Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 3 i 4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa Lokalna Grupa Działania Skrzyszów, kwiecień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 3 i 4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa Lokalna Grupa Działania Skrzyszów, kwiecień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Oś 3 i 4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa Lokalna Grupa Działania Skrzyszów, kwiecień 2010

2

3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROJEKT ROZPORZĄDZENIA ……. jest obecnie w konsultacjach społecznych

4 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA : zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

5 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Jak określamy status MIKROPRZEDSIĘBIORCY: Podstawa prawna: Podstawa prawna: ZALECENIA KOMISJI 2003/361/WE zawarte w załączniku Nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. U. UE L.214/3 9.08.2008 r 1 – OSTATNI ZAMKNIĘTY OKRES OBRACHUNKOWY np. 1.01 – 31.12.2008 r. DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – OSTATNI ZAMKNIĘTY OKRES OBRACHUNKOWY np. 1.01 – 31.12.2008 r. Strona ARiMR – kwalifikator MSP OBRÓT OBRÓT - nie uwzględniamy podatku VAT i podatków pośrednich PUŁAP FINANSOWY UWAGA 31.12.2008 roku - 4,1724 PLN UWAGA kurs EURO ogłoszony przez NBP – ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy 31.12.2008 roku - 4,1724 PLN ABY SPEŁNIĆ KRYTERIUM MIKROPRZEDSIĘBIORCY możemy wybrać jeden z elementów np. tyko obrót lub tylko bilans. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów nie tracąc swojego statusu.

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZATRUDNIENIE KOGO WLICZMY KOGO WLICZMY: właściciel, kierownicy, pracownicy, partnerzy KOGO NIE WLICZAMY KOGO NIE WLICZAMY: osób na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, oraz – stażystów, - osób zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu, - osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (umowa- zlecenie, dzieło), - osób tzw. samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą) 2 – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność 1 DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – dwa kolejne lata – jeżeli prowadził działalność 1 1.1.01 – 31.12.2007 r. 2. 1.01 – 31.12.2006 r.

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kiedy spełnia STATUS i warunki dostępu do pomocy: Spełnia KRYTERIA MIKROPRZEDSIĘBIORCY przez DWA KOLEJNE LATA OBRACHUNKOWE W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: 1.Dłużej niż 1 rok obrachunkowy, a krócej niż dwa lata obrachunkowe 1.Dłużej niż 1 rok obrachunkowy, a krócej niż dwa lata obrachunkowe – SWÓJ STATUS OKREŚLA ZA PIERWSZY ZAMKNIĘTY ROK OBRACHUNKOWY, 2.Krócej niż 1 rok 2.Krócej niż 1 rok – określa SWÓJ STATUS na podstawie danych finansowych (projekcji we wniosku) PRZYKŁADY:

8 Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków PODAJE DZIEŃ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA (maksymalnie10 dni), najpóźniej 31 grudnia zakończenie przyjmowania wniosków Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków PODAJE DZIEŃ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA (maksymalnie10 dni), najpóźniej 31 grudnia zakończenie przyjmowania wniosków DZIEŃ ZŁOŻENIA: -osobiście -osobiście – OR (dzień złożenia) -pocztą -pocztą – dzień nadania przesyłki TERMIN PODANY ZAKOŃCZENIE składania wniosków – TERMIN PODANY W OGŁOSZENIU LISTĘ Z KOLEJNOŚCIĄ złożonych wniosków (po losowaniu) (po losowaniu) podaje się na stronie internetowej ARiMR PROCEDURY – stare KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ złożenia wniosków: LOSOWANIE – przeprowadzone nie później niż 21 dni (max. 30 dni) od dnia upływu terminu składania wniosków 09 czerwiec 2009 r. 14 dni Wniosek + ZAŁĄCZNIKI Składamy wnioski osobiście lub przesyłamy pocztą W 1 roku możemy złożyć tylko 1 WNIOSEK

9 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw WNIOSKI – 2009 ROK OGŁOSZENIE Prezesa ARiMR 31.03.2009 roku NABÓR WNIOSKÓW 05 – 18 maj 2009 roku LOSOWANIE kolejności 09.06.2009 roku

10 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw WNIOSKI – 2009 ROK

11 Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków PODAJE DZIEŃ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA (maksymalnie 10 dni), najpóźniej 31 grudnia DZIEŃ ZŁOŻENIA: -osobiście -osobiście – OR (dzień złożenia) -pocztą -pocztą – dzień nadania przesyłki TERMIN PODANY ZAKOŃCZENIE składania wniosków – TERMIN PODANY W OGŁOSZENIU LISTĘ Z KOLEJNOŚCIĄ przyznawania pomocy (po ocenie) : podaje się na stronie internetowej ARiMR – 40 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków PROCEDURY – NOWY_PROJEKT KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ przyznawania pomocy: KRYTERIA – Wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków KRYTERIA – SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW Wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków KOLEJNOŚĆ KOLEJNOŚĆ przyznawania pomocy: KRYTERIA – Wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków KRYTERIA – SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW Wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków NOWOŚĆ 14 dni Wniosek + ZAŁĄCZNIKI Składamy wnioski osobiście lub przesyłamy pocztą W 1 roku możemy złożyć tylko 1 WNIOSEK

