Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 NOWE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
WYKŁAD 2 TEMAT: NOWE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH dr inż. Roman Kielec

2 CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA BAZUJĄCEGO NA SIECIOWYCH METODACH PLANOWANIA
CA- Superf Project Jest to system pracujący w środowisku Windows i stworzony przez firmę Computer Associates. Dla początkujących projektantów przygotowano tu kilka sposobów zapoznawania się z systemem. Mankamentem programu jest brak możliwości koordynacji procesu planowania projektu i późniejszej jego realizacji.

3 Sure Trak Project Manager 1. 5
Sure Trak Project Manager System został stworzony przez firmę Primavera Systems i działa on w środowisku Windows. Przeznaczony jest on głównie do małych projektów. Nie ma tu możliwości rysowania wykresów sieciowych i system operuje tylko harmonogramami Gantt’a. Ten mankament jest w pewien sposób kompensowany przez duże możliwości w zakresie analizy przedsięwzięć i pracy nad wieloma projektami równocześnie.

4 Primavera Project Plarurer (P3) 1. 1
Primavera Project Plarurer (P3) program został stworzony przez firmę Primavera Systems. Podstawowa różnica tego systemu w stosunku do omawianego poprzednio polega na tym, że Sure Trak zaprojektowano pod kątem wprowadzania danych projektowych, natomiast P3 ma służyć jako system analizujący wykonanie bardzo dużych i zarazem złożonych przedsięwzięć. W tym celu wbudowano w niego mechanizmy pozwalające zarządzać projektami w wielu odległych od siebie zespołach, korzystających ze wspólnej bazy danych. Dostępna jest tu analiza typu „co będzie jeżeli”. Program posiada moduł wyrównywania zapotrzebowania na zasoby, przy wykorzystaniu wielu priorytetów.

5 Project Scheduler 6. - System ten został zbudowany przez firmę Scitor Corporation i pracuje on w środowisku Windows. Podstawową jego cechą, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt, że bazuje on na metodzie MPM, to znaczy węzły sieci odwzorowują tu czynności, a łuki relacje następstwa. System może być używany do planowania i sterowania realizacją wielu skomplikowanych projektów. Istniej tu możliwość wyrównywania (optymalizacji) zapotrzebowania na zasoby. System posiada cechy wszystkich wcześniej wymienionych programów z wyjątkiem powiązania z pocztą elektroniczną.

6 Microsoft Project 98. – Jest to najbardziej rozpowszechniony system do zarządzania projektem w Polsce. Microsoft Project jest programem graficznym służącym do planowania zadań oraz zasobów jak również do kontroli kierowanego projektu. Bazuje on na metodzie sieciowego planowania – PERT, co pozwala kierować projektami określonej dacie rozpoczęcia i sprecyzowanych celach, jak również korygować przebieg projektu w czasie realizacji. Tworzone są w tym programie dwie formy graficzne prezentujące realizację projektu : wykres Gantt’a oraz harmonogram sieciowy PERT – wykład 1.

7 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW WYKORZYSTUJĄCYCH MACIERZ ZALEŻNOŚCI
Po ogólnym omówieniu programów do zarządzania projektem, bazujących na sieciowych metodach planowania (SMP), przedstawione zostaną dwa systemy organizujące i optymalizujące strukturę planowania z wykorzystaniem strukturalnej macierzy projektowania.

8 NOWE METODY PLANOWANIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
MACIERZ SPRZĘŻEŃ PSM

9 Systemy komputerowe oparte na SMP jedynie obrazują zadany przebieg realizacji projektu, natomiast przedstawione poniżej dwa programy oprócz rzeczywistej realizacji procesu, sugerują optymalną strukturę procesu ze względu na kryteria wykorzystywane w danym programie.

