Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu Andrzej Łuszko Szkolna integracja w powiecie Jaworskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu Andrzej Łuszko Szkolna integracja w powiecie Jaworskim."— Zapis prezentacji:

1 Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu Andrzej Łuszko Szkolna integracja w powiecie Jaworskim

2 Przeprowadzone wywiady: Osoby niepełnosprawne, Rodzice osób niepełnosprawnych Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaworze, Psycholog i Pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, Pracownik Wydziału Kultury i Oświaty Urzędu Miasta, Pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaworze, Radca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

3 Możliwości edukacyjne osób niepełnosprawnych w powiecie Jaworskim: - możliwość nauczania indywidualnego w domu lub w szkole, - uczestniczenie w części zajęć szkolnych w zależności od indywidualnych możliwości, - dojazd do szkół integracyjnych w Legnicy, Wałbrzychu lub Wrocławiu.

4 Problem badawczy: - brak szkoły integracyjnej, -brak jakichkolwiek oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach średnich na terenie całego powiatu.

5 Czym jest szkoła, klasa integracyjna? to miejsce, gdzie mogą uczyć się osoby w normie intelektualnej z dysfunkcjami narządu ruchu, narządu wzroku, słuchy, dzieci z ADHD, z autyzmem zespołem Aspergera oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, to miejsce gdzie dzieci niepełnosprawne mają możliwość nauki w normalnych warunkach ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, to miejsce gdzie pełnosprawni uczą się więcej niż wymaga program: empatii i wrażliwości

6 Klasa integracyjna jako wyznacznik edukacji europejskiej Prawo dziecka niepełnosprawnego do nauki razem ze swoimi pełnosprawnymi kolegami jest jedną z głównych zasad edukacji w krajach Unii Europejskiej

7 Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty W świetle ustaw każde dziecko ma prawo do: możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

8

9 Spośród około 5 milionów osób niepełnosprawnych 200 tysięcy to dzieci. Do matury w 2005 r. przystąpiło 557 absolwentów szkół ponadpodstawowych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, co stanowiło 0,17 % wszystkich zdających. Źródło MEN. Dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji – stan obecny szanse i bariery, Warszawa 2006r.

10

11 Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu Dyrektor Szkoły Gimnazjum nr 1: - 5 uczniów na nauczaniu indywidualnym, - 3 nauczycieli z kwalifikacjami (oligofrenopedagogika), -główne problemy placówki w zakresie integracji to: brak w pełni wykwalifikowanej kadry ( możliwość dofinansowania 1200 zł ), bariery architektoniczne, - dyrektor stara się o utworzenie oddziału integracyjnego, pisze projekty ( bez rezultatu).

12 Gimnazjum nr 1 : Nawiązanie współpracy z Panią Dyrektor Janiną Podchorską w celu utworzenia klasy integracyjnej;

13 Deklaracja pani Dyrektor o podniesieniu kwalifikacji swoich nauczycieli za zakresu pedagogiki specjalnej Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu

14 Nawiązanie współpracy z firmą budowlaną Sokołowski w celu ustalenia kosztorysu robót budowlanych, niezbędnych do przełamania barier architektonicznych w placówce

15 Praca nad wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu

16 Spotkanie Pana Andrzeja Mańkowskiego oraz Pani Hany Cervinkowej z Burmistrzem miasta Jawor w celu ustalenia możliwości finansowych urzędu. Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu

17 Spotkanie mojej skromnej osoby z Burmistrzem miasta Jawor w celu określenia kosztów prowadzenia klasy integracyjnej oraz ustalenia planu działania. Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu

18 Zrezygnowanie z finansowania skromnej inwestycji w tym roku, w zamian za rozpoczęcie pracy nad bardziej zaawansowanym wnioskiem o sfinansowanie przebudowy całego kompleksu budynków, wraz z nowymi inwestycjami


Pobierz ppt "Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu Andrzej Łuszko Szkolna integracja w powiecie Jaworskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google