Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci Komputerowe Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów,na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci Komputerowe Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów,na."— Zapis prezentacji:

1 Sieci Komputerowe Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów,na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek, skanerów, korzystania ze wspólnego oprogramowania, korzystania z centralnej bazy danych, przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki).

2 Z punktu widzenia złożoności, sieci komputerowe można podzielić na grupy:
LAN (Local Area Network) Jest to najpowszechniej spotykany rodzaj sieci, który składa się z kilkudziesięciu do kilkuset komputerów połączonych w miarę możliwości jednolitym nośnikiem. Sieci te zainstalowane są na niewielkim obszarze (np. w jednym budynku). WAN (Wide Area Network) Większość sieci rozległych to kombinacje sieci lokalnych i dodatkowych połączeń między nimi. Do określenia zasięgu i rozmiaru sieci rozległych, stosowane są następujące terminy: Sieć miejska (MAN - Metropolitan Area Network) Jest to sieć WAN obejmująca niewielki obszar geograficzny. Zasadniczo sieci takie obejmują jedno miasto lub region. Sieć uczelniana (CAN - Campus Area Network) Termin stosowany często do określania sieci WAN łączącej poszczególne wydziały w ośrodku akademickim.

3 Urządzenia sieciowe Wzmacniak (repeater) - jest to urządzenie wzmacniające sygnał (regeneruje i przedłuża sygnały sieciowe). Na przykład, jeśli jest sieć zrobiona na skrętce UTP kategori 5 Ethernet to maksymalna długość, na którą można wysyłać dane wynosi 100 metrów. Wzmacniak może być użyty do powiększenia tej długości. Koncentrator (hub) - jest urządzeniem podobnym do wzmacniaka. W zasadzie jest to wieloportowy wzmacniak. Koncentratory wysyłają sygnał na wszystkie swoje porty czyli jak dany host wysyła komunikat, to jest on wysyłany do każdego hosta podłączonego do koncentratora Przełącznik (switch) - jest to wieloportowy most. Gdy podłączone zostanie np. 8 komputerów za pomocą przełącznika to w przypadku wysyłania danych z hosta o numerze 1 do hosta o numerze 3, dane odbierze tylko host o numerze 3. Przełącznik zadecyduje o tym gdzie dane zostaną wysłane. W przypadku hub'a dane wysłane byłyby do każdego z hostów co zwiększyłoby ruch w sieci.

4 Router - jest to urządzenie, które wyznacza najlepszą ścieżkę w sieci
Router - jest to urządzenie, które wyznacza najlepszą ścieżkę w sieci. Router podejmuje decyzje na podstawie adresów sieci (IP), posiada on tablicę routingu z docelowymi adresami IP i wysyła dane do właściwej podsieci i hosta. Różnica między routerem, a mostem i przełącznikiem jest taka, że mosty i przełączniki podejmują decyzje na podstawie adresów MAC. Adresy MAC znajdują się na karcie sieciowej, a adresy IP przypisuje administrator. Schematy sieci Schemat 1 Połączenie kablem UTP typu cross, prędkość transmisji 10 Mb/s. Cel:Współdzielenie plików, drukarki, internetu itp.

5 Schemat 2 Połączenie kablem UTP zwykłym poprzez Switch; 3 komputery lub więcej (jak ktoś chce to i 2 mogą być też). Cel:Mała sieć domowa/osiedlowa, współdzielenie urządzeń, plików, internetu itp. Schemat 3 Połączenie kablem UTP zwykłym poprzez Switch'e. Cel:Większa sieć osiedlowa, sieć do celów zarobkowych itp. Należy brać pod uwagę możliwość rozbudowy o dodatkowe komponenty. Któryś z hostów można przeznaczyć na serwer plików, pomost do internetu itp

6 Schemat 4 Połączenie kablem UTP zwykłym
Schemat 4 Połączenie kablem UTP zwykłym. Jest to przykładowe połączenie usługi Neostrada (za pomocą modemu/router'a/switch'a) 4 stacji roboczych. Cel:Mała sieć domowa, współdzielenie urządzeń, plików, internetu itp. Schemat 5 Połączenie kablem UTP zwykłym lub światłowodowym zależnie od przeznaczenia sieci. Cel:Sieć korporacyjna, uczelniana itp. Wymaga użycia szafki okablowania oraz odpowiedniego sprzętu czyli switch'e, router'y itp. Należy brać pod uwagę możliwość rozbudowy o dodatkowe komponenty.

7 TOPOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH
Topologia to nic innego jak rozkład urządzeń i okablowania w sieci. Magistrala - w topologi tej wszystkie hosty są połączone jednym przewodem (jeden po drugim). Zaletą jest to, że wszystkie hosty mogą się bezpoPrednio komunikować; wadą, że przerwanie kabla w jednym miejscu powoduje przerwanie działania sieci (rozłączenie hostów).

8 Gwiazdy - to taka topologia, w której hosty(lub inne urządzenia) w sieci połączone są ze wspólnym, centralnym punktem łączącym. Każde z urządzeń połączone jest tylko z punktem centralnym (np. z hub'em lub switch'em) sieci. Wadą takiego rozwiązania jest to, że gdy punkt centralny ulegnie uszkodzeniu, cała sieć przestaje działać. Rozszerzonej gwiazdy - pochodzi od topologi gwiazdy. W tej topologi każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologi gwiazdy. Jest to topologia o charakterze hierarchicznym i może być tworzony w niej ruch lokalny.

