Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji"— Zapis prezentacji:

1 zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji
Ó W M Wyniki kontroli zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji Jadwiga Świętoń Rzeszów,

2 Źródła informacji K O R Z E S Ó W M Analiza dokumentacji:
arkusze organizacji bibliotek i aneksy statuty wybrane zakresy czynności nauczycieli bibliotekarzy (kierowników filii, kierowników wydziałów, bibliotekarzy systemowych oraz kilkunastu losowo wybranych nauczycieli bibliotekarzy) protokoły rady pedagogicznej uchwały rady pedagogicznej Rozmowa z dyrektorem biblioteki Obserwacja stron internetowych bibliotek

3 K O R Z E S Ó W M Cele kontroli Sprawdzenie zgodności struktury organizacyjnej i funkcjonowania bibliotek z prawem oświatowym Wspomaganie dyrektorów bibliotek - przygotowanie materiałów i wniosków

4 Istotne zagadnienia i wskaźniki
R Z E S Ó W M Istotne zagadnienia i wskaźniki Biblioteka opracowuje arkusz organizacji oraz aneksy zgodnie z procedurami Jednostki organizacyjne biblioteki odpowiadają organizacji pracy ustalonej w statucie Dyrektor zatrudnia pracowników zgodnie z kwalifikacjami Zakresy czynności są aktualne, zgodne z arkuszem organizacji i spójne z zadaniami statutowymi Struktura organizacyjna w pełni racjonalna, gwarantuje sprawne funkcjonowanie biblioteki, zapewnia optymalne zaspokojenie potrzeb użytkowników usług

5 K O R Z E S Ó W M WNIOSKI Struktura organizacyjna biblioteki powinna być zgodna ze statutem. Zmiana organizacji pracy biblioteki wymaga nowelizacji statutu.

6 K O R Z E S Ó W M WNIOSKI Arkusze będą opiniowane przez Kuratora zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Procedury opiniowania arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2007/2008, udostępnionymi na stronie internetowej

7 K O R Z E S Ó W M WNIOSKI Dokumentować pracę rady pedagogicznej zgodnie z ustalonym przez nią regulaminem działalności. Podejmować i przechowywać uchwały zgodnie z kompetencjami.

8 Rady Pedagogicznej PBW w ...........
K O R Z E S Ó W M Uchwała (przykład) Uchwała Nr .../... Rady Pedagogicznej PBW w z dnia w sprawie Na podstawie Rada pedagogiczna postanawia §  § 2. Wykonanie uchwały powierza się § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem Przewodniczący Rady Pedagogicznej

9 K O R Z E S Ó W M WNIOSKI Zakresy czynności dostosować do zmian prawa oświatowego i organizacji bibliotek. W aktach osobowych pracowników nie gromadzić oryginałów dokumentów. (pracodawca przechowuje odpisy lub kopie – rozp. MPiPS)

10 Zakres czynności (przykład)
Ó W M Zakres czynności (przykład) Pieczęć biblioteki miejscowość, data Zakres czynności Pani: XY Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz W Wydziale Gromadzenia .... Podlega Do pani obowiązków należy: Podpis dyrektora Powyższy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do jego stosowania Data podpis pracownika

11 K O R Z E S Ó W M WNIOSKI Na bieżąco zapoznawać się z obowiązującymi aktami prawnymi, ze zmianami wprowadzanymi do nich i stosować w pracy wymogi prawa.

12 Aktualizacja statystyki
O R Z E S Ó W M Aktualizacja statystyki Wzór sprawozdania Wzór statystyki Projekt planu pracy Opracowanie: M. Dziamba, J. Świętoń Kwiecień 2007 r.


Pobierz ppt "zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google