Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna sieć komputerowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna sieć komputerowa"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna sieć komputerowa
Informatyka Lokalna sieć komputerowa

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się:
– rozpoznawać urządzenia w sieci komputerowej; – wymieniać korzyści z pracy w sieci komputerowej; – opisywać różne rodzaje sieci komputerowych; – sprawdzać adres IP komputera podłączonego do sieci. Wiedza Uczeń potrafi: -wymienić najważniejsze elementy sieci komputerowej; -wymienić możliwości sieci komputerowej; -omówić działanie protokołów TCP/IP; -wymienić przykłady zastosowań sieci LAN; -objaśnić znaczenie urządzeń znajdujących się w sieci lokalnej; -omówić przepływ informacji w różnych topologiach sieci; -wymienić korzyści wynikające z budowania sieci komputerowej. Umiejętności -wskazać urządzenia sieciowe w pracowni komputerowej, -sprawdzić adres IP komputera.

3 Przegląd zagadnień Lokalna sieć komputerowa. Budowa sieci.
Sposoby łączenia komputerów w sieć. Podział sieci. Działanie sieci. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.

4 Lokalna sieć komputerowa
Lokalna sieć komputerowa – LAN (ang. Local Area Network) to zespół komputerów i innych urządzeń umieszczonych na małym obszarze (pomieszczenie, budynek, zespół budynków), połączonych ze sobą w celu wymiany informacji między nimi. Sieci komputerowe buduje się nie tylko w dużych firmach, ale także w blokach mieszkalnych, szkołach czy instytucjach publicznych. Sieci komputerowe stosuje się w celu współdzielenia zasobów, takich jak drukarki, foldery z plikami, czy komunikacji z innymi użytkownikami. Ma również zastosowane we wspólnej rozrywce, jak np. gry komputerowe.

5 Lokalna sieć komputerowa
Proces logowania zapewnia dostęp do komputera i zasobów w sieci tylko zarejestrowanym użytkownikom znającym login i hasło. Ponadto różni użytkownicy mogą mieć różne prawa dostępu do programów, plików czy urządzeń w pracowni komputerowej.

6 Lokalna sieć komputerowa
Uprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do udostępnionego folderu. Folder na dysku można udostępnić innym w sieci.

7 Budowa sieci Podstawowe składniki sieci komputerowej to:
karty sieciowe; okablowanie; urządzenia służące do rozbudowy sieci: koncentratory; przełączniki; routery i bramy.

8 Budowa sieci Karta sieciowa (nazywana również adapterem sieciowym) to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieci komputerowej. Każde urządzenie, które ma pracować w sieci, musi być wyposażone w kartę. Wyróżniamy karty sieciowe przewodowe i bezprzewodowe.

9 Budowa sieci Kabel koncentryczny ze złączem BNC. Karta sieciowa musi mieć również odpowiednie gniazdo. Skrętka ze złączem RJ45. Karta sieciowa musi mieć również odpowiednie gniazdo. W sieciach przewodowych medium transmisyjnym jest kabel. Najczęściej używanym obecnie kablem jest tzw. skrętka. Składa się ona z czterech par przewodów skręconych ze sobą i umieszczonych w osłonie. Rzadziej stosuje się kabel koncentryczny lub światłowód.

10 Budowa sieci Urządzeniami łączącymi różne urządzenia w sieci są przełączniki oraz koncentratory. Wyglądają one podobnie, lecz trochę inaczej działają. Ich zadaniem jest odbieranie sygnału od jednego urządzenia w sieci i przekazywanie go do innego. Koncentrator sygnał przekazuje na wszystkie łącza, zaś przełącznik tylko do wybranego urządzenia lub podsieci. Dlatego przełączniki są znacznie wydajniejsze, generują mniejszy ruch w sieci.

11 Budowa sieci Urządzeniem odpowiedzialnym za kierowanie przepływem danych do miejsc ich przeznaczenia w sieciach wielosegmentowych jest router. Wybiera on najefektywniejszą drogę przepływu informacji. Gdy router wyposażony jest w łącze WAN i jest podłączony do Internetu pełni rolę bramy.

12 Sposoby łączenia komputerów w sieć
Sposób połączenia komputerów w sieci nazywamy topologią sieci. Wyróżniamy następujące topologie sieci: topologia magistrali; topologia gwiazdy; topologia pierścienia.

