Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie 1."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie 1

2 Pierwsze zadanie - treść
Firma „Plastuś” produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B. Zamówienia klientów pojawiają się co 1-3 godzin, zgodnie z rozkładem normalnym. Rejestracja zamówienia trwa od minut, rozkład równomierny. Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby.

3 Pierwsze zadanie - treść
Wyroby A produkowane są na dwóch stanowiskach produkcyjnych, a wyroby B na trzech w następującej kolejności: wyrób A: stanowisko 1, 2 wyrób B: stanowisko 2, 1, 3. Czas wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach jest następujący: stanowisko 1: od minut, zgodnie z rozkładem normalnym stanowisko 2: od minut, zgodnie z rozkładem równomiernym stanowisko 3: od 5-25 minut, zgodnie z rozkładem normalnym

4 Pierwsze zadanie - treść
Po wyprodukowaniu wyrobów są one pakowane w następujący sposób: wyroby A po 20 sztuk wyroby B po 15 sztuk. Wyroby na paletach są transportowane do magazynu, co zajmuje od 10 do 20 minut. Klient zawiadamiany jest o możliwości odbioru zamówienia i zjawia się po odbiór w ciągu 2 dni, uiszcza zapłatę w kasie (w czasie 5-15 minut zgodnie z rozkładem normalnym) i odbiera od magazyniera towar zgodnie ze złożonym wcześniej zamówieniem.

5 Pierwsze zadanie - treść
Wydanie towaru zajmuje magazynierowi czas od 10 do 25 minut zgodnie z rozkładem równomiernym. Zdefiniuj i przydziel zasoby (maszyny oraz pracownika obsługi) oraz dobierz ich liczbę, aby proces produkcji przebiegał płynnie. Przeprowadź symulację dla okresu jednego miesiąca.

6 Struktura procesu Statyczna Dynamiczna (interpretacja transakcji)
trzy stanowiska produkcyjne – każde z nich realizuje określoną operację technologiczną marszruta technologiczna oraz czasy trwania określonych operacji są zróżnicowane Dynamiczna (interpretacja transakcji) na wejściu do procesu – zamówienie przed wejściem do przetwarzania – surowiec na kolejnych etapach przetwarzania – wyrób zwiększający swoją wartość w magazynie spakowane wyroby – na palety lub do kartonów

7 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3
Czas trwania zadania Stanowisko 2 Czas trwania zadania Stanowisko 3 Czas trwania zadania

8 Wejście do procesu Na wejściu do procesu pojawiają się zamówienia
Każde z nich dotyczy dwóch rodzajów wyrobów pierwszy z nich od 2 do 8 sztuk drugi od 1 do 6 sztuk Zamówienia pojawiają się co 1-3 godzin wg rozkładu normalnego

9 Problemy do rozwiązania
Wprowadzanie transakcji typu „zamówienie” do procesu – zdefiniowanie generatora i przypisanie do punktu startowego Przejście z jednej transakcji typu „zamówienie” na dwie transakcje typu „rodzaj wyrobu” Przejście z w/w transakcji na transakcje odpowiadające „wyrobom”

10 Stanowisko 1 Generowanie zamówień Stanowisko 2 Przygotowanie materiału
Transakcja „zamówienie” Stanowisko 1 Generowanie zamówień Transakcje „rodzaje” Stanowisko 2 Transakcje „wyroby” Przygotowanie materiału W1 W2 Stanowisko 3

11 Stanowisko 1 Generowanie zamówień Stanowisko 2 Przygotowanie materiału
Transakcja „zamówienie” Stanowisko 1 Generowanie zamówień Transakcje „rodzaje” Stanowisko 2 Transakcje „wyroby” Przygotowanie materiału W1 W2 Stanowisko 3

12 Realizacja produkcji Odbywa się na trzech stanowiskach
Każda czynność ma określony czas trwania Każdy wyrób ma inną marszrutę technologiczną Do wykonania każdego zadania konieczne jest użycie zasobu – maszyna potrzebna do wykonania operacji technologicznych

13 ? Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Muszą pojawić się czynności
decyzyjne ze względu na marszrutę technologiczną Stanowisko 3

14 Stanowisko 1 W1 W2 Stanowisko 2 Stanowisko 3

15 Stanowisko 1 W1 W2 Stanowisko 2 Stanowisko 3

16 Stanowisko 1 W1 W2 Stanowisko 2 Stanowisko 3

17 Stanowisko 1 W1 W2 Stanowisko 2 Stanowisko 3

18 Stanowisko 1 W1 W2 Stanowisko 2 Stanowisko 3

19 Problemy do rozwiązania
Ponieważ są dwa rodzaje wyrobów produkowanych na tej samej linii produkcyjnej istnieje konieczność rozróżnienia ich między sobą – konieczne jest zdefiniowanie atrybutu przypisanego do transakcji Różna marszruta technologiczna wymaga wprowadzenia czynności decyzyjnych pomiędzy stanowiskami – decyzje bazujące na wartości atrybutu

20 Atrybuty Należy zdefiniować atrybut przypisany do transakcji, którego wartość będzie określała rodzaj wyrobu – przyjęto nazwę atrybutu W Przyjmuje on wartości 1, 2 odpowiednio do rodzaju wyrobu Jest to potrzebne zarówno do podejmowania decyzji o przebiegu produkcji jak i przy pakowaniu wyrobów gotowych

21 1 2 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Wyrób 1 S1 S2 Wyrób 2 S2 S1 S3

22 1 2 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Wyrób 1 S1 S2 Stanowisko 3 W = 1 W = 2 T

23 1 2 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Wyrób 2 S2 S1 S3 Stanowisko 3 W = 1

24 Problemy do rozwiązania
Wykonane wyroby są pakowane Wyrób 1 po 20 sztuk Wyroby 2 po 15 sztuk Musi być możliwość rozróżnienia wyrobów – na podstawie wartości atrybutu Musi być decyzja o przekazaniu wyrobu do odpowiedniego miejsca pakowania

25 W1 W2 OPERACJE PAKOWANIA Z PRODUKCJI Pakowanie wyrobów 1

26 W1 W2 OPERACJE PAKOWANIA Z PRODUKCJI Pakowanie wyrobów 1

27 W1 W2 OPERACJE PAKOWANIA Z PRODUKCJI Pakowanie wyrobów 1

28 W1 W2 OPERACJE PAKOWANIA Z PRODUKCJI Pakowanie wyrobów 1

29 Podsumowanie Punkt startowy i generator wprowadzający transakcje co określony czas Podział transakcji typu „zamówienie” na transakcje „rodzaje wyrobów” i „wyroby” Zdefiniowanie atrybutu transakcyjnego i przypisanie mu wartości odpowiednio do rodzaju wyrobu Zdefiniowanie czynności decyzyjnych bazujących na wartości atrybutu Operacje pakowania

30 Składanie zamówienia Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby.

31 Zamówienie - generator

32 Podział transakcji

33 Definiowanie atrybutów

34 Wartości atrybutów

35 Powielanie transakcji
Na podstawie wartości atrybutu ilośćA tworzone są kopie transakcji w ilości równej wartości atrybutu

36 Wynik

37 Czynności decyzyjne

38 Pakowanie


Pobierz ppt "Zadanie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google