Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga."— Zapis prezentacji:

1 Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga

2 Model IS, LM, BP dla gospodarki otwartej w warunkach zmiennych kursów walutowych; Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna w modelu Mundella – Fleminga; Polityka fiskalna i pieniężna w modelu Mundella – Fleminga w warunkach zmiennych kursów walutowych.

3 Model IS, LM, BP Równowaga rynkowa w gospodarce otwartej: Y = C + I + G + NX ; NX = X – Im = Bb C(Y-T); I(r- 0 ); Bb (EP*/P, Y) Y = D (Y-T, r - 0, G, E r ) 0 = 0 (Y-Y P ) r = r* + (E 0 -E)/E BP = Bb + Bk = 0; Bk (r – r*);

4 Model IS, LM, BP cd. IS Y = D (Y-T, r - 0, G, E r ); LM M/P = L (r, Y); BP Bb( E r, Y) + Bk (r - r*); Y P AS założenia: gospodarki w pełni otwarte handlowo i finansowo; E 0 na poziomie zapewniającym równowagę w długim okresie; kursy zmienne oczekiwania adaptacyjne.

5 IS w gospodarce otwartej

6 Równowaga na rynku dewizowym

7 Równowaga krótkookresowa w modelu IS, LM, BP kursy zmienne (ceny stałe)

8 Równowaga długookresowa w modelu IS, LM, BP kursy zmienne (ceny elastyczne)

9 Równowaga długookresowa W długim okresie ceny elastyczne i produkcja jest na poziomie produkcji potencjalnej określoną przez długookresową zagregowaną podaż AS. Politykę pobudzająca jest sens stosować gdy Y < Y P. Na długą metę nie można zwiększyć produkcji ponad poziom potencjalny, gdyż wówczas rosną ceny i produkcja spada do poziomu zgodnego z AS.

10 Polityka fiskalna (stały wzrost G)

11 Polityka fiskalna (przejściowy wzrost G)

12 Polityka pieniężna (stały wzrost M)


Pobierz ppt "Produkcja i polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej: model Mudella - Fleminga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google