Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

3 K O N S O R C J U M - lider w dziedzinie e-learningu
Akademia Rolnicza we Wrocławiu - lider projektu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - lider w dziedzinie e-learningu oraz P A R T N E R Z Y Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Rolnicza w Lublinie Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Akademia Rolnicza w Szczecinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4 C E L E Przygotowanie do prowadzenia studiów na odległość na kierunku rolnictwo z wykorzystaniem platformy internetowej Upowszechnienie kultury e-learningowej

5 Co opracowano? koncepcję dydaktyczną nauczania hybrydowego, czyli łączącego kształcenie na odległość z zajęciami tradycyjnymi zestaw materiałów multimedialnych program studiów

6 Program i materiały dydaktyczne opracowało 63 pracowników naukowo-dydaktycznych z wszystkich uczelni rolniczych realizujących projekt 5 osób z Akademii Rolniczej w Krakowie 5 osób z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 9 osób z Akademii Rolniczej w Szczecinie 11 osób z Akademii Rolniczej w Lublinie 13 osób z Akademii Rolniczej we Wrocławiu 19 osób z SGGW w Warszawie

7 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Doc. dr hab. Wincenty Kołodziej Prof. dr hab. Krystyna Koziec Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska Dr inż. Robert Witkowicz Prof. dr hab. Florian Gambuś

8 Akademia Rolnicza w Lublinie
Dr hab. Zofia Hanusz, prof. AR Prof. dr hab. Barbara Baraniak Prof. dr hab. Edward Pałys Dr Sylwia Andryszczak Dr Piotr Kraska Dr Krzysztof Różyło Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz Prof. dr hab. Eugeniusz Grela Dr Renata Klebaniuk Dr Violetta Semeniuk Dr hab. Krzysztof Kowalczyk

9 Akademia Rolnicza w Szczecinie
Dr inż. Artur Antoszek Dr inż. Krzysztof Pacewicz Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki Dr Renata Pilarczyk Prof. dr hab. Edward Krzywy Dr inż. Anna Iżewska Dr inż. Robert Maciorowski Dr hab. Elżbieta Skórska, prof. AR Dr inż. Renata Matuszak

10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski Dr hab. Tomasz Paweł Kurowski Prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk Pr hab. Andrzej Łachacz, prof. UWM Prof. dr hab. Wojciech Budzyński

11 Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Dr hab. Danuta Mierzwa, prof. AR Prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz Dr inż. Renata Galek Dr hab. Henryk Bujak, prof. AR Prof. dr hab. Stanisław Pietr Dr Jolanta Kucińska Dr Małgorzta Oksińska Dr Elżbieta Wojtkowiak-Gębarowska Prof. dr hab. Danuta Parylak Prof. dr hab. Lesław Zimny Prof. dr hab. Leszek Kordas Dr hab. Zdzisław Klukowski Dr hab. Józef Błażewicz

12 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Beata Just-Brochocka Prof. dr hab. Władysław Golinowski Dr Joanna Kopcińska Dr Wojciech Kurek Dr Barbara Łotocka Dr hab. Józef Chojnicki, prof. SGGW Prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska Dr hab. Elżbieta Janowska Dr hab. Teresa Kozanecka Dr hab. Alina Kusińska, prof. SGGW Prof. dr hab. Jerzy Pracz Dr Renata Bogatek-Leszczyńska Dr Danuta Chołuj Dr Anna Dzierżyński Agnieszka Gniazdowska-Piekarska Dr Mohamed Hazem Kalaji Dr hab. Stefan Pietkiewicz Prof. dr hab. Zofia Starck Prof. dr hab. Bogdan Klepacki

13 Opracowany program obejmował 32 przedmioty:
historia gospodarcza, współczesne doktryny społeczno ekonomiczne, agrometeorologia, ekonomia, chemia, botanika, informatyka (technologia informacyjna), statystyka matematyczna, gleboznawstwo, biochemia, genetyka, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, agroekologia i ochrona środowiska, technika rolnicza, hodowla roślin, mikrobiologia, ogólna uprawa roślin wraz z herbologią, żywienie zwierząt, chów zwierząt, chemia rolna, ochrona roślin, łąkarstwo, zarządzanie i marketing, szczegółowa uprawa roślin, przechowalnictwo, metody badań rolniczych, analiza instrumentalna, agrobiotechnologia, kształtowanie środowiska, technologie produkcji roślin oraz agrofizyka

14 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zorganizowała szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie nauczania zdalnego

15 Wszystkie przyjęte rozwiązania są w pełni zgodne z przyjętą w czerwcu 2005 przez resort edukacji „Koncepcją wdrażania w warunkach polskich systemu kształcenia na odległość” oraz zaleceniami komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji

16 D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę !


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google