Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Hollender Katalogi centralne: aspekty polityczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Hollender Katalogi centralne: aspekty polityczne."— Zapis prezentacji:

1 Henryk Hollender Katalogi centralne: aspekty polityczne

2 Polityka, czyli kwestia skali Warsztat – organizacja pracy Instytucja – zarządzanie Społeczność – polityka Misja do spełnienia, strategia do realizacji (ważność, władza, decyzja, zarządzanie, podmiot społeczny, instytucja, wspólny cel, wspólne dobro, środki itp.) Wszechobecność polityki, dowolność terminologii Polityka biblioteczna? Informacyjna? Katalogowania?

3 Po co polityka? Szantaż stereotypów (nie upolityczniać): – polityka to ideologia – polityka to partyjniactwo Polityka jest wtedy, kiedy coś nie idzie?

4 Na przykład Rada Polityki Pieniężnej – organ decyzyjny NBP (Z Wikipedii) Prowadzi politykę monetarną – systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. (…) Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe.cenpodaży pieniądzakursy walutowe Bank centralny nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na poziom cen, koncentruje się na określaniu i realizacji celów operacyjnych. Określa zatem poziom zmiennych, do których przeważnie zalicza się podaż pieniądza, stopę procentową, kurs walutowy, nominalny PKB oraz prognozę inflacji – pełnią one rolę wskaźników polityki pieniężnej. Ich wrażliwość pozwala na łatwiejsze określenie, czy prowadzona przez bank centralny polityka jest ekspansywna, czy raczej restrykcyjna w stosunku do danego okresu.PKB

5 Polityka informacyjna (Z Wikipedii) Information policy can be defined as the set of all public laws, regulations and policies that encourage, discourage, or regulate the creation, use, storage, access, and communication and dissemination of information. It thus encompasses any other decision-making practice with society-wide constitutive efforts that involve the flow of information and how it is processed.information W Polsce w obiegu tylko pojęcie public relations (piar) Krajowy system informacji, w nim katalog centralny o zadaniach krajowego (narodowego). – Organizacja i ekonomika katalogowania – Zasady informacji i udostępniania zbiorów – Odzwierciedlenie spuścizny dokumentarnej

6 Na przykład NUKAT jako instytucja polityczna Ujednolicenie zasad katalogowania Współkatalogowanie i inne usługi Publiczne finansowanie, publiczna służba Materiały: dobra kultury, informacja naukowa Wartości: kompletność, obiektywizm, neutralność

7 Pytania, wybory, decyzje Katalog jako produkt. Walory użytkowe, grupa celowa Zasięg, zakres, zdolność/zamiary/strategia – jaka relacja do domniemanej całości zbiorów? Jaka wiedza i świadomość nadaje katalogowi określoną strukturę chronologiczna, geograficzną, językową Relacja między głównym nurtem i peryferiami

8 Zbiory krajowe, wymiar światowy Wizerunek zbiorów mapą kultury? Wydawane w Polsce – katalogowane w Polsce? – Jak wykorzystać hasła przedmiotowe? – Literatura piękna? Praktycznie poza charakterystyką rzeczową! – Brak symboli klasyfikacji Jak ukazać katalog jako dobro kultury, i to narodowej? Czy potrafimy określić search experience?

9 Struktura chronologiczna NUKAT-WorldCat Records by publication date NUKATWorldCat By 15000.040.18 1501-16000.430.44 1601-17000.981.02 1701-18000.362.13 1801-19005.798.93 1901-200092.487.30

10 Jaki katalog tak się przedstawia (1)? About [Nazwa katalogu centralnego] [Nazwa katalogu centralnego] is a nonprofit, membership, computer library service dedicated to create cooperative space for all library owned [nazwa regionu lub kraju] collection. And allow libraries to use the experience of others libraries and download high quality bibliographic and authorities [nazwa regionu lub kraju] records. To spread [nazwa regionu lub kraju] book and culture through the word.

11 Jaki katalog tak się przedstawia (2)? [Nazwa katalogu centralnego] Implementation [Nazwa katalogu centralnego] born by the initiative of [nazwa biblioteki] and it will be financed by there for ten first years before coming financially autonomy Execution and development The [Nazwa katalogu centralnego] execution its entrust to [nazwa firmy] the first company for library automation with more 100 experience in library automation, and it have a large experience in the retro conversion operation and it was participate in all for standardization of [nazwa regionu lub kraju] bibliographic data.

