Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

2 Katedra Aktywności Ruchowej
Kierownik Katedry – Prof. dr hab. Krystyna Zatoń Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Kolończyk Zakład Pływania Prof. dr hab. Krystyna Zatoń – Kierownik Zakładu dr Marcin Jaszczak dr Marek Rejman dr Łukasz Smołka mgr Stefan Szczepan Zespół Pływania Rekreacyjnego dr Anna Kwaśna – adiunkt dr Krystyna Antoniak-Lewandowska dr Andrzej Klarowicz Zespół Ratownictwa Wodnego i Sportu dr Magdalena Chrobot dr Mirosław Fiłon Zespół Sportu i Rekreacji Wodnej dr Ryszard Błacha dr Edward Caban dr Ludwika Kosińska dr Michał Załęski mgr Wojciech Bigiel mgr Piotr Piwowarczyk Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym mgr inż. Tadeusz Gancarek Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

3 Katedra Aktywności Ruchowej
1. Temat statutowy „Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych” Prace: „Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie” (dr Andrzej Klarowicz). „Rola informacji werbalnej i wizualnej w nauczaniu czynności motorycznych (na przykładzie pływania)” (dr Magdalena Chrobot). „Skuteczność informacji werbalnej przekazywanej natychmiastowo w procesie doskonalenia techniki pływania” (mgr Stefan Szczepan). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

4 Katedra Aktywności Ruchowej
2. Temat statutowy „Fizjologiczne i biomechaniczne kryteria nauczania i doskonalenia czynności motorycznych w środowisku wodnym" Prace: „Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie”(dr Marek Rejman ). „Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie” (dr Krystyna Antoniak­Lewandowska - praca habilitacyjna). „Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania”(dr Marcin Jaszczak). „Zmiany w wydolności tlenowej w treningu pływackim” (dr Łukasz Smołka). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

5 Katedra Aktywności Ruchowej
3. Temat statutowy „Wybrane problemy uczenia się motorycznego w odmiennym środowisku" 4. Temat statutowy „Świadomość wartości rekreacji ruchowej w wodzie w kształtowaniu/promowaniu zdrowego stylu życia” Prace: „Znaczenie wartości w nauczaniu pływania" (dr Anna Kwaśna). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

6 Katedra Aktywności Ruchowej
1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń „Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych” Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

7 Katedra Aktywności Ruchowej
1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń „Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych” Rysunek 1. Wodoodporny zestaw komunikacyjny umożliwiający przekaz informacji werbalnej między eksperymentatorem, a badanym (wer. 2010). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

8 Katedra Aktywności Ruchowej
1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń „Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych” Rysunek 2. Wodoodporny zestaw komunikacyjny umożliwiający przekaz informacji werbalnej, a) badany z zainstalowanym odbiornikiem, b) nadajnik eksperymentatora (wer. 2011). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

9 Katedra Aktywności Ruchowej
1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń „Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych” Rysunek 3 Bezprzewodowa komunikacja między dwiema osobami po instalacji nadajnika i odbiornika (wer. 2010). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

10 Katedra Aktywności Ruchowej
1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń „Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych” Rysunek 4. a) Eksperymentator nadający informacje werbalne z zainstalowanym narzędziem komunikacyjnym (nadajnik). b) Badany z zainstalowanym narzędziem komunikacyjnym (odbiornik) (wer. 2010). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

11 Katedra Aktywności Ruchowej
w Środowisku Wodnym

12 Katedra Aktywności Ruchowej
2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska „Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

13 Katedra Aktywności Ruchowej
2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska „Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" Rysunek 5. Procedura zbierania danych do analizy. Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

14 Katedra Aktywności Ruchowej
2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska „Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" Rysunek 6. Procedura zbierania danych do analizy. Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

15 Katedra Aktywności Ruchowej
2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska „Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" Rysunek 7. Kinogram zmiany kąta w stawie biodrowym uzyskany w programie do analizy ruchu SIMI MOTION 2D. Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

16 Katedra Aktywności Ruchowej
w Środowisku Wodnym

17 Katedra Aktywności Ruchowej
3) dr Ryszard Błacha „Ocena zmian powtarzalności użytej siły do nacisku kończyną górną i dolną w zależności od asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

18 Katedra Aktywności Ruchowej
3) dr Ryszard Błacha „Ocena zmian powtarzalności użytej siły do nacisku kończyną górną i dolną w zależności od asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego" Rysunek 8. Urządzenie do pomiaru siły nacisku kończyn człowieka Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

19 Katedra Aktywności Ruchowej
w Środowisku Wodnym

20 Katedra Aktywności Ruchowej
4) dr Magdalena Chrobot „Rola informacji werbalnej i wizualnej w nauczaniu czynności motorycznych (na przykładzie pływania)" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

21 Katedra Aktywności Ruchowej
5) dr Marcin Jaszczak „Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

22 Katedra Aktywności Ruchowej
5) dr Marcin Jaszczak „Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania" Rysunek 9. Ergometr pływacki Rysunek 10. Czujniki do pomiaru różnicy ciśnień na rękach pływaka Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

23 Katedra Aktywności Ruchowej
5) dr Marcin Jaszczak „Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania" Rysunek 11. Czujniki do pomiaru różnicy ciśnień na rękach pływaka Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

24 Katedra Aktywności Ruchowej
w Środowisku Wodnym

25 Katedra Aktywności Ruchowej
6) dr Andrzej Klarowicz „Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

26 6) dr Andrzej Klarowicz „Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie" Rysunek 12. Kinestezjometr Rysunek 13. Platforma z siedziskiem Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

27 6) dr Andrzej Klarowicz „Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie" Rysunek 14. Laptop z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (karta AD/DA) Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

28 Katedra Aktywności Ruchowej
w Środowisku Wodnym

29 Katedra Aktywności Ruchowej
9) dr hab. Marek Rejman „Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

30 Katedra Aktywności Ruchowej
9) dr hab.Marek Rejman „Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie" Rysunek 15 Monopłetwa wyposażona w zestaw czujników tensometrycznych Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rysunek 15 Procedura zbierania danych.

31 Katedra Aktywności Ruchowej
w Środowisku Wodnym

32 Katedra Aktywności Ruchowej
7) dr Ludwika Kosińska „Skuteczność informacji słownej w nauczaniu żeglarstwa klasycznego” Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

33 Katedra Aktywności Ruchowej
8) dr Anna Kwaśna „Znaczenie wartości w nauczaniu pływania" Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

34 Katedra Aktywności Ruchowej
11) dr Michał Załęski „Fizjologiczne aspekty uprawiania sportów wodnych i zimowych (windsurfingu, narciarstwa zjazdowego)”. Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

35 Katedra Aktywności Ruchowej
Zapraszamy do współpracy Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google