12 P ROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty BEZROBOCIE_w POWIECIE na obszarze którego położona jest gmina wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wniosków: 12 3 4 - jest najwyższe w województwie 5 pkt Bezrobocie najwyższe – 15% x -jest niższe jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. Bezrobocie – 8% 5 x5 x5 x5 x 815 = 2,67 POWIAT 1 POWIAT 2 POWIAT 3 POWIAT 4

13 P ROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty cd. PODSTAWOWY DOCHÓD GMINY na 1 mieszk. wg danych GUS w w roku ogłoszenia naboru wniosków: 12 3 4 - jest najniższy w województwie 5 pkt PDPG / mieszk = 800 zł/mieszk - NAJNIŻSZY x -jest wyższy jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. PDPG / mieszk – 1.000 zł/m 5 x5 x5 x5 x 800 8001.000 = 4,00 NOWE KRYTERIA_punkty cd. POWIAT 1 POWIAT 2 POWIAT 3 POWIAT 4

14 PROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty cd. ILOŚĆ UTWORZONYCH MIEJSC PRACY: - co najmniej 5 etatów 2 pkt - mniej niż 5 etatów Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. 2 x2 x2 x2 x 3 5 = 1,20

15 PROCEDURY – NOWY_PROJEKT NOWE KRYTERIA_punkty cd. USTALENIE KOLEJNOŚCI: 1 W pierwszej kolejności – wnioski, które uzyskały najwyższą ilość punktów 2 niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy WNIOSKI, KTÓRE UZYSKAŁY TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW – o kolejności decyduje: niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy 3 wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą przed wnioskodawcą podejmującym działalność WNIOSKI, KTÓRE UZYSKAŁY TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW ORAZ WNIOSKUJĄ O TAKĄ SAMĄ KWOTĘ POMOCY – w pierwszej kolejności przysługuje: wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą przed wnioskodawcą podejmującym działalność 4 wnioskodawcy, który wcześniej zarejestrowali działalność gospodarczą WNIOSKI, KTÓRE UZYSKAŁY TAKĄ SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW ORAZ WNIOSKUJĄ O TAKĄ SAMĄ KWOTĘ POMOCY ORAZ PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ– w pierwszej kolejności przysługuje: wnioskodawcy, który wcześniej zarejestrowali działalność gospodarczą

16 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw OSOBA FIZYCZNA I PRAWNA podejmuje działalność – DODATKOWE KRYTERIA OSOBA FIZYCZNA I PRAWNA podejmuje działalność – DODATKOWE KRYTERIA ostatnich 12 MIESIĘCY poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był PRZEDSIĘBIORCĄ Jeżeli w okresie ostatnich 12 MIESIĘCY poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był PRZEDSIĘBIORCĄ

17 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

18 Kryteria dostępu: O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: 1. podejmuje albo wykonuje OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 1. podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 2. jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3. jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 4. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 5. biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, 6. w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 – działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie 7. ma miejsce zamieszkania w terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys mieszk. (Jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszk) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

19 Obszar wiejski (ograniczenie terytorialne) W przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej lub miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

20 W przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej lub miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

21 Co oznacza działalność rozwijana Wniosek o płatność Kontynuuję działalność gospodarczą z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Co oznacza podejmuje działalność INWESTYCJA Rozpoczęcie działalności gospodarczej: -wpis do ewidencji działalności gospodarczej, -spełnienie pozostałych wymogów związanych z uruchamianą działalnością: US, ZUS, sanepid,............................................... Wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek Umowa z ARiMR 5 mies Planuję podjąć działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek Umowa z ARiMR 5 mies INWESTYCJA Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

22 Pomoc może być przyznana, jeżeli: numer identyfikacyjny został jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów), projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, inwestycja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, operacja jest uzasadniona ekonomicznie, oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kryteria dostępu:

23 NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UWAGA – UWAGA – w wypadku wspólników Spółki Cywilnej NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany jednemu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę

24 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Osoba prawna: podejmuje albo wykonuje - podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, - jest wpisana w KRS, - nie podlega wykluczeniu.... - w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach Kapitał ludzki, 2007-2013), - jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, dla GPR, GWU, OP – do 20 tys. Mieszkańców Spółka cywilna: wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorsta, - wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak osoby prawne, - siedziba S.C. lub oddział każdego ze wspólników położony jest w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, Jeśli usługi dla rolnictwa – do 20 tys. mieszkańców. Spółka prawa handlowego (nieposiadająca osobowości prawnej) : wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spełnia kryteria jak osoba prawna

