Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym jest ekonomia kultury? 20 października 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym jest ekonomia kultury? 20 października 2008."— Zapis prezentacji:

1 O czym jest ekonomia kultury? 20 października 2008

2 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: –dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru? płyta?/ Kulturotwórcza rola mecenatu –powszechne przekonania (common beliefs) –niezależność, a mecenat –Michael Schearer i mecenat oraz prawa autorskie

3 Czym jest ta kultura? 1.Produkcja przemysłowa z wkładem kulturalnym (creative content) 2.Te gałęzie przemysłu, które opierają się na prawie własności intelektualnej Przy definicji 1 – jakie kryterium? Przy definicji 2 – wkład nie musi być kulturalny, a i tak podlega ochronie w wielu ustawodawstwach.

4 Pomocny jest pragmatyzm… Performing arts Rękodzielnictwo, design, moda Filmy (kinematografia) Przemysł muzyczny Oprogramowanie Zabawki i gry Radio i telewizja Reklama Architektura

5 Ile kultury w gospodarce? Bardzo konserwatywne szacunki KE –nie uwzględniają samozatrudnionych, firm poniżej 9 pracowników, ani sprzedaży elektronicznej

6 Ile kultury w gospodarce? CIRCLESSECTORSSUB- SECTORS CORE ARTS FIELD Visual arts Crafts Paintings – Sculpture – Photography Performing arts Theatre - Dance – Circus - Festivals. Heritage Museums – Libraries - Archaeological sites - Archives. CIRCLE 1: CULTURAL INDUSTRIES Film and Video Television and radio Video games Music Recorded music market – Live music performances – revenues of collecting societies in the music sector Books and press Book publishing - Magazine and newspapers publishing

7 Ile kultury w gospodarce? CIRCLE 2: CREATIVE INDUSTRIES AND ACTIVITIES Design Fashion design, graphic design, interior design, product design Architecture Advertising CIRCLE 3: RELATED INDUSTRIES ICT manufacturers Cultural Tourism

8 Ile kultury w gospodarce? OBROTY Ponad 654 miliardów w 2003 Dla porównania: przemysł samochodowy: 271 miliardów in 2001. Cały sektor IT 541 miliardów w 2003 roku (EU-15) WARTOŚĆ DODANA NA POZIOMIE WSPÓLNOTY Łącznie wniósł 2.6% EU GDP w 2003 Dla porównania: nieruchomości: 2.1%, żywność i tytoń: 1.9%, tekstylny: 0.5%, chemia, plastiki, itp.: 2.3% WKŁAD DO WZROSTU Wzrost w tym sektorze w latach 1999-2003 był o 12.3% wyższy niż ogólne tempo wzrostu gospodarczego. ZATRUDNIENIE W 2005 roku zatrudniał 5.8 million people, co oznacza 3.1% siły roboczej UE25. Całkowite zatrudnienie w UE w 2002-2004 obniżyło się, w sektorze dóbr kultury wzrosło (+1.85%).

9 Ile kultury w gospodarce?

10 Not everything that counts can be measured, and not everything that can be measured counts Albert Einstein

11 Percepcja a rzeczywistość Najczęściej myślimy… –Nieekonomiczne –Indywidualizm artystyczny –Bardzo wysoko subsydiowane instytucje publiczne A jakie są fakty? –Przeciętna rentowność: 9% –Tak zwane wartości niematerialne (w relacji do obrotów): 4.4% (fińskie IT: 4.48%) –Wsparcie publiczne w UE: ok. 0.5%-1% GDP (ok. 55 miliardów) Co jest na którym końcu kija?

12 Pytanie: czy ktokolwiek kupiłby iPoda… … gdyby nie dało się na nim słuchać muzyki?

13 Jak to wygląda w liczbach? Market size in terms of revenues (miliony euro) 2005 (fakty) 2010 (projekcja) Rynek VOD301,269 Cyfrowa muzyka (online – mobile)196.31,794 Gry (online, mobile)6992,302 Publikacje (online)8492,001 Radio15250

14 Na ile to może być ważne? Londyn & creative industry: 6% rocznego wzrostu między 1997 i 2002 (3% w całej gospodarce) 40% UK twórczości artystycznej w całym kraju Drugi największy sektor gospodarki (29 miliardów GBP rocznych obrotów) i trzeci największy pracodawca Montréal: Hollywood gier Wiele ulg i ułatwień dla firm działająych w tym sektorze Firmy z gałęzi stworzyły 3,500 jobs (2005)

15 Na ile to może mieć znaczenie? Bilbao: Przychody (bezpośrednie i pośrednie) 26+139=165 million (2005) Milion turystów rocznie od otwarcia w 1997 (60% foreign) Utworzenie 4 361 miejsc pracy 18 razy zwrócił się wydatek poniesiony na zbudowanie budynku Irlandzki sektor muzyczny: Irlandzcy artyści sprzedali 56 millionów albumów w 2001 ….. z czego 55 millionów za granicą ! Zyski netto: 224 million

16 Czym one się różnią … Performing arts Radio i telewizja Reklama Filmy (kinematografia) Przemysł muzyczny Oprogramowanie Zabawki i gry Rękodzielnictwo, design, moda Architektura

17 Problemy? Choroba Baumola (Baumol & Bowen, 1966) Rola technologii Zmiany w strukturze kosztów (dostępność) Zmiany w uwarunkowaniach kulturowych Architektura: ostatnio w Polsce… ROLA INTERNETU, P2P, DOSTĘPNOŚCI, itp…

18 Problemy?


Pobierz ppt "O czym jest ekonomia kultury? 20 października 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google