Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
rozwiązania

2 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
Identyfikacja problemu wprowadzania zmian w zakresie zarządzania personelem: brak akceptacji niektórych odgórnie wprowadzanych regulacji w zakresie zarządzania personelem, wzrost zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat i zmiana niewielkiego Urzędu w jednostkę zatrudniająca blisko 90 osób, zróżnicowanie oczekiwań pracowników ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, własne przekonania, itp., potrzeba utrzymania właściwej atmosfery pracy w zróżnicowanym zespole.

3 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
Problem został zdiagnozowany na podstawie przeprowadzonej ankiety satysfakcji pracowników w ramach prowadzonych działań samooceny w projekcie Europejska Jakość w Administracji Samorządowej CAF. Zdiagnozowano kilka obszarów, które zdaniem pracowników wymagają zmiany, między innymi: - system oceny pracowniczej, - system nagradzania, - powiązanie systemu oceny z systemem nagradzania, - ścieżki awansu zawodowego, - zarządzanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

4 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
Celem wypracowanego rozwiązania jest: współuczestniczenie wszystkich pracowników w procesie zmian zachodzących w zakresie zarządzania zasobem ludzkim Urzędu, większa akceptowalność wprowadzanych zmian przez pracowników, znalezienie lepszych rozwiązań satysfakcjonujących większość pracowników, łagodniejszy proces wprowadzania zmian, osiągnięcie dobrej atmosfery pracy, która przełoży się na wizerunek całej jednostki.

5 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
Przyjęta praktyka: Zespół pracowników (tylko osoby które zgłoszą się na ochotnika), lub zespół najwyższego kierownictwa opracowuje propozycję zmiany Wypracowany projekt regulacji zostaje zamieszczony w wewnętrznej sieci intranet w celu zapoznania się z nim przez pracowników W ciągu 2 tygodni pracownicy anonimowo mogą zgłaszać propozycje zmian lub uzupełnień do przedstawionego projektu

6 Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
Przyjęta praktyka cd.: Zgłoszone uwagi są analizowane przez zespół opracowujący projekt regulacji i przedstawiane w komplecie jako całościowe rozwiązanie do akceptacji Wójta Zmiana wprowadzana jest właściwym Zarządzeniem i omawiana na wspólnym spotkaniu z pracownikami

7 Wypracowane w tej praktyce rozwiązania:
Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Wypracowane w tej praktyce rozwiązania: Ścieżki awansu zawodowego pracowników Urzędu Gminy Zmiany w zakresie systemu oceny pracowników samorządowych, Zmiany w zakresie systemu nagradzania pracowników W opracowaniu są zmiany w zakresie zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

8 Korzyści z zastosowania takiego rozwiązania:
Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne Korzyści z zastosowania takiego rozwiązania: Łagodny proces wprowadzania zmian, Stwarza możliwość współpracy pomiędzy pracownikami wchodzącymi w skład zespołów projektowych, Daje pracownikom poczucie współtworzenia organizacji i realnego wpływu na jej kształt, Otwiera perspektywę poszukiwania nowych rozwiązań problemów, Rozwiązanie które funkcjonuje bez dodatkowych kosztów, możliwe do zastosowania w każdej organizacji. Partycypacja pracowników w procesie wprowadzania zmian może zostać bez problemu wykorzystana także w innych obszarach niż zarządzanie zasobem ludzkim. Takim naturalnym obszarem do zastosowania tej praktyki wydaje się także organizacja i struktura jednostki.


Pobierz ppt "Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google