25 Wysokość pomocy Max. do 300 000 PLN jeden beneficjent Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – 100.000 PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

26 Wysokość pomocy - szczegóły 100.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 < 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 200.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 300.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Osoba fizyczna Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

27 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zmiany zgłoszone do KE: Liczba tworzonych miejsc pracy : Nie musi być związana bezpośrednio z zakresem rzeczowym realizowanej operacji NOWOŚĆ NOWOŚĆ: możliwość zaliczkowania operacji

28 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zagospodarowanie terenu;Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zkupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

29 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty Zakup środków transportu Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: usług transportowych; w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych; innych usług niż usługi transportowe; w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; 50% 75% 25%

30 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWA L NYCH – zaliczmy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% KK 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWA L NYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

31 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZOBOWIĄZANIA Jakie ZOBOWIĄZANIA po realizacji operacji: 2 lat 1.W okresie 2 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR zachowanie miejsc pracy zachowanie miejsc pracy 5 lat 2. W okresie 5 lat od dokonania płatności przez ARiMR przenoszenia własności posiadania ograniczeń w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, rodzaju wykonywanej działalności miejsca zarejestrowania rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału, kontroli, umożliwienia przeprowadzenia kontroli, przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów, informowania ARiMR informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

32 Jaka procedura WNIOSEK + załączniki OR ARiMR Ocena wniosku 5 mies Umowa KIEDY możemy zaczynać inwestycję Wypłata gotówki – do 3 miesięcy po złożeniu wniosku ok. 11 miesięcy BRAKI lub POPRAWKI – uzupełniamy w terminie 21 dni Lista ARiMR Prezes OGŁOSZENIE LOSOWANIE ARiMR 21 dni ZŁOŻENIA WNIOSKU ??? (po losowaniu) Od dnia ZŁOŻENIA WNIOSKU ??? (po losowaniu) R e a l i z a c j a Kupujemy i gromadzimy FAKTURY, rachunki, umowy kupna sprzedaży WYDAJEMY SWOJE PIENIĄDZE WNIOSEK o płatność Wniosek + zał. ok. 2 tyg. ok. 5 mies. ARiMR Realizacja Płatność ok. 3 mies. ARiMR 1 mies. 21 dni

33 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach Co jeszcze ciekawego ? 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 mies od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

34 Jak realizujemy operację w drodze leasingu Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy (maszyn,...., sprzetu komputerowego, środków transportu), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póżniej niż do złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w O/R ARiMR: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, W terminie określonym w umowie - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

35 Wybrane różnice we wdrażaniu działań Osi 3 w ramach Podejścia Leader wybór projektów do realizacji dokonuje LGD na podstawie - oceny zgodności operacji z LSR - oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wybór najlepszych operacji do finansowania zgodnych z LSR i lokalnymi kryteriami ( lista rankingowa ) LGD składa wnioski do odpowiedniego podmiotu wdrażającego tj. do ARiMR Podmiot wdrażający tj. ARiMR rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku, pomoc finansowa przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD czyli na liście rankingowej

36 Wybrane różnice we wdrażaniu działań Osi 3 w ramach Podejścia Leader Odrębny budżet Osi 4 – odrębne limity dla beneficjentów, nie sumują się, co oznacza że 1 beneficjent może uzyska w sumie z osi 3 i 4: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - max. 2 x 300 000 zł - max. 2 x 100 000 zł (działalnośc związana z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi)

37 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZOBOWIĄZANIA Jakie ZOBOWIĄZANIA po realizacji operacji: 2 lat 1.W okresie 2 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR zachowanie miejsc pracy zachowanie miejsc pracy 5 lat 2. W okresie 5 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR przenoszenia własności posiadania ograniczenie w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, rodzaju wykonywanej działalności miejsca zarejestrowania rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału, kontroli, umożliwienia przeprowadzenia kontroli, przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów, informowania ARiMR informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę wykonanę umowy

38 Dziękuję za uwagę Stowarzyszen"Zielony Pierścień Tarnowa" Lokalna Grupa Działania Biuro: MM Marzena Łukasik Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zgłobicach Stowarzyszenie "Zielony Pierścień Tarnowa" Lokalna Grupa Działania Biuro: Skrzyszów 642 33-156 Skrzyszów Tel/Fax: 14 632 63 45 www.lgdzpt.pl E-mail: biuro.lgdzpt@vp.pl


Pobierz ppt "Oś 3 i 4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa Lokalna Grupa Działania Skrzyszów, kwiecień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google