12

13 Czy katalog radzi sobie z językiem kultury popularnej? Wprowadzam: In vitro jako temat. Otrzymuję jedną książkę Brak odsyłacza do Zapłodnienia in vitro Czy katalog radzi sobie z językiem kultury popularnej? Wprowadzam: In vitro jako temat. Otrzymuję jedną książkę Brak odsyłacza do Zapłodnienia in vitro

14 Czy katalog radzi sobie z językiem kultury popularnej? Co to jest sztuczne poronienie niemotywowane wskazaniami lekarskimi? Jest to sztuczne poronienie zakazane przez prawo. JHP KABA dodaje zideologizowaną kwalifikację w temacie medycznym. Od tego są określniki! Czy katalog radzi sobie z językiem kultury popularnej? Co to jest sztuczne poronienie niemotywowane wskazaniami lekarskimi? Jest to sztuczne poronienie zakazane przez prawo. JHP KABA dodaje zideologizowaną kwalifikację w temacie medycznym. Od tego są określniki!

15 http://www.pbs.org/wgbh/nova/education/activities/ images/3416_id_02_chart.gif

16 Czy katalog radzi sobie z językiem kultury popularnej? 6 poz. z hasłem przedmiotowym małpy człekokształtne, najnowsza z 1985 r., plus 8 poz. z takim tematem i określnikiem, najnowsza z 2004 r. Czy katalog radzi sobie z językiem kultury popularnej? 6 poz. z hasłem przedmiotowym małpy człekokształtne, najnowsza z 1985 r., plus 8 poz. z takim tematem i określnikiem, najnowsza z 2004 r.

17 Czym jest proces polityczny? Zasady procedowania i podejmowania decyzji Przesłanki podejmowania decyzji. Wiedza decydującego (społeczeństwo wiedzy, instytucje społeczeństwa wiedzy) Jak i po co tworzy się instytucje i przydziela im budżet?

18 ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur), 1994 SUDOC: 10 million bibliographic records and 32 million copies pooling and sharing of resources and strengths. network of ca. 1,800 libraries groups and committees national licences and grouped orders projects in Semantic Web Fichier Central des Theses; STEP – Referencing Theses in Progress www.abes.fr

19 Economic and Social Research Council FINANSOWANIE Steering Committee: 9 osób (2 x JISC, 1xRLUK, 1 xMIMES, inne) Copac i interesariusze CILIP Partner strategiczny JISC Innovations finansowanie BRITISH LIBRARY RLUK Z amawiający 1983-2008: CURL STRATEGIA UNIVERSITY OF MANCHESTER MIMES: Organization of experts Nationally designated data centre Copac Senior Manager COPAC Copac Manager + 4 osoby

20 Jak się tworzy skuteczne instytucje państwowe Podział na ciała programowe, kompetencyjne i wykonawcze Rozbudowana hierarchia zależności, skomplikowany, wielostopniowy obieg decyzji i środków finansowych Triada: raport, rekomendacja, strategia Zasada: jeden kroi, drugi wybiera? Maszyna z zaworami bezpieczeństwa? Teamwork, kontrola i transparentność

21 Problemy. I rozwiązania? Tak zwany rządowy proces legislacyjny w świetle doświadczeń obrońców regulacji (zawodu bibliotekarza). Brak mechanizmów i instytucji politycznych (biuro polityczne M. Strąka, GW, 7 II 2013). Dysfunkcjonalność drożności (poziomej – pomiędzy instytucjami politycznymi; pionowej – od polityki w skali kraju do decyzji lokalnych). Jakimi narzędziami dysponuje ministerstwo, by kształtować NUKAT i stwarzać mu warunki rozwoju? Obecnie: NCN, NCBiR. Gdzie jest Narodowe Centrum Informacji I Infrastruktury?

22 Dziękuję za uwagę! h.hollender@lazarski.edu.pl


Pobierz ppt "Henryk Hollender Katalogi centralne: aspekty polityczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google