Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak"— Zapis prezentacji:

1 Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak
Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Ul. Nieszawska 1 Poznań Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
W dniu r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) wprowadzony do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. Do 2015 r. ma powstać m.in. 177 nowych oczyszczalni i ponad 30 tysięcy km sieci kanalizacyjnej  wzrastająca tendencja rynku. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się, w związku z czym istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie z przyjętych zobowiązań. Opracowane analizy wskazują, że do roku 2019 wzrastać będzie masa zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów powstających w przemyśle - w tym również odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym rozwój zarówno technologii monitorowania ujęć wodnych, jak i technologii rekultywacji terenu są i będą pożądanym produktem na rynku.

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim posiadanie własnych technologii i know-how, doświadczenie i stabilność. Słaba strona to ograniczone możliwości finansowania nowych inwestycji i rozwoju nowych technologii ze środków własnych. Wśród możliwości wyróżniono m.in. Intensyfikacje działań na rynkach zagranicznych, dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej, ew. wdrożeniowej Największe zagrożenia to zmiana przepisów regulujących gospodarkę odpadami oraz inne aspekty zw. z ochroną środowiska. Strategia firmy jest agresywna.

5 Analiza benchmarkingowa
Wyniki przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Przywództwo (1) 63% 64% Polityka i strategia (2) 56% Zarządzanie ludźmi (3) 57% 61% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4) 65% Zarządzanie procesami (5) 55% Satysfakcja klientów (6) 54% Satysfakcja zatrudnionych (7) 51% Wpływ na otoczenie (8) Efekt końcowy (9) 59% 68% Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Przedsiębiorstwo PROTE jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Rekomenduje się wdrożenie w firmie technologii informatycznej w postaci oprogramowania Team Viewer. Zaleca się, aby firma zintensyfikowała działalność B+R w zakresie rozwoju nowych technologii. Rekomenduje się dofinansowanie nowych technologii z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach: - osi priorytetowej 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii - działania 1.4 – Wsparcie Projektów celowych.


Pobierz ppt "Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google