Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYLWETKI WIELKICH POLSKICH SPORTOWCÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYLWETKI WIELKICH POLSKICH SPORTOWCÓW"— Zapis prezentacji:

1 SYLWETKI WIELKICH POLSKICH SPORTOWCÓW
WebQest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI mgr Monika Krężelok

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SYLWETKI WIELKICH POLSKICH SPORTOWCÓW ZADANIE
PROCES ŹRÓDŁA EWALUACJA KONKLUZJA

3 WPROWADZENIE Sport od zawsze był jedną z największych pasji świata. Pozwala on rozwijać nie tylko ciało i umysł, ale także kształtuje osobowość człowieka. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca. SPIS TREŚCI

4 SYLWETKI WIELKICH POLSKICH SPORTOWCÓW
SPIS TREŚCI

5 ZADANIE Waszym zadaniem będzie zebranie informacji na temat konkretnych sportowców. Informacji tych będziecie szukać na stronach internetowych. SPIS TREŚCI

6 PROCES NASTĘPNY

7 PROCES Podziału na grupy dokonujecie za pomocą losowania. Każda grupa ma przydzielonego sportowca. Następnie zbieracie różne informacje: życiorys, największe sukcesy, zdjęcia, filmy. Z tych materiałów tworzycie pokaz multimedialny i przedstawiacie go na forum klasy. SPIS TREŚCI

8 ŹRÓDŁA Przykładowe strony na, których możecie znaleźć potrzebne wam informacje. Wszystkie te linki bez względu na przyporządkowanie do osoby warto sprawdzić. ADAM MAŁYSZ NASTĘPNY

9 ŹRÓDŁA JUSTYNA KOWALCZYK
NASTĘPNY

10 ŹRÓDŁA TOMASZ SIKORA SPIS TREŚCI

11 EWALUACJA Jesteście oceniani jako zespół, od Waszej współpracy, wkładu pracy członków grup oraz odpowiedniej koordynacji działań zależy-w dużej mierze-końcowa ocena projektu. Istotna jest także jakość opracowanych przez Was informacji oraz wrażenie estetyczne. Oto kryteria oceny projektu. NASTĘPNY

12 EWALUACJA Wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3
Wykraczające 4 Punkty Wynik poszukiwań (ilość i jakość wyszukanych informacji i materiałów) Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania Zgromadzono niektóre wymagane informacje i materiały, są one jednak niepełne i niewystarczające do zrealizowania zadania Zgromadzono większość wymaganych informacji i materiałów, ale niektóre z nich nie są przydatne w realizacji zadania. Zgromadzono wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni 1-4 Dobór informacji i materiału, poprawność i sposób opracowania, realizacja zadania. Duża pobieżność w opracowaniu zadania, źle dobrane informacje i materiały, dużo błędów merytorycznych, językowych i ortograficznych wykorzystanie gotowych opracowań, brak oryginalności, nieodpowiednia forma realizacji zadania. Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów, nie wykorzystano wszystkich zebranych informacji i materiałów, błędy językowe i ortograficzne nieliczne opracowania własne. Opracowania mało oryginalne, nieliczne błędy w formie realizacji zadania. Dobrze opracowany temat, zawiera trafne oraz szczegółowe informacje, wykorzystano większość zebranych informacji i materiałów, własne opracowania w odpowiedniej formie, dopuszczalne sporadyczne błędy językowe i ortograficzne. Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu,trafne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów, liczne wlasne opracowania bezbłędne ortograficznie i językowo. Właściwa i oryginalna realizacja zadania. NASTĘPNY

13 Jesteście oceniani jako zespół, od Waszej współpracy, wkładu pracy członków grup oraz odpowiedniej koordynacji działań zależy-w dużej mierze-końcowa ocena projektu. Istotna jest także jakość opracowanych przez Was informacji oraz wrażenie estetyczne. Oto kryteria oceny projektu: EWALUACJA Wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Punkty Sposób prezentacji efektów pracy i ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji) Prezentacja nieatrakcyjna, nieuporządkowana, nieprzystająca do treści, trudna w odbiorze, chaotyczna i niezrozumiała. Uczniowie nie potrafią się odpowiednio wypowiadać (dużo błędów językowych, niestaranna wymowa). Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowana, tylko częściowo dostosowana do treści, w większości zrozumiała dla odbiorcy. Wypowiedź ustna z nielicznymi błędami językowymi, staranna wymowa. Wykorzystanie w niewielkim stopniu możliwości programu komputerowego. Ciekawa prezentacja, logicznie uporządkowana, dostosowana do treści, zrozumiała, uczniowie dobrze posługują się językiem mówionym i pisanym, sporadyczne błędy językowe, staranna wymowa i ortografia. Właściwie dobrany materiał ilustracyjny oraz dobre wykorzystanie możliwości programu komputerowego. Atrakcyjna prezentacja, oryginalne podejście do zagadnienia, logiczna i ciekawa w odbiorze, pasująca do przedstawianych treści, uczniowie bardzo dobrze wypowiadają się ustnie, brak błędów językowych i ortograficznych. Umiejętnie wykorzystanie możliwości programu komputerowego. 1-4 Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie) Całkowity brak współpracy uczniów z partnerami i/lub grupą, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji zadania, brak dokładności i nieprzestrzeganie terminów. Uczniowie w niepełny sposób współpracują z partnerami i grupą, nie wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji zadania, kolejne etapy pracy są wykonywane częściowo i nie zawsze terminowo Dobra współpraca członków grupy, większość uczniów uczestniczy w realizacji zadania, kolejne kroki wykonywane są nie zawsze dokładnie, ale i terminowo. Bardzo dobra wspólpraca całej grupy, wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji zadania, kolejne etapy pracy wykonywane są dokladnie i terminowo NASTĘPNY

14 EWALUACJA PUNKTACJA 16 pkt: ocena celująca 15-13,5: ocena bardzo dobra
13-11: ocena dobra; 10-8: ocena dostateczna; 7-5: ocena dopuszczająca; 4,5-0: ocena niedostateczna SPIS TREŚCI

15 KONKLUZJA Mam nadzieję, że przygotowując te prezentacje dowiecie się wielu ciekawych i inspirujących rzeczy na temat sportu i sportowców. A następnie swoją wiedzą podzielicie się z kolegami. Powodzenia SPIS TREŚCI


Pobierz ppt "SYLWETKI WIELKICH POLSKICH SPORTOWCÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google