Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami
Wykład 7

2 Budżetowanie projektu

3 Zarządzanie kosztami projektu obejmuje:
szacowanie kosztów budżetowanie kosztów kontrola kosztów zarządzanie zakupami

4 1. Szacowanie kosztów działań
polega na określeniu przybliżonej wartości kosztu zasobów koniecznych do zakończenia każdego działania; obejmuje określenie i rozpatrzenie różnych wariantów kształtowania się kosztów

5 Rodzaje kosztów koszty pracy materiałów sprzętu usług infrastruktury
rezerwy

6 Źródła informacji przy szacowaniu kosztów:
wiedza rynkowa komercyjne bazy danych (szczególnie koszty zasobów ludzkich) informacje archiwalne wiedza zespołu projektu doświadczenie

7 Metody szacowania Szacowanie porównawcze Szacowanie oddolne
Szacowanie parametryczne Analiza ofert dostawców

8 Szacowanie porównawcze
polega na wykorzystaniu rzeczywistych kosztów poprzednich, podobnych projektów jako podstawy do oszacowania kosztów bieżącego projektu

9 Szacowanie oddolne polega na szacowaniu kosztów poszczególnych pakietów roboczych lub działań na możliwie najbardziej szczegółowym poziomie i następnie zsumowaniu otrzymanych wielkości

10 Szacowanie parametryczne
jest techniką wykorzystującą statystyczne zależności między danymi archiwalnymi a innymi zmiennymi i pozwalającą oszacować koszty danego działania

11 2. Budżetowanie kosztów polega na zsumowaniu oszacowań kosztów poszczególnych działań lub pakietów roboczych w celu wyznaczenia łącznego planu bazowego kosztów umożliwiającego pomiar wykonania projektu

12 W wyniku budżetowania powstają:
plan bazowy kosztów – etapowany budżet wykorzystywany jako podstawa, względem której mierzy się, monitoruje i kontroluje łączne wykonanie kosztów projektu wymagania dotyczące finansowania projektu – zapotrzebowanie na środki finansowe w poszczególnych okresach (etapach) realizacji projektu

13 3. Zarządzanie zakupami obejmuje procesy nabywania lub pozyskiwania wyrobów, usług lub rezultatów spoza zespołu projektowego, niezbędnych do wykonania prac

14 Czynności w zakresie zarządzania zakupami
planowanie zakupów – co i kiedy trzeba kupić – a także decyzje typu „make or buy” zbieranie odpowiedzi dostawców – zbieranie informacji rynkowych, ofert cenowych lub przetargowych

15 wybór dostawców – najważniejsze są kryteria: koszt (cena, upusty i warunki płatności), czas, jakość, parametry techniczne, wiarygodność dostawcy, usługi dodatkowe (transport, magazynowanie, konfekcjonowanie, itd.) administrowanie kontraktami z dostawcami zamknięcie kontraktów

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google