9 Pierścienia - hosty połączone są w zamkniętym pierścieniu (urządzenia tworzą zamknietą pętlę) to znaczy, że każdy z nich połączony jest bezpośrednio z dwoma sąsiadującymi urządzeniami.

10 Media Media to okablowanie sieci.
Wyróżnia się następujące rodzaje okablowania: Kabel koncentryczny, który używany jest np. w topologi magistrali. Składa się z pojedynczego przewodu i osłony przewodzącej (odzielone od siebie izolatorami).Istnieją dwa rodzaje tego kabla: gruby i cienki ethernet. Gruby pozwala na transmisję bez wzmacniania na odległości do 500 metrów, a cienki na 185 metrów. Gruby ethernet jest już praktycznie nie używany (instalacje tylko w specjalnych celach). W przypadku kabla koncentrycznego ważne jest sprawdzanie czy na obu końcach kabla są odpowiednie połączenia oraz należy poświęcić wiele uwagi odpowiedniemu uziemieniu. Niewłaściwe połączenie jest najczęstszym problemem związanym z kablem koncentrycznym Skrętka ekranowana. Istnieją dwa rodzaje: - STP omowy kabel składający się z 4 par skręconych przewodów. STP lepiej chroni przed zakłóceniami, ale jest droższa i trudniejsza w instalacji niż skrętka UTP. - ScTP - odmiana kabla, który jest skrzyżowaniem UTP z STP. Jest to po prostu ekranowany UTP (otoczony metalową folią ekranującą). Zazwyczaj jest to kabel 100 lub 120-omowy.

11 Skrętka nieekranowana (UTP) omowy kabel składający się z 4 par skręconych przewodów. Kabel UTP instalowany jest często przy użyciu złącza RJ. Kabel UTP jest bardziej podatny na szum i zakłócenia niż inne rodzaje kabli, a odległość między urządzeniami jest mniejsza niż w przypadku kabla koncentrycznego. UTP jest uważane za najszybsze medium miedziane, jest łatwa w instalacji, a także tańsza niż inne rodzaje okablowania oraz (główna zaleta) posiada niewielkie rozmiary (niewielka średnica jest zaletą podczas instalacji). Światłowód. Istnieją dwa rodzaje: - Jednomodowy - światło wędruje po osi kabla. - Wielomodowy - światło wchodzi do kanału pod różnymi kątami (odbija się podczas wędrówki). Kabel światłowodowy przenosi transmisje świetlne. Jest droższy od innych okablowań sieciowych, ale jest pozbawiony wrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne, zakłócenia powstałe od fal radiowych i posiada lepsze współczynniki przekazu danych. Łączność bezprzewodowa - łączność w tym systemie to fale elektromagnetyczne, które mogą wędrować powietrzem, w próżni (powietrze czy też próżnia to medium dla łączności bezprzewodowej).

12 Adres IP Adres IP - jest to 32 bitowy adres przypisany do komputerów (hostów) używających TCP/IP Adresy IP należą do jednej z pięciu klas (A,B,C,D lub E) i są zapisywane jako cztery oktety oddzielone kropką (format dziesiętny oddzielony kropkami). Każdy adres składa się z numeru sieci oraz numeru hosta (w adresie może wystąpić również adres(numer) podsieci). Numery sieci i podsieci są używane do routowania, numer hosta jest używany do adresowania oddzielnych hostów wewnątrz sieci lub podsieci. W celu wyodrębnienia z adresu IP informacji dotyczącej sieci lub podsieci stosowana jest maska podsieci. Tak więc cztery oktety oddzielone kropką np (w postaci binarnej ) host to inaczej komputer, stacja bazowa itp

13 Klasy adresów Klasa A - używana do obługi bardzo dużych sieci. Pierwszy oktet to adres sieci, trzy pozostałe to adres hosta (można uzyskać możliwych adresów IP). Pierwszy bit adresu w postaci binarnej to zawsze 0 np ( ) Klasa B - używana do obsługi dużych i średnich sieci. Pierwsze dwa bity adresu to 01. Pierwsze dwa oktety to adres sieci, kolejne dwa to adres hosta. Klasa C - jest najpowszechniejszą klasą. Pierwsze trzy bity to 110. Pierwsze trzy oktety to adres sieci, a ostatni to adres hosta. Można tu uzyskać 254 użyteczne adresy hosta (na ośmiu bitach jest 256 kombinacji ale adres z numerem hosta 0 nie jest używany (może nastąpić zmylenie systemów; również są często rezerwowane), a 255 to adres rozgłoszeniowy)

14 Przykład: 192. 160. 0 TAKICH ADRESÓW NIE UŻYWAMY 192. 168
Przykład: TAKICH ADRESÓW NIE UŻYWAMY TAKICH ADRESÓW NIE UŻYWAMY Natomiast przy tworzeniu sieci domowej najczęściej stosuje się adresy: Klasa D - przeznaczona dla adresów typu multicast (adresy rozgłoszeniowe). Obejmuje adresy w zakresie od do Klasa E - zarezerwowana do przyszłych zastosowań. Obejmuje adresy i wyższe. Adresy 127.x.x.x - zarezerwowane do celów specjalnych (tzw. pętla zwrotna, używana do wewnętrznych testów lokalnego komputera). Adres rozgłoszeniowy - po wysłaniu danych pod ten adres przetwarzają go wszystkie urządzenia w sieci.


Pobierz ppt "Sieci Komputerowe Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów,na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google