Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Information about a bank Natalia Flis Grupa projektowa:V Trener:Monika Dudzińska Trener:Monika Dudzińska

2 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co to jest bank? Bank – to osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy o Prawie bankowym i wymienionych w statucie banku.

3 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki What is a bank? A bank - is a financial institution and a financial intermediary that accepts deposits and channels those deposits into lending activities, either directly or through capital markets. A bank connects customers with capital deficits to customers with capital surpluses

4 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rodzaje banków: Banki centralne - są zazwyczaj własnością rządu i mają obowiązki, takie jak nadzór nad bankami komercyjnymi lub kontrola stóp procentowych w gotówce. Chcą na ogół zapewnić płynność systemu bankowego i działają jako pożyczkodawcy ostatniej instancji w sytuacji kryzysowej.

5 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Types of banks: Central banks - are normally government-owned and haveresponsibilities, such as supervising commercial banks, or controlling the cash interest rate. They generally provide liquidity to the banking system and act as the lender of last resort in event of a crisis.

6 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Banki komercyjne (ang. commercial banks) - są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

7 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Commercial bank- are specialized financial institutions,concerned with the management and organization of movement of money between individuals and population.The basic task is to collect of cash grant loans and make financial settlements in the domestic service and foreign market.

8 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bank inwestycyjny- jest instytucją finansową, która pomaga osobom, rządom i korporacjom w pozyskiwaniu kapitału przez ubezpieczonych i działania jako klienta agenta emisji papierów wartościowych. Bank inwestycyjny może również pomóc przedsiębiorstwom biorącym udział w fuzjach i przejęciach, oraz świadczyć usługi dodatkowe, takie jak: rynek wytwarzania, pochodne handlu, instrumenty o stałym dochodzie walutowym, rynek surowców, i kapitałowych papierów wartościowych.

9 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki An investment bank- i s a financial institution that assists individuals, corporations and governments in raising capital by underwriting and acting as the client's agent in the issuance of securities.An investment bank may also assist companies involved in mergers and acquisitions, and provide ancillary services such as market making, trading of derivatives, fixed income instruments, foreign exchange, commodities, and equity securities.

10 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Banki emisyjne – są jedynymi instytucjami mającymi wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie. Jednym z celów banku emisyjnego/centralnego jest dbałość o utrzymywanie wartości emitowanej waluty

11 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Banks emission - are the only bodies which have the exclusive right to issue banknotes and coins which are legal tender in the country. One of the objectives of the bank of issue / central is the attention to maintaining the currency of the emitted

12 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bank hipoteczny – bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.

13 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mortgage Bank - a bank specialized in providing mortgage loans for housing construction and industrial development. Funding for its operations primarily from the issue acquires mortgage bonds, but also by the accepted term deposits, the issuance of bonds and loans contracted.

14 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Największe banki działające w Polsce: 1. Bank Pekao 2. PKO Bank Polski 3. Bank BPH 4. ING Bank Śląski 5. Bank Handlowy 6. BRE Bank 7. Bank Zachodni WBK 8. Bank Millennium 9. Kredyt Bank 10. Bank Gospodarki Żywnościowej 11. Raiffeisen Bank Polska 12. GE Money Bank 13. Bank Polskiej Spółdzielczości 14. Bank Ochrony Środowiska 15. Getin Bank 16. BNP Paribas Bank Polska 17. Deutsche Bank Polska 18. Nordea Bank Polska 19. Lukas Bank 20. AIG Bank Polska

15 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki The largest banks operating in Poland 1. Bank Pekao 2.Polish PKO Bank 3. Bank BPH 4.ING Bank 5. Commercial Bank 6. BRE Bank 7. BZ WBK 8. Bank Millennium 9. Bank Loan 10.Bank of Food Economy 11.Polish Raiffeisen Bank 12. GE Money Bank 13 Polish Co-operative Bank 14. Bank of Environmental Protection 15.Getin Bank 16. BNP Paribas Bank Polska 17.Deutsche Bank Polish 18. Nordea Bank Polska 19. Lukas Bank 20.AIG Bank Polska

16 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Największe banki świata: 1. HSBC – 79 mld 2. Citigroup – 75 mld 3. Bank of America – 73 mld 4. JPMorgan Chase – 72 mld 5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 64 mld 6. Credit Agricole Group – 60 mld 7. Royal Bank of Scotland – 48 mld 8. Sumitomo Mitsui Financial Group – 40 mld 9. Mizuho Financial Group – 39 mld 10. Santander Central Hispano – 38 mld

17 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki The world's biggest banks: 1. HSBC – 79 mld 2. Citigroup – 75 mld 3. Bank of America – 73 mld 4. JPMorgan Chase – 72 mld 5. Mitsubishi UFJ Financial Group – 64 mld 6. Credit Agricole Group – 60 mld 7. Royal Bank of Scotland – 48 mld 8. Sumitomo Mitsui Financial Group – 40 mld 9. Mizuho Financial Group – 39 mld 10. Santander Central Hispano – 38 mld


Pobierz ppt "Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google