Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe

2 Sieć komputerowa zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w taki sposób, że możliwa jest wymiana informacji między nimi

3 Sieci kablowe To sieci, w których do połączenia komputerów i transmisji danych został wykorzystany kabel. Zalety: niskie koszty instalacji, odporność na zakłócenia Wady: trudność zlokalizowania uszkodzeń kabla, unieruchomienie całego odcinka sieci w razie awarii

4 Sieci bezprzewodowe Charakteryzują się brakiem połączeń kablowych. Transmisja danych odbywa się za pomocą fal radiowych lub podczerwieni. Zalety: brak kabli łączących komputery, możliwość przemieszczania komputerów i całej sieci. Wady: ograniczony zasięg sieci i możliwość wystąpienia zakłóceń, niezabezpieczone dane przesyłane siecią bezprzewodową mogą zostać dość łatwo przechwycone i odczytane przez niepożądane osoby.

5 Zasięg Ze względu na zasięg sieci dzielimy na:
LAN: sieci lokalne – komputery połączone w obrębie jednego budynku, biura, szkoły, przedsiębiorstwa. MAN: sieci miejskie – to komputery obejmujące swym zasięgiem miasto lub osiedle WAN: sieci rozległe – to ogólnoświatowa, bardzo rozległa sieć np. internet.

6 Zarządzanie zasobami każdy z każdym (peer to peer)– wszystkie komputery pracują na równych zasadach oraz mają możliwość korzystania z zasobów innych komputerów i drukarek. W ten sposób może być połączonych kilkanaście komputerów. Nie jest konieczne administrowanie tym rodzajem sieci. Obniża to poziom bezpieczeństwa danych. Może być obsługiwany przez systemy operacyjne: Windows 95/98/2000,XP, Vista

7 Zarządzanie zasobami klient – serwer (sieć z dedykowanym serwerem). Wyznaczony jest jeden komputer do pełnienia funkcji nadrzędnej. Przechowuje on dane i udostępnione programy. Administrator przyznaje poszczególnym osobom prawo do korzystania z określonych zasobów. Takie zarządzanie zapewnia bezpieczeństwo danych oraz porządek. Może być obsługiwany przez systemy operacyjne: Windows NT, 2000 Serwer, SBS 2003, Novell Net Ware.

8 Topologia sieci To sposób fizycznego połączenia komputerów w sieci na określonym obszarze. Podstawowymi topologiami są: magistrala gwiazda pierścień

9 Topologia magistrali Polega na podłączeniu kolejnych komputerów do jednego kabla za pomocą tzw. trójników. Na końcach kabla umieszcza się terminatory blokujące odbicia sygnału. Informacja wysyłana z jednego komputera dociera do wszystkich komputerów, lecz odbiera ją komputer do którego została zaadresowana. Zalety: prosty sposób instalacji Wady: awaryjność – rozłączenie kabla powoduje rozłączenie komputerów pracujących w sieci i uniemożliwia jakąkolwiek współpracę między nimi

10 Topologia gwiazdy To podłączenie poszczególnych komputerów do jednego urządzenia, którym może być koncentrator (hub) lub serwer Zalety: możliwość dołączenie w dowolnym czasie komputerów do koncentratora i szybka lokalizacja awarii, pełna niezależność komputerów (sieć może pracować pomimo uszkodzenia komputera lub kabla) Wady: konieczność wykorzystania dużej ilości okablowania oraz ograniczone możliwości rozbudowy sieci, wyższe koszty budowy sieci

11 Topologia pierścienia
Oznacza połączenie komputerów w obwód zamknięty. Wewnątrz takiej sieci stacje robocze są kolejno aktywowane. Umożliwia to pakiet aktywizujący, tzw. Token, dzięki któremu każdej stacji jest przydzielony limit czasu do wysyłania informacji. Wszystkie komputery w sieci uczestniczą w przekazywaniu sygnałów. Zalety: wydajna transmisja danych Wady: wysokie koszty instalacji i ewentualnych modyfikacji sieci. Jeżeli któryś z komputerów ulegnie uszkodzeniu lub przerwany zostanie kabel przestanie działać cała sieć.


Pobierz ppt "Sieci komputerowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google