13 Sposoby łączenia komputerów w sieć
Terminator. Trójnik. Kabel koncentryczny. W topologii magistrali komputery są połączone za pomocą kabla koncentrycznego. Zaletą jest prosta budowa takiej sieci, a wadą bardzo duża awaryjność. Obecnie nie stosuje się już tego typu sieci.

14 Sposoby łączenia komputerów w sieć
Przełącznik lub koncentrator. Kabel skrętka. W topologii gwiazdy komputery są połączone za pomocą skrętki z centralnym urządzeniem – koncentratorem lub przełącznikiem. Jest to najczęściej stosowany model topologii w sieciach lokalnych.

15 Sposoby łączenia komputerów w sieć
Komputery połączone są w zamkniętym obiegu. W topologii pierścienia komputery są połączone w zamkniętej pętli bezpośrednio lub za pomocą specjalnego centralnego urządzenia odpowiednio przekazującego sygnał między portami. Wymagane są również specjalne karty sieciowe. Topologia pierścienia jest bardzo rzadko spotykana.

16 Podział sieci Sieci dzielimy ze względu na: sposób zarządzania;
zasięg. Podział ze względu na sposób zarządzania: sieci typu każdy z każdym (peer to peer); sieci typu klient – serwer (client – server). sieci typu LAN; sieci typu MAN; sieci typu WAN.

17 Podział sieci Sieci typu każdy z każdym (peer to peer) – w sieci tego typu wszystkie komputery pracują na równych prawach, nie ma centralnego zarządzania. Przykładem takiej sieci może być sieć domowa z systemami Windows XP pracującymi w grupie roboczej. Sieci typu klient – serwer (client – server) – w sieci tego typu wyznaczony jest komputer, który pełni rolę serwera i praca na innych komputerach jest od niego uzależniona. W takiej sieci administrator może centralnie zarządzać stacjami, nadawać uprawnienia i restrykcje do zasobów, zarządzać dostępem do Internetu, itp. Przykładem takiej sieci są komputery pracujące z systemem Windows XP w domenie serwera SBS.

18 Podział sieci LAN (Local Area Network) – sieć o małym zasięgu, obejmująca budynek lub zespół budynków położonych w niewielkiej odległości od siebie. MAN (Metropolitan Area Network) – sieć obejmująca obszar miasta lub kilku miast sąsiadujących ze sobą. WAN ( Wide Area Network) – sieć o nieograniczonym zasięgu, który może obejmować dowolny region Ziemi. Przykładem sieci tego typu jest Internet.

19 Działanie sieci Do działania sieci nie wystarczy sprzęt i system operacyjny. Trzeba jeszcze zainstalować odpowiednie protokoły sieciowe. Protokół sieciowy jest to zbiór zasad, zgodnie z którymi komputery mogą się ze sobą komunikować. Obecnie najczęściej stosuje się stos protokołów TCP/IP, umożliwiający komunikację nie tylko w sieci lokalnej, ale również z usługami w Internecie.

20 Działanie sieci Każdemu komputerowi używającemu stosu protokołów TCP/IP przyporządkowany jest adres IP, który jednoznacznie identyfikuje go w sieci. Adres IP to zestaw 4 liczb od 0 do 255 rozdzielonych kropkami, np Adres IP podzielone są na adresy publiczne oraz na adresy prywatne. Adresy prywatne to takie jakich używa się w sieciach lokalnych, adresy publiczne to takie jakich używa się w Internecie. Adres publiczny można uzyskać od dostawcy Internetu. Jaki jest adres IP komputera możesz sprawdzić we właściwościach połączenia sieciowego na karcie Obsługa lub w wierszu polecenia za pomocą polecenia ipconfig.

21 W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie aplet Połączenia sieciowe.
Działanie sieci W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie aplet Połączenia sieciowe.

22 Na karcie Obsługa możesz sprawdzić, jaki jest adres IP komputera.
Działanie sieci Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia sieciowego. Każde połączenie sieciowe jest reprezentowane przez inną ikonę. Na karcie Obsługa możesz sprawdzić, jaki jest adres IP komputera.

23 Podsumowanie Lokalna sieć komputerowa. Budowa sieci.
Sposoby łączenia komputerów w sieć. Podział sieci. Działanie sieci.


Pobierz ppt "Lokalna sieć komputerowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google