Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 tworzenie wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przygotowanie włączenia uczelni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 tworzenie wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przygotowanie włączenia uczelni."— Zapis prezentacji:

1 I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 tworzenie wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przygotowanie włączenia uczelni do procesu uczenia się przez całe życie przejście od systemu zorientowanego na nauczyciela do systemu zorientowanego na studenta przejście od systemu nauczania do sytemu uczenia się przejście od wiedzy do kompetencji Proces Boloński a kierunki zmian szkolnictwa wyższego w Europie i w Polsce Iwona Sagan Proces Boloński to:

2 I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 Działania prowadzone w ramach Procesu Bolońskiego, które zwiększają elastyczność i otwartość systemu kształcenia: wprowadzenie studiów trójstopniowych (licencjat – magister – doktor) wprowadzenie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS łatwo czytelne i porównywalne stopnie (suplement do dyplomu) rozwój kształcenia przez całe życie (Uniwersytety III Wieku) współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia, wprowadzenie europejskiego systemu akredytacji wprowadzenie europejskiej ramowej struktury kwalifikacji

3 I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 Pożądane cechy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego: masowość kształcenia na poziomie wyższym, wysoka jakość kształcenia i badań naukowych, powszechna mobilność pozioma i pionowa; akademicka i zawodowa kształcenie na potrzeby rynku pracy wzrost zatrudnialności absolwentów wzrost konkurencyjności nauki europejskiej

4 I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008

5 Modernizacja europejskiego szkolnictwa wyższego obejmuje: reformę curriculum (wielostopniowość, jakość, uznawalność, elastyczność, mobilność, zatrudnialność) reformę systemu zarządzania uczelniami (autonomiczność, strategiczne partnerstwa także z sektorem prywatnym, certyfikaty jakości) reformę finansów (zróżnicowane źródła i sposoby finansowania uczelni, systemy grantowe, fundusze)

6 I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 Modernizacja europejskiego szkolnictwa wyższego wymagarównowagi pomiędzy trzema czynnikami sprawczymi: administracją środowiskiem akademickim rynkiem


Pobierz ppt "I.Sagan, Proces Boloński, REA, Leźno Gdańsk, 28 listopada 2008 tworzenie wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przygotowanie włączenia uczelni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google