Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law

2 OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ TWÓRCÓW I ARTYSTÓW WYKONAWCÓW (OSOBY Z PLANU FILMOWEGO) Maciej Adamczyk © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

3 PLAN PREZENTACJI 1. Kto może być uznany za twórcę na planie filmowym? Co to jest utwór? Co to jest artystyczne wykonanie? 2. Opodatkowanie twórczości filmowej. a) Komu przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu? Twórca i artysta wykonawca; Nabywca i korzystający z cudzych praw; Spadkobierca; b) Kiedy twórcy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu? twórca prowadzi działalność gospodarczą (samozatrudnienie); twórca – strona umowy prawnoautorskiej; twórca – strona umowy o dzieło autorskie; twórca – pracownik; c) Opodatkowanie twórczości podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 3. Oskładkowanie twórczości filmowej. twórca jako ubezpieczony samodzielnie odprowadzający składki, twórca jako pracownik i strona umowy o dzieło autorskie.

4 Podstawa prawna: Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 ze zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 00.14.176 ze zm.); Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535 ze zm.); Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.98.137.887 ze zm.). © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

5 SYSTEMATYKA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Podział praw własności intelektualnej: Prawa autorskie Prawa pokrewne 2. Podział praw autorskich i pokrewnych: Prawa osobiste Prawa majątkowe 3. Majątkowe prawa autorskie składają się z: Prawa do korzystania z utworu Prawa do rozporządzania nim Prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu 4. Zakres wykładu (korzystne regulacje podatkowe) obejmuje: Pełne spektrum autorów (twórców) utworów chronionych prawem autorskim. Artystów wykonawców - jedną kategorię podmiotów chronionych prawami pokrewnymi.

6 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 Przedmiotem ochrony prawno-autorskiej jest utwór CECHY UTWORU Utwór powinien posiadać następujące cechy (łącznie): stanowić rezultat pracy człowieka (krajobraz nie – ale zdjęcie krajobrazu – tak); stanowić przejaw działalności twórczej – oryginalność; mieć indywidualny charakter – indywidualizm. Uznanie dzieła za utwór nie jest uzależniona od jakichkolwiek formalności, np. dodania znaczka ©.

7 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 RODZAJE ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ Działania aktorów Działania tancerzy Działania mimów Działania recytatorów Działania instrumentalistów Działania wokalistów Działania dyrygentów Działania osób przyczyniających się w twórczy sposób do powstania artystycznego wykonania

8 Art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Koszty uzyskania (…) przychodów (…) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu (…). © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

9 Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami Prawo do zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu przysługuje wyłącznie: Twórcy Artyście wykonawcy Korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub prawami zależnymi przez: Nabywcę majątkowych praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania Licencjobiorcę Spadkobiercę twórcy lub artysty wykonawcy nie daje prawa do preferencyjnych zryczałtowanych kosztów. © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

10 RODZAJE STOSUNKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE, KTÓRYCH TWÓRCA (ARTYSTA WYKONAWCA) MOŻE OSIĄGAĆ PRZYCHODY Z TYTUŁU ROZPORZĄDZANIA LUB KORZYSTANIA Z PRAW AUTORSKICH (POKREWNYCH) twórca (artysta wykonawca) – przedsiębiorca twórca (artysta wykonawca) – strona umowy prawno-autorskiej (dzieło gotowe) twórca (artysta wykonawca) – strona umowy o dzieło (zamówienie) twórca (artysta wykonawca) – pracownik © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

11 TWÓRCA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Prowadzenie działalności gospodarczej pozbawia twórcę prawa do stosowania zryczałtowanych 50 % kosztów uzyskania przychodu. art. 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

12 TWÓRCA – STRONA UMOWY O DZIEŁO AUTORSKIE. w wypadku umowy o dzieło autorskie czyli stosunku prawnego mieszanego, który zawiera postanowienia prawno-autorskich i umowy o dzieło wynagrodzenie twórcy należy podzielić na dwie części część związaną z wykonaniem dzieła – do której zastosowanie będą miały 20 % zryczałtowane koszty uzyskania przychodu część związaną z przeniesieniem majątkowych praw autorskich (pokrewnych) – do której można stosować zryczałtowane 50 % koszty.

13 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlegają wynagrodzenia otrzymywane przez twórców (artystów wykonawców) na podstawie umowy o pracę. W pozostałych wypadkach twórcy i artyści wykonawcy powinni być uznani za podatników VAT z tytułu przychodów osiąganych z umów prawno-autorskich.

14 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE. Art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT w zw. z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy VAT. Zwolnione z podatku VAT są usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

15 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do usług związanych z kulturą (zwolnionych z VAT) zalicza się: usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów (PKWiU 92.31.22)

16 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają: umowy licencyjne na korzystanie z utworu czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług

17 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 DEFINICJE ARTYSTY I TWÓRCY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Artysta to osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej (…), kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów. Twórcą jest osoba tworząca dzieła w zakresie (…) literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii (…) będące przedmiotem prawa autorskiego.

18 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE TWÓRCA JAKO UBEZPIECZONY SAMODZIELNIE ODPROWADZAJĄCY SKŁADKI. TWÓRCA JAKO PRACOWNIK I STRONA UMOWY O DZIEŁO.

19 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008 Życzę Państwu kreatywnego dnia ! Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law."

Podobne prezentacje


Reklamy Google