Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2007/08 Jadwiga Świętoń działalność wskaźniki osiągnięcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2007/08 Jadwiga Świętoń działalność wskaźniki osiągnięcia."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2007/08 Jadwiga Świętoń działalność wskaźniki osiągnięcia

2 Realizacja wniosków W większości zrealizowano Wszyscy dyrektorzy ocenili stopień realizacji wniosków z ubiegłego roku

3 Zasoby bibliotek Zmiana siedziby w Krośnie Remonty, modernizacje, zakup sprzętu Wzrost kompetencji kadry (doktorat; 5 osób uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego)

4 Wdrożenie systemu Rozpoczęły wypożyczanie kolejne placówki: Strzyżów, Nisko, Tarnobrzeg, Mielec, Kolbuszowa, Leżajsk) Stan bazy na 31 sierpnia: T-91%, P-85%, RZ-75%, K-51% Zróżnicowanie (Strzyżów prawie 100%, Jasło, Lesko 26%)

5 gromadzenie Zaewidencjonowano 22 373 jednostki inwentarzowe Audiowizualne 316 Tarnobrzeg, 88 Przemyśl Liczba nabytków na czytelnika: od 0,6-RZ, 0,7-T, do 0,9-P i K

6

7 czytelnicy Dalszy spadek liczby czytelników Zarejestrowano 30 315 czytelników, o 2 532 mniej niż w ubiegłym roku szkolnym Nauczyciele stanowią 20% ogółu czytelników (spadek o 2% w stosunku do roku ubiegłego) Lubaczów 43%, Krosno 36%, Ustrzyki 35%, Jasło 31%, Sanok 14% Analiza przyczyn

8

9 udostępnianie Dalszy spadek liczby odwiedzin i wypożyczeń Spadek zainteresowania usługami czytelni Wzrasta liczba udzielanych przez biblioteki informacji Rozwija się wypożyczanie międzybiblioteczne Analiza przyczyn

10

11

12

13

14

15 Działalność informacyjno-bibliograficzna Formularz: Zapytaj bibliotekarza na stronie PBW Rzeszów Możliwość kontaktu i uzyskania informacji przez gadu-gadu Prezentowanie zbiorów na antenie Miejskiej Telewizji Tarnobrzeskiej w stałej rubryce Kulturałki

16 Edukacja informacyjna użytkowników Lekcje, pisemna instrukcja korzystania z OPAC, indywidualny instruktaż, szkolenie, warsztaty: Wybrane serwisy internetowe dla nauczycieli bibliotekarzy - strategia poszukiwania Korzystamy z katalogu komputerowego OPAC

17 Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej Scenariusze lekcji, zestawienia, kartoteki zagadnieniowe, analityczne przeglądy literatury Trudności bibliotek Zmiany prawne Decyzja

18 Wspieranie działalności bibliotek szkolnych Bogactwo i różnorodność form, kontynuacje warsztaty: UKD, Status, Środki UE, Kinezjologia -6 cykl szkoleń PR w pracy bibliotekarza konferencja Biblioteki u progu e-Edukacji porady i instruktaż wykłady angażowanie bibliotek do realizacji projektów

19 Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć projekt Norwid między i ponad epokami - Przeworsk (sesja 104 uczestników, wystawa, artykuł, prezentacja); warsztaty Edukacja regionalna Przemyśl - nasza mała ojczyzna; cykl zajęć wychowawczych z elementami biblioterapii dla wychowanków Domu Dziecka w Krośnie; zajęcia otwarte z biblioterapii dla wychowawców sanatorium - Krosno; seminarium Katyń - pamięć i przebaczenie - Tarnobrzeg; konferencja Serie wydawnicze dla nauczycieli dawniej i obecnie w Sanoku

20 Działalność edukacyjna i kulturalna Konkursy: (28) czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, wiedzy, na ekslibris… IV ogólnopolski i polonijny turniej poetycki O srebrne pióro Prezydenta Miasta Mielca IV ogólnopolski konkurs poetycki O kwiat azalii (Leżajsk) III Podkarpacki konkurs gazetek szkolnych (Leżajsk) jarosławskie potyczki ortograficzne

21 Działalność edukacyjna i kulturalna Spotkania: (10+…) z autorami książek, ciekawymi ludźmi: fotografikami, entomologiem, Cykliczne: Koła Młodych Poetów Brzost oraz Koła Emerytów i nie tylko w Brzozowie, W ramach Galerii twórczości artystycznej nauczycieli

22 Działalność edukacyjna i kulturalna Ciekawe przedsięwzięcia: Dyskusyjny Klub Książki projekt profilaktyczny Bezpieczny Internet Kontynuacja Galerii … Koło Brzost

23 Działalność edukacyjna i kulturalna Ciekawe przedsięwzięcia: Jubileusz 55 lecia Biblioteki w Tarnobrzegu (monografia, film Biblioteka wczoraj i dziś, wykład Tradycje bibliotekarskie Tarnobrzega związane ze szkolnictwem, montaż słowno- muzyczny) Dzień otwarty biblioteki w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

24 Wnioski dyrektorów Komputeryzacja - kontynuowanie prac Promocja, współpraca ze środowiskiem Szkolenia pracowników

25 Uwagi, wnioski –Znaczący postęp we wdrożeniu systemu PROLIB. –Znaczący wzrost środków na zakup materiałów bibliotecznych i wzbogacanie księgozbioru. –Biblioteki prowadzą interesujące formy działalności edukacyjnej i kulturalnej.

26 Uwagi, wnioski –Większość bibliotek uwzględniła priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora. –Trudności z realizacją zadań z zakresu promowania edukacji czytelniczej i medialnej. –Działalność informacyjno-bibliograficzna właściwa, zgodna z potrzebami użytkowników i możliwościami biblioteki.


Pobierz ppt "Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2007/08 Jadwiga Świętoń działalność wskaźniki osiągnięcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google