Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak"— Zapis prezentacji:

1 Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak
Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Vital-Vera Musiał i Zając sp.j. Bukowiec ul. Sątopska 5 Nowy Tomyśl Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
Duża dynamika usług call center wyróżnia Polskę na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na satysfakcję użytkownika najbardziej wpływają trzy podstawowe czynniki: - skuteczność udzielonej pomocy, - wysokie kompetencje konsultantów, - szybkość obsługi. Zadowolenie z kanałów komunikacji

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim zaplecze kadrowe, wysoka jakość produktu i obsługi. Słaba strona to brak wystarczających środków finansowych i rzeczowych. Wśród możliwości wyróżniono m.in. kreowanie rynku z nowym produktem oraz pozyskiwanie baz danych nowych klientów. Największe zagrożenia to fala kryzysu i związany z tym spadek popytu, spadki sprzedaży przy zmianach pogodowych (ciepło/zimno). Strategia firmy jest agresywna.

5 Analiza benchmarkingowa
wyniki firm produkcyjnych i dystrybucyjnych Vital-Vera Przywództwo (1) 49% 52% Polityka i strategia (2) 47% 50% Zarządzanie ludźmi (3) 46% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4) 51% Zarządzanie procesami (5) 41% 44% Satysfakcja klientów (6) Satysfakcja zatrudnionych (7) 43% Wpływ na otoczenie (8) 40% Efekt końcowy (9) Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Firma Vital-Vera cały czas intensywnie rozwija się o czym świadczy stały wzrost zatrudnienia. Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny. W przypadku braku możliwości skorzystania z programów umożliwiających dofinansowanie inwestycji, rekomenduje się stopniowy rozwój firmy z wykorzystaniem środków własnych i komercyjnych kredytów bankowych.


Pobierz ppt "Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google