Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy socjologii: wykład IV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy socjologii: wykład IV"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy socjologii: wykład IV
Socjologia czy socjologie?

2 Główne paradygmaty uprawiania socjologii: paradygmat faktów społecznych
Klasyczny przykład: socjologia jako badanie faktów społecznych (E.Durkheim) Główny przedmiot badań: instytucje społeczne, struktury społeczne, zjawiska makrospołeczne i makroekonomiczne Paradygmatyczny przykład teorii: strukturalny funkcjonalizm (T. Parsons) Inne teorie w obrębie tego paradygmatu: teorie konfliktowe, teorie modernizacji, teorie neomarksowskie (systemu światowego i zależności), itd.

3 Główne paradygmaty uprawiania socjologii: paradygmat społecznej definicji
Klasyczny przykład- socjologia rozumiejąca (M.Weber) Główny przedmiot badania: procesy społecznego wytwarzania znaczeń przez działające jednostki oraz konsekwencje tych procesów. Paradygmatyczny przykład teorii: interakcjonizm symboliczny (H.Mead; E.Goffman) Inne teorie w obrębie tego paradygmatu: fenomenologia, etnometodologia, teorie emocji

4 Główne paradygmaty uprawiania socjologii: paradygmat zachowań społecznych
Klasyczny przykład- behawioryzm (B.F. Skinner) Główny przedmiot badania: zachowania ludzi rozumiane jako reakcja przystosowawcza organizmu do środowiska Paradygmatyczny przykład teorii: behawioralne teorie wymiany (G.Homans) Inne teorie w obrębie tego paradygmatu: socjobiologia, socjologie środowiskowe, teorie racjonalnego wyboru

5 Propozycja integracji paradygmatów (G.Ritzer)
Poziomy analizy socjologicznej: poziom mikro-makro poziom subiektywne- obiektywne Problem wyłączenia z analiz socjologicznych części zjawisk społecznych Rozwiązanie- wyodrębnienie czterech poziomów analizy i propozycja, by badać je wszystkie jednocześnie.

6 Propozycja integracji paradygmatów (G.Ritzer)
MAKRO Makrobiektywne Przykłady: społeczeństwo, prawo, biurokracja, architektura, technologia, II.Makrosubiektywne Przykłady: kultura, normy, wartości OBIEKTYWNE SUBIEKTYWNE III. Mikroobiektywne Przykłady: wzory zachowań, działania i interakcji , slang IV. Mikrosubiektywne: Przykłady: spostrzeżenia, przekonania, różne aspekty społecznego tworzenia rzeczywistości MIKRO Źródło: Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań, 2004, str. 320

7 „Kłopotliwe suplementy”
Socjologia płci Socjologia ciała Socjologia konsumpcji Socjologie tego, co nie-ludzkie

8 Zagadnienia do egzaminu
Pytania do treści wykładu: Scharakteryzuj pokrótce wybrany paradygmat socjologii Scharakteryzuj pokrótce wybrany poziom analizy socjologicznej Na czym polega zaproponowana przez Ritzera idea integracji paradygmatów Czym są „kłopotliwe suplementy” socjologii? Scharakteryzuj pokrótce wybrany „kłopotliwy suplement” socjologii Pytania do lektury obowiązkowej: Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań, 2004, r. Teoria socjologiczna w drugiej połowie XX wieku, Współczesna myśl socjologiczna, teorie nowoczesne i ponowoczesne, Teorie początku XXI wieku, (str.52-67) Socjologia: nauka wieloparadygmatyczna , Ku bardziej zintegrowanemu paradygmatowi socjologii, (str ). Co to jest socjologia życia codziennego? Na czym polega synteza agency- structure (Giddens)? Co to są wielokulturowe teorie społeczne?


Pobierz ppt "Podstawy socjologii: wykład IV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google