW PP CONTROLLING UTRZYMANIE URZĄDZEŃ PW

11 ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE PERSONELEM
MAPOWANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE PERSONELEM PP

12

13 Procesy sfery przed – produkcyjnej
Prace badawczo – rozwojowe Planowanie produktów i przedsięwzięć Projektowanie i przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji

14 Procesy sfery produkcyjnej
Planowanie operacyjne Procesy realizacji produktu Procesy kontroli i monitorowania Nadzór produkcji i działania korekcyjne Nadzorowanie procesów specjalnych Działania dot. identyfikacji i identyfikowalności Kontrola końcowa

15 Procesy sfery po – produkcyjnej
Zabezpieczenie wyrobu podczas działań logistycznych Dostarczenie wyrobu do klienta Obsługa serwisowa

16 Procesy pomocnicze Nadzorowanie wyrobu niezgodnego
Komunikacja i obieg informacji Zabezpieczenie finansowe / operacyjne / Nadzór zakupów / w tym logistyka, dobór dostawców, kontrola dostaw /

17 Procesy związane z klientami
Identyfikacja potrzeb i oczekiwań / marketing / Zawieranie umów Informowanie i ofertowanie Obsługa reklamacji Badanie zadowolenia klienta Pomoc związana z użytkowaniem wyrobu

18 Procesy zarządzania systemowego
Nadzór dokumentacji Auditowanie wewnętrzne Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych Analiza danych

19 Procesy zarządzania Nadzór kierownictwa / polityka, cele, planowanie,
przeglądy zarządzania /

20 WDRAŻANIE SYSTEMU METODĄ PROCESOWĄ
Spisać / możliwie szczegółowo / podstawowe dla organizacji działania decydujące o realizacji potrzeb i wymagań klienta. Pogrupować działania / procesy / ze względu na : - wspólne cele ~ - wspólne metody postępowania z uwzględnieniem dotychczasowej struktury firmy. Określić powiązania i sekwencje pomiędzy określonymi grupami procesów. Dokonać oceny : - biznesowej / p. procesy wg podziału / - zgodnie z wymaganiami ISO 9000 / w przypadku QMS / - wg cyklu PDCA

21 Wykonać działanie jw. w odniesieniu do dostawców.
Ocenić mapę i poszczególne procesy z punktu widzenia klienta firmy – także grup klientów. Wykonać działanie jw. w odniesieniu do dostawców. Ocenić otoczenie firmy, które ma lub może mieć wpływ na kształt mapy lub poszczególnych procesów. Określić ewent. wyłączenia – najlepiej w trybie zbliżonym do czasowej karencji i określić postępowanie wobec wyłączonych elementów firmy. Określić potrzeby specjalnego nadzoru – co powinno wynikać ze strategii firmy lub polityki jakości / QMS / - tzw. procesy krytyczne. Określić ewent. wymagania prawne / inne, które mają wpływ na przebieg lub wyniki procesów.

22 Dokonać korekty mapy procesów na bazie analizy w punktach
4 – 10 powyżej. Opracować zasady dokumen-towania procesów i zakres dokumentacji. Wskazać i określić odpowiedzialności. Dokonać weryfikacji struktury organizacyjnej firmy w oparciu o uzgodnioną strukturę procesową i odpowiedzialności. W/w działania należy prowadzić w sposób ciągły.

23 SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
WSTĘPNA ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 1. ANALIZA PODSTAWOWA przegląd polityki – ramy dla celów ocena celów na poziomach i dla funkcji ocena planów osiągania celów analiza procesów krytycznych weryfikacja i ustalenie procesów wspomagających audit kryteriów i zasobów prognoza efektów i zapisów ocena skuteczności procesów. 2. WDROŻENIE - wprowadzenie do budowanego systemu. 3. KONTROLA - audit systemowy.

24 Jak działa firma zorientowana na procesy
Doskonalenie procesów jest głównym narzędziem wdrażania strategii. Jest to bowiem metoda kompleksowa. Podejście procesowe opiera się na praktyce rzeczy-wiście oddającej efektywność jednostek firmy. Przydział zasobów odbywa się na bazie analizy efektywności i potrzeb procesów. Promuje się współpracę międzyfunkcyjną - na drodze procesowej, przed pragmatyką służbową. Rozwiązywanie problemów koncentruje się na eliminacji pierwotnych przyczyn nieciągłości procesu lub systemu.

25 W konwencjonalnie zarządzanym przedsiębiorstwie / organizacji / tylko
15 – 20% procesów rzeczywiście powiększa wartość dodaną produktu, pozostała część jest marnotrawieniem materiałów, maszyn i pracy ludzkiej. / dane BCG – USA /

26 LITERATURA 1. Seria norm ISO 9000 : 2000
2. MILLER P. Podejście procesowe przy tworzeniu systemów … AE Kraków, 2002


Pobierz ppt "PROCES - baza systemu Jacek Węglarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google