Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum Ogólnokształcące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum Ogólnokształcące"— Zapis prezentacji:

1 Liceum Ogólnokształcące
ZS w Raciążu Liceum Ogólnokształcące Liceum Profilowane Technikum Slajd główny. ZSZ Baza Lokalowa Koniec

2 Liceum Ogólnokształcące
W skład Liceum Ogólnokształcącego wchodzą klasy o profilach: Humanistycznym Matematycznym Biologiczno-Chemicznym Liceum Ogólnokształcące podział.

3 Liceum Profilowane Od momentu powstania szkoła przywiązuje szczególną wagę do nauczania przedmiotów informatycznych z zastosowaniem technik komputerowych. Na zajęciach z przetwarzania informacji, wyszukiwania selekcjonowania i gromadzenia informacji oraz upowszechniania informacji uczniowie poznają obsługę i zastosowanie wielu programów do edycji tekstu, obrazu, dźwięku, filmu, narzędzia i sposoby wyszukiwania informacji w Internecie oraz ich gromadzenia w bazach danych, uczą się tworzenia publikacji oraz stron internetowych z zastosowaniem języka HTML i PHP.

4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technikum Technik Informatyk Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik Ekonomista Technik Agrobiznesu

5 Technik Informatyk Dominującym układem czynności w zawodzie technik informatyk są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych, obsługiwania komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy. 2

6 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Szkoła ta umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz tytułu technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

7 Technik Ekonomista Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

8 Technik Agrobiznesu Uczniowie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują uprawnienia do otrzymania funduszy strukturalnych. Ukończenie szkoły pozwala również na kontynuowanie nauki w ramach studiów na uczelniach ekonomicznych i rolniczych.

9 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kucharz małej gastronomii Ślusarz Oddziały wielozawodowe

10 Kucharz małej gastronomii
Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzania potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

11 Ślusarz Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. Ślusarze najczęściej specjalizują się w: budowaniu prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych, konserwowaniu i naprawie urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych oraz naprawianiu prostych mechanizmów w nadwoziach pojazdów mechanicznych, takich jak zamki, blokady, podnośniki, wytwarzaniu, naprawianiu i odtwarzaniu metalowych wyrobów artystycznych, np. świeczników, żyrandoli, okuć.

12 Oddziały wielozawodowe
W oddziałach tych dokształcani są uczniowie - pracownicy młodociani w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, w określonym zawodzie. Dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowane jest na turnusach 4 tygodniowych w każdym roku nauki, w ośrodkach dokształcania zawodowego w różnych miastach Polski. Wtedy rodzice ponoszą koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku.

13 Budynek

14 Pracownie komputerowe

15 Hala sportowa

16 Pracownie gastronomiczne

17 Kompleks boisk „orlik”


Pobierz ppt "Liceum Ogólnokształcące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google