Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

referat spraw komunikacyjnych – sekcja rejestracji pojazdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "referat spraw komunikacyjnych – sekcja rejestracji pojazdów"— Zapis prezentacji:

1 referat spraw komunikacyjnych – sekcja rejestracji pojazdów
Wydział komunikacji referat spraw komunikacyjnych – sekcja rejestracji pojazdów

2 Referat spraw komunikacyjnych
Sekcja rejestraji pojazdów mechanicznych Prowadzi rejestrację pojazdóów drogowych Wydaje decyzje o wpisie pojazdu drogowego do do rejestru Przydziela pojazdom drogowym numery rejestracyjne Wydaje dowody rejestracyjne i zaświadczenia o rejestracji pojazdów drogowych Wprowadza i wymazuje zapisy o wspólwłasności pojazdów drogowych Wprowadza zmiany danych w dowodach rejestracyjnych pojazdów drogowych

3 W naszym referacie załatwiamy nastepujące sprawy:
- rejestrację fabrycznie nowych pojazdówl - rejestrację pojazdów używanych - rejestrację pojazdów sprowadzonych z zagranicy - wywóz samochodu za granicę - inne sprawy zwiazane z rejestracją pojazdów ( utrata, kradzież, uszkodzenie dowodu rejestracyjnego itp.) zmiana danych (nazwiska, adresu, siedziby firmy, nazwy firmy) - wyrejestrowanie pojazdu do innego rejonu - wydawanie tablic rejestracyjnych,jednorazowych specjalnych tablic rejestracyjnych - odpowiedź na wpływającą korespondęcję - archiwizacja dokumentacji - odsyłanie dokumentów pojazdów wyrejestrowanych

4 Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
Do zarejestrowania fabrycznie nowego pojazdu potrzebne są nastepujące dokumenty: Świadectwo techniczne Dokument potwierdzający nabycie pojazdu (umowa kupna, faktura,umowa leasingowa) Ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC pojazdu Dowód osobisty (zaświadczenie o działalności, wypis z rejestru o prowadzeniu działalności –oryginał lub kopia potwierdzona) Wniosek o zarejestrowanie pojazdu ( do dyspozycji na miejscu) Opłata rejestracyjna w wysokości 800Kč Przy pierwszej rejestracji urząd opatrzy tablice nalepkami kontrolnymi z wyznaczonymi terminami badania technicznego i pomiaru emisji

5 Zgłoszenie do rejestracji

6 Tablica rejestracyjna

7 Nalepki kontrolne

8 Wywóz samochodu używanego za granicę
W przypadku zmiany własciciela pojazdu motorowego i przyczepy przy wywozie za granice należy spełnić następujące warunki i przedstawić dokumenty: Wypełniony wniosek o zmianę danych w rejestrze pojazdów Świadectwo techniczne Zaświadczenie o zarejestrowaniu pojazdu Ważne badanie techniczne, dokument potwierdzający ważność badania technicznego Ważnne badanie emisji, dokument potwierdzający ważność badania emisji Ważny dokument potwierdzające ubezpieczenie OC Umowę kupna Oddać tablice rejestracyjne Dokonac opłaty administracyjnej: Dowód osobisty (zaświadczenie o działalności, wypis z rejestru o prowadzeniu działalności –oryginał lub kopia potwierdzona) Pełnomocnictwo właściciela firmy Na tablice wywozowe oznaczany jest termin ważności (maksymalnie 3 miesiace)

9 Wywozowe tablice rejestracyjne

10 Wniosek o dokonanie wpisu zmian

11 Zaświadczenie o rejestracji pojazdu

12

13 Opłata ekologiczna Wdniu 01 styczenia 2009 weszła w życie ustawa nr 383/2008 z dnia , która zmienia ustawę nr 185/2001 o zagospodarowaniu odpadów i zmianie niektórych innych ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów Z treści wyżej wspomnianych przepisów wynika: Z treści § 37e,cytuję „wnioskodawca o rejestrację samochodu używanego , według specjalnego przepisu( o rejestracji pojazdów) ma obbwiązek wnieść opłatę na koszty recyklingu. Opłata pobierana jest przy rejestracji samochodu używanego. W wypadku samochodów już zarejestrowanych, opłata pobierana jest przy pierwszym przerejestrowaniu i wynosi odpowiednio: 1) 3 000,- Kč, dla pojazdów spełniających normę emisjii EURO 2 2) 5 000,- Kč ,dla pojazdów spełniających normę emisjii EURO 1 3) 10 000,- Kč, dla pojazdów nie spełniających norm emisjii Opłaty zasilają fundusz ochrony środowiska naturalnego. Opłaty pobierane są od pojazdów mechanicznych kategorii M1, N1, i samochody ciężarowe do 3500 kg.

14 Zmiana właściciela-wyrejestrowanie do innego miejsca rejestracji
Przy zmianie właściciela do innego miejsca rejestracji mechanicznego pojazdu drogowego, przyczepy należy spełniac następujace warunki: Wypełniony wniosek o wpis zmiany danych w rejestrze pojazdów drogowych z podaniem danych nowego właściciela, użytkownika Świadectwo techniczne; Swiadectwo rejestracji pojazdu W przypadku leasingu –umowa leasingowa Zgoda własciciela tzn. Pełnomocnictwo firmy leasingowej Należe się wylegitymować: Dowodem osbistym W przypadku nieobecności właściciela pełnomocnictwem W wypadku reprezentowania firmy: W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna – zaświadczenie o prowadzeniu działalności W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna – wypis z rejestru firm, pełnomocnictwo własciciela firmy Przy przerejestrowaniu pojazdu do innego urzędu musi zostać sporządzona dokumentacja, która zostanie przesłana do nowego miejsca rejestracji za pojazdem

15

16 Specjalne jednorazowego tablice rejestracynje
Specjalne jednorazowe tablice rejestracyjne z ograniczonym terminem ważności przydzielane sa sprzedawcom pojazdów, wyposażane sa w nie poszczególni klijenci indywidualni w celu przejazdu do miejsca rejestracji pojazdu.

17 Specjalne jednorazowego tablice rejestracynje

18 Specjalne tablice rejestracyjne manipulacyjne
Specjalne tablice rejestracyjne manipulacyjne przydzielane są przez punkt rejestracji pojazdów w niezbędnej ilości osobie, która zabezpiecza jazdy pojazdów jeszcze nie rejestrowanych, posiadających jednak dopuszczenie do ruchu w komunikacji lądowej. Dotyczy przede wszystkim jazd manipulacyjnych u producentów, importerów i sprzedawców samochodów

19 Specjalne tablice rejestracyjne manipulacyjne

20 Przełożył z oryginału Joachim Lasak achimcio@wp.pl


Pobierz ppt "referat spraw komunikacyjnych – sekcja rejestracji pojazdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google