10 MACIERZ SPRZĘŻEŃ (MagProject)
Program ten służy do optymalizacji organizacji produkcji przy wykorzystaniu algorytmu ewolucyjnego (AE), Zdekomponowany proces przedstawiony jest w postaci tablicowej oraz w postaci macierzy zależności, która czytelniej przedstawia wszystkie powiązania pomiędzy zadaniami częściowymi rozpatrywanego procesu. Każde zadanie częściowe ma przypisany czas i koszt realizacji, dzięki czemu można uzyskać optymalną ze względu na te kryteria strukturę procesu.

11 Okno dialogowe programu MagProject

12 Permutacje czterozadaniowej macierzy zależności

13 Zamiana sprzężeń zwrotnych na progresywne

14 Reprezentacja przemysłowego procesu realizacji za pomocą macierzy strukturalnej
Tabela 1. Czynności podstawowe, ich czasy oraz koszty w kolejności realizacji w przedsiębiorstwie

15 Macierz sprzężeń dla procesu realizacji produktu w praktyce przemysłowej
zadanie czas Całkowity czas realizacji produktu Całkowity koszt realizacji produktu 3 553 koszt 43 sprzężenia progresywne 8 sprzężeń zwrotnych

16 REPREZENTACJA MACIERZY ZALEŻNOŚCI METODĄ SIECIOWĄ

17 Macierz ulepszonego procesu
czas koszt 49 sprzężeń progresywnych 2 sprzężenia zwrotne Całkowity czas realizacji produktu Całkowity koszt realizacji produktu 1 730 Macierz ulepszonego procesu

18 OBIEG INFORMACJI W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ
Zestawienie zadań częściowych oraz przyporządkowanych parametrów

19 OBIEG INFORMACJI W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ
zadanie Macierzowa postać realizacji sparametryzowanego procesu

20 OBIEG INFORMACJI W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

21 WYNIKI: CAŁKOWITY CZAS I KOSZT-OSZCZĘDNOŚCI
Czasy realizacji przed i po optymalizacji w jednostkach umownych podanych przez producenta Koszty realizacji przed i po optymalizacji w jednostkach umownych podanych przez producenta

22 SYSTEM KOMPUTEROWY WYKORZYSTYWANY DO OPTYMALIZACJI PRODUKCJI PSM
Program PSM bazuje na strukturalnej macierzy projektowania i jest narzędziem służącym do kompleksowego rozwiązywania problemów, nie tylko technicznych. W interesujących nas problemach związanych z zarządzaniem realizacją produkcji każdy proces przedstawiony jest w postaci tablicowej z naniesionymi sprzężeniami wynikającymi ze wcześniejszej dekompozycji. Sprzężenia zwrotne umieszczone są nad przekątną, natomiast progresywne poniżej. Celem nadrzędnym jest minimalizacja sprzężeń zwrotnych pomiędzy zadaniami wchodzącymi w skład bloków iteracyjnych, gdyż to właśnie jedynie one wpływają na zwiększenie kosztów i czasów przedsięwzięć.

23 PODSTAWOWE FUNKCJE PSM:   
Partition ( podział) – analiza macierzy w celu wykrycia bloków iteracyjnych, przy wykorzystaniu wartości umieszczonych w wierszach macierzy identyfikujących sprzężenia pomiędzy zadaniami. W pierwszej kolejności wykrywane są wiersze-reprezentujące pojedyncze zadanie częściowe nie należące do bloku. Następnie wiersze te zamieniane są wzajemnie, tak, aby uzyskać jedynie sprzężenia progresywne. Pozostałe zadania tworzą blok lub bloki iteracyjne – podlegające w dalszym etapie optymalizacji. Optymalizacja w blokach ma na celu minimalizację sprzężeń zwrotnych.

24 Tear & Show Primary Circuit – analiza bloków wykrywająca główne pętle iteracyjne i sugerująca podział tych pętli. Przykładowo w przedstawionym bloku na rys. kolorem żółtym oznaczona są sprzężenia pomiędzy zadaniami wchodzącymi w skład głównej pętli iteracyjnej - podlegającej w dalszej części podziałowi.

25

26

27 Model optymalizacji harmonogramów

28 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Poszukujcie rozwiązań


Pobierz ppt "NOWE METODY PLANOWANIA I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google