Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gimnazjum im. Marii Zientary – Malewskiej w Kozłowie ID grupy: 96/31_P_G1 Opiekun: Małgorzata Różycka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Zapach pieniędzy” Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 ZAPACH PIENIĘDZY

4 Pieniądz to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Jest powszechnym „środkiem wymiany” w transakcjach kupna-sprzedaży. Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie w czasie transakcji kupna-sprzedaży na dwie odrębne czynności - transakcję kupna oraz transakcję sprzedaży - przez co przestała istnieć konieczność zachowania jedności czasu i miejsca.

5 Pierwotny pieniądz W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza jako osobnego środka płatniczego nie istniało. Podstawowym sposobem nabywania dóbr był barter, czyli wymiana na zasadzie przedmiot za przedmiot. Szybko jednak zorientowano się, iż nie zawsze taka wymiana towarami była sprawiedliwa, gdyż wartość przedmiotów często nie była taka sama i nie prowadziła do zaspokojenia wszystkich potrzeb.

6 Z czasem więc wprowadzono tzw
Z czasem więc wprowadzono tzw. pośredników wymiany, którymi zwykle były: sól, zboże, skóry itp. Dobra te były podzielne, trwałe, jednorodne i rzadko występujące. Były to przedmioty ułatwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, dlatego też szybko ten sposób wymiany za owe dobra przyjął się w ówczesnym świecie. Podczas tego rodzaju wymiany zachodziły dwie ważne czynności: kupno i sprzedaż, dlatego też możemy powiedzieć, że produkty konsumpcyjne są pierwotną formą pieniądza.

7 Jednak wytwarzanie pieniądza ze złota i srebra było kosztowne, a ponadto ilość owych metali nie była wystarczająca do zapotrzebowania. Zaczęto więc swoje zasoby pieniężne zostawiać u złotników, którzy wypisywali tzw. kwity depozytowe, które dowodziły ilości posiadanego złota czy też srebra przez osobę posiadającą kwit. Tak to też narodziła się kolejna forma pieniądza – pieniądz papierowy – gdyż ludzie coraz częściej regulowali własne długi oraz należności owymi kwitami depozytowymi. Papierowe pieniądze pojawiły się w Chinach potem w Europie w XVII w. W późniejszym czasie ludzie nie chcieli trzymać banknotów w domu bo było to niewygodne, dlatego oddawali swoją gotówkę do banku w formie wkładu na rachunek bankowy.

8 Pieniądz elektroniczny
Obecnie popularnym środkiem płatniczym staje się pieniądz elektroniczny. Istota tej formy płatniczej polega na zapisie w pamięci komputera rachunków bankowych, a wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą kart magnetycznych, na których zapisywane są ruchy związane z naszymi finansami.

9 Pieniądz elektroniczny
Obecnie popularnym środkiem płatniczym staje się pieniądz elektroniczny. Istota tej formy płatniczej polega na zapisie w pamięci komputera rachunków bankowych, a wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą kart magnetycznych, na których zapisywane są ruchy związane z naszymi finansami.

10 Funkcje pieniądza Środek wymiany-pośrednictwo w transakcjach
Miernik wartości towarów Środek płatniczy Środek gromadzenia oszczędności – tezauryzacja Środek wymiany międzynarodowej

11 Właściwości pieniądza
stabilność poręczność trwałość jednolitość podzielność rozpoznawalność

12 nasZE Plakaty

13 Pierwsze banki zaczęły powstawać pod koniec XVI wieku w miastach północnych Włoch: w Genui, Wenecji, Mediolanie. Nazwa bank pochodzi od łacińskiej nazwy banco – ława, stół, za którym prowadzone były transakcje finansowe. W XVII wieku w Anglii usprawniono funkcjonowanie systemu bankowego poprzez wprowadzenie biletów bankowych, czyli banknotów, będących zaświadczeniem depozytowym zawierającym zobowiązanie banku do wypłaty na żądanie określonej ilości złota lub złotych monet, złożonych przedtem w depozycie.

14 Na spotkaniu w Banku Spółdzielczym I PKO BP

15 Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
Funkcje banków Udzielanie kredytów Gromadzenie depozytów Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

16 Analiza ofert bankowych
. Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Zysk PKO BP MAX Lokata 3,35 % 67 Millenium Bank Lokata Progresywna 4,05 % 81 GETIN Bank Lokata terminowa 5,25 % 105 BGŻ SA 3,20 % 64 Lukas Bank 3,60 % 72 Citi handlowy T-Lokata 3,20 % BS 4,30 % 86

17 Założyłyśmy, że klient banku dysponuje kwotą PLN, którą chce ulokować na okres 12 miesięcy. Do analizy posłużyło nam 7 najbardziej atrakcyjnych lokat z 7 banków mających swoje oddziały w Działdowie i Nidzicy. W wyniku przeprowadzonej analizy najbardziej atrakcyjna jest oferta lokaty banku GETIN Bank.

18


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google