Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA"— Zapis prezentacji:

1 PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA
METODOLOGICZNE ASPEKTY ROZPRAWY HABILITACYJNEJ PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA

2 Definicja rozprawy Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) Art. 17. rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej, rozprawę habilitacyjną może stanowić powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji. 2

3 Definicja rozprawy cd. rozprawę habilitacyjną może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, jeżeli spełnia wymaganie określone w ust. 1, rozprawę habilitacyjną może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, odpowiadającym wymaganiu określonemu w ust. 1.

4 Typy prac habilitacyjnych
studium krytyczno-teoretyczne, ocena krytyczna modeli teoretycznych, prace poglądowo-literaturowe i ich ocena, prace poglądowe porównawcze, studia metodyczne, nowe paradygmaty w danej dziedzinie.

5 Typy prac habilitacyjnych
ocena krytyczna modeli badawczych, uporządkowanie stanu wiedzy w określonej dziedzinie, prace interdyscyplinarne, prace tzw. „jednodziedzinowe”.

6 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
studium krytyczno-teoretyczne „Neokeynesizm i jego rola w kształtowaniu polityki gospodarczej…” „Prezentacja i weryfikacja konkretnej teorii w określonych warunkach…” „Polityka rozwojowa Niemiec…” „Przegląd i porównanie kilku teorii…”

7 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
prace przeglądowo-literaturowe „Dorobek i znaczenie teorii handlu” - (prace humanistyczne, z filologii)

8 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
prace przeglądowe porównawcze „Koncepcje stymulowania rozwoju krajów Magrebu i ich ocena” „Dług publiczny w państwach EU. Studium krytyczne” „Teoria i praktyka niezależności banku centralnego” „Wiarygodność polityki pieniężnej. Aspekty teoretyczne i praktyczne” „Porównanie kilku krajów – wybrane aspekty” „Porównanie systemów podatkowych w różnych krajach” „Porównanie wybranej dziedziny życia gospodarczego. np. Polska a UE” „Porównanie przedmiotowe w kilku krajach”

9 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
ocena krytyczna modeli „Ilościowe modele oceny zdolności kredytowej i ich efektywność” „Zastosowanie modeli wyceny kosztu kapitału własnego w warunkach gospodarki polskiej” „Modele nadzoru bankowego. BazyleaII/NUK” „Krytyczna ocena modeli Markowitza i Sharpe’a”

10 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
prace porządkujące „Standardy kapitałowe banków – problemy i regulacje” „Bancassurance na rynku finansowym” „Działanie człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych”

11 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
studia metodyczne „Zdolność kredytowa jst – koncepcja miernika” „Integracja rynku finansowego – próba oceny” „Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen giełdowych”

12 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
ocena krytyczna metod badawczych „Współczesne metody oceny zdolności kredytowej – porównanie efektywności”

13 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych
nowe paradygmaty w danej dziedzinie „Finanse behawioralne….” „Kryzys finansowy i redefinicja polityki…” „Nowe ujęcie/spojrzenie na …”

14 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google