Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa.
Programowanie w VBA Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa.

2 Wykresy Hierarchia: Worksheets(n).ChartObjects(m).Activate
ActiveSheet.ChartObjects(m).Activate ActiveChart.<właściwość/metoda> m – liczba(1,2,3…) lub nazwa („Wykres 1”) Podstawowe podobiekty ActiveChart: ChartType, SetSourceData, Axes, ChartArea, PlotArea, SeriesCollection, ChartTitle.

3 Tworzenie nowego wykresu
Charts.Add (ew. po uprzednim zaznaczeniu komórek z danymi przez range().select); Po stworzeniu nowego wykresu ostatnio stworzony wykres jest aktualnym wykresem (ActiveChart). Teraz można dopiero nadawać mu wszystkie właściwości. Komendy z następnych slajdów są ułożone w takiej kolejności jak ich kolejność w kodzie programu.

4 Tworzenie wykresu Typ wykresu: właściwość ChartType, wartości, przykładowe (najczęstsze): xlXYScatter – wykres punktowy (pojedyncze punkty); xlXYScatterSmooth – j.w. (punkty połączone wygładzonymi liniami); xlXYScatterSmoothNoMarkers – j.w. (wygładzona linia między punktami, bez zaznaczonych samych punktów).

5 Tworzenie wykresu - Po stworzeniu wykresu i ustawieniu typu użyć metod
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries (pierwszy stworzony wykres pierwszego wykresu ma jedna serie stworzona, ale i tak uzywamy tej komendy zawsze) Po czym ActiveChart.SeriesCollection(n).<właściwości> gdzie n to numer wykresu (lub jego nazwa w ””), a właściwości to, np.: XValues = Worksheets("Arkusz1").Range("A1:A25") (X) Values = Worksheets("Arkusz1").Range("B1:B25") (Y) Name = "przewodnosc1" (nazwa serii) Trendlines.Add(Type:=xlLinear).Select (dodanie linii trendu)

6 Tworzenie wykresu, c.d. Dodawanie danych (inne metody, nie używane w naszym ćwiczeniu): Przed stworzeniem wykresu należy zaznaczyć zakres (Range().Select) danych; Po stworzeniu użyć metody ActiveChart.SetSourceData Source := Sheets().Range(), PlotBy := xlColumns (lub xlRows), w nawiasach w cudzysłowach odpowiednie nazwy.

7 Ustawianie osi Tablica obiektów Axes (elementy I: xlValue, xlCategory
elementy II: xlPrimary, xlSecondary), właściwości: HasTitle = True (posiadanie tytułu) HasMajorGridlines = False (kasowanie osi siatki) (HasMinorGridlines, oba tylko z Axes(I), bez II) MaximumScale = <liczba> (i MinimumScale) (maksimum/minimum osi, tylko Axes(I))

8 Obszar wykresu i obszar kreślenia
ChartArea / PlotArea, właściwości/metody: PlotArea.ClearFormats (kasowanie tła) PlotArea.Interior.ColorIndex = <numer koloru> (ustawianie koloru tła) ChartArea.Interior.ColorIndex = <numer koloru> (ustawianie koloru tła)

9 Tytuł wykresu i opisanie osi
Axes(xlCategory, xlPrimary). HasTitle = True (pokazanie tytułu osi X) AxisTitle.Characters.Text = "" (tytuł osi) Bezpośrednio po Activechart: HasTitle = True (pokazanie tytułu wykresu) ChartTitle.Text = "" (tytuł wykresu) Legend.Delete (skasowanie legendy)

10 Dodatki Makro, aby działało, musi być uruchomione z poziomu arkusza, w którym mamy dane, nie innego wykresu lub z poziomu edytora VBA, bo będą kłopoty; Zakres danych wybranych jako źródło do serii w wykresie nie może zaczynać się od pustej komórki.

11 Zadanie ostatnie Wczytaj dane i program z zajęć numer 8;
Dodaj do formularza dwa przyciski: „Stwórz wykres L=f(sqr(c))” i „Stwórz wykres L*sqr(c)=f(c)” Oba przyciski mają stwarzać wykresy (zgodne z opisami przycisków) z danych w odpowiednich kolumnach; Jeśli wybrane dane do wykresów będą prawidłowe, wówczas przy dodawaniu kolejnych danych do arkusza, wykresy powinny same się aktualizować.

12 Powodzenia na kolokwium!


Pobierz ppt "Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google