Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Międzynarodowa ekonomia polityczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Międzynarodowa ekonomia polityczna."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Międzynarodowa ekonomia polityczna.
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy. Wzrost Europy: Handel Atlantycki, Zmiany Instytucjonalne, i Wzrost Gospodarczy

2 Plan prezentacji Odkrycia geograficzne
Podział Europy według wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Rola handlu zagranicznego Teorie dot. wzrostu gospodarczego i ich skutki Wykresy i ich omówienie

3 Odkrycia geograficzne
1488r. - Bartolomeu Dias – odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei 1492r. - Krzysztof Kolumb – odkrycie Ameryki 1498r. - Vasco da Gama – odkrycie drogi morskiej do Indii

4 Podział Europy według wzrostu gospodarczego
Europa Zachodnia Porty Atlantyckie Europa Wschodnia Region Morza Śródziemnego

5 Wzrost gospodarczy Komu zawdzieczany?
Wewnętrzna dynamika rozwoju i industrializacji Europy? Nowe rynki za pośrednictwem odkryć geograficznych? Europejskie cechy narodowościowe: religia, dziedzictwo, kultura europejska?

6 Rola handlu zagranicznego
względnie szybko stwarza możliwości zmiany struktury dochodu narodowego umożliwia transformację gospodarki danego kraju w pożądanym kierunku istotnie wzbogaca strukturę podzielonego dochodu narodowego efektywność gospodarowania

7 Teorie dot. wzrostu gospodarczego
Instytucje Polityczne wprowadzając ograniczenia na władze państwową zasadniczo zachęcają do realizowania inwestycji a co za tym idzie uaktywniają długotrwały wzrost gospodarczy. We wczesno modernistycznej Europie takie instytucje polityczne były faworyzowane, przez inwestorów handlowych, zagranicą w kręgach królewskich,. Instytucje te nie miały jednak dobrych opinii i nie były mile widziane. Przedsiębiorcy faworyzowani ekonomicznie i politycznie przez grupy władzy z reguły miały pierwszeństwo przed innymi. W krajach w, których instytucje polityczne nie miały władzy absolutnej, handel atlantycki i aktywność kolonialna zwiększały się i umacniały interesy handlowe oraz nowe grupy interesu bez więzi z monarchą.

8 Tempo urbanizacji

9 PKB per capita

10 Wielkość handlu atlantyckiego i śródziemnomorskiego

11 Dziękuje za uwagę Autor: Rafał Gębal


Pobierz ppt "Temat: Międzynarodowa ekonomia polityczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google