Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan wykładów z mikroekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan wykładów z mikroekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Plan wykładów z mikroekonomii
Podstawowe pojęcia wstępne. Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego Czynniki kształtujące popyt Elastyczność popytu Przedsiębiorstwo, czynniki i koszty produkcji Doskonała konkurencja Równowaga rynkowa w doskonałej konkurencji Model pajęczynowy Monopol oferenta Konkurencja monopolistyczna Oligopol Wybór optymalnej metody produkcji

2 Podstawowe pojęcia wstępne
Ten wykład będzie prezentował podejście ekonomii neoklasycznej. Prawie zawsze potrzeby ludzkie są większe niż możliwości ich zaspokojenia, czyli potrzeby są większe niż ilość dóbr, które mogą je zaspokoić. Dlatego konieczne jest dokonywanie wyborów, czyli podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji w warunkach, gdy potrzeby są większe niż zasoby służące ich zaspokojeniu nazywamy gospodarowaniem. Podmioty podejmujące takie decyzje będziemy nazywali podmiotami gospodarczymi. Podmioty gospodarcze możemy podzielić na: Gospodarstwa domowe. Przedsiębiorstwa.

3 Przyjmujemy założenie, że podmioty gospodarcze starają się działać racjonalnie.
Zasada racjonalnego działania może przyjąć postaci: Maksymalizacji efektu dla danych środków niezbędnych do uzyskania tych efektów. Minimalizacji zużycia środków przy zadanym efekcie. Celem gospodarstw domowych jest maksymalizacja satysfakcji z konsumpcji dóbr, które zostały kupione z danego dochodu, który to gospodarstwo posiada.

4 Przedsiębiorstwo produkując ponosi koszty – miara nakładu środków.
Miarą efektów działania przedsiębiorstwa jest przychód. Różnicę między przychodem a kosztami nazywamy zyskiem. Dlatego zasadę racjonalnego działania przedsiębiorstw można sprowadzić do maksymalizacji zysku. Ekonomia zajmuje się badaniem procesów gospodarowania. Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która koncentruje się na procesach gospodarowania najlepiej widocznych z punktu widzenia pojedynczych podmiotów gospodarczych. Makroekonomia koncentruje się na procesach uwidaczniających się najpełniej w skali całej gospodarki. Mikro i makro są opisem tej samej gospodarki ale z odmiennych punktów widzenia.


Pobierz ppt "Plan wykładów z mikroekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google