Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów."— Zapis prezentacji:

1 Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

2 Utwór audiowizualny a domena publiczna Strefa wolna od prawników ? © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

3 I. Czym jest domena publiczna ? II. Autorskie prawa majątkowe/osobiste. III. Utwory wchodzące w zakres domeny publicznej. IV. Wygaśnięcie praw autorskich. V. Korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej w utworach audiowizualnych. VI. Rola internetu w korzystaniu z materia ł ów znajdujących się w domenie publicznej.

4 Czym jest domena publiczna ? domena publiczna' –sfera obejmująca każdy przejaw działalności twórczej niechroniony przez prawo autorskie. Czasami zwana 'sferą wolną od prawników'. Każdy inny przejaw działalności twórczej objęty jest 'monopolem autorskim'. ©© prawa wyłącznedomena publiczna © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

5 Admiral Cigarette Edison Manufacturing Company 1897

6 PRAWO AUTORSKIE pr. osobiste - nie wygasają pr. majątkowe - wygasają wraz z upływem czasu (domena publiczna) © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

7 W domenie publicznej zawierają się następujące kategorie utworów: - utwory, które nigdy nie podlegały ochronie; - utwory, które nie są chronione ze względu na wyraźne postanowienia ustawowe (np. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole); - utwory, których ochrona wygasła. © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

8 Ogólny schemat wygaśnięcia praw autorskich: autor/współautorzy - śmierć autora spadkobiercy autorów/współautorów - wygaśnięcie majątkowych praw autorskich FPT 70 lat © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów CZAS - ustalenie utworu

9 Autorskie prawa majątkowe do utworu audiowizualnego wygasają po upływie 70 lat licząc od momentu śmierci ostatniego z grona współtwórców, do których polskie prawo autorskie zalicza : a) głównego reżysera, b) autora scenariusza, c) autora dialogów, d) kompozytowa muzyki skomponowanej specjalnie do utworu audiowizualnego. © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

10 Schemat wygaśnięcia praw autorskich do utworów audiowizuanych: producent - śmierć ostatniego ze współautorów producent - wygaśnięcie majątkowych praw autorskich DOMENA PUBLICZNA 70 lat - ustalenie utworu © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów CZAS

11 Wizualne, audiowizualne, słowne, słowno- muzyczne lub muzyczne utwory, które wchodzą do domeny publicznej, mogą zostać wykorzystane w produkcji utworów audiowizualnych. Darmowe korzystanie z utworów może stanowić cenne źródło, które walnie przyczyni się do uatrakcyjnienia utworów audiowizualnych. Oczywiści największym źródłem tego typu materiałów są zasoby internetowe. © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

12 Internet stanowi niewyczerpane źródło materiałów znajdujących się w domenie publicznej. UWAGA NA NIELEGALNIE UDOSTĘPNIANE MATERIAŁY. © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

13 Wiele zależy od przyjętej praktyki i zwyczajów. © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

14 Potencjał domeny publicznej jest ogromny. To olbrzymia szansa dla młodych twórców filmowych. Zasób domeny publicznej zmniejsza się, gdyż okres ochrony prawno-autorskiej jest stale wydłużany. Z drugiej strony jej potencjał jest większy niż kiedykolwiek. © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów

15 Flash Cleaner 1920

16 © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Plus Camerimage Forum 2008 © Copyright 2008 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google