Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Cel wychowania: rozwój wychowanka jako adaptacja do zastanych warunków życia tożsamość konwencjonalna, tożsamość roli Cel wychowania: rozwój wychowanka rozumiany jako samorealizacja, samowychowanie tożsamość postkonwencjonalna, tożsamość osoby

2 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Zadanie wychowania: kształtowanie wychowanków wg pożądanych i nienaruszalnych społecznie wzorców osobowych, to kierowanie jego rozwojem, urabianie określonych cech Zadanie wychowania: promowanie szeroko pojętej zmiany człowieka i świata, to bezinteresowne wspieranie swobodnego rozwoju wychowanka

3 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Istota zmian edukacyjnych: udoskonalać, ulepszać świat wg ustalonej już jego definicji Istota zmian edukacyjnych : rewizja obowiązujących definicji świata, wykraczanie poza dotychczasowe wyobrażenia o tym, co możliwe i pożądane

4 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Istota oddziaływań pedagogicznych: pośredni wpływ na dziecko polegający na organizowaniu sytuacji (okazji, warunków), sprzyjających rozwojowi umożliwianie wychowankom samopoznania edukacja bez przymusu, respektująca prawo jednostki do własnej drogi rozwoju akceptacja autonomii, indywidualności, podmiotowości wychowanka i wychowawcy Istota oddziaływań pedagogicznych: bezpośredni wpływ na dziecko przekazywanie gotowej wiedzy i gotowych wzorców zachowań zdyscyplinowany wysiłek podporządkowanie się wychowanka woli wychowawcy i zasadom wychowawczym

5 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Metody, środki i formy wychowania : współdziałanie, partnerstwo, nieoceniające nastawienie do dziecka odformalizowanie wychowania, elastyczna edukacja Metody, środki i formy wychowania: kary i nagrody oraz rywalizacja między wychowankami jako środek wychowania rygorystycznie określona formuła organizacyjna wychowania

6 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Edukacja : ceni się takie stosowanie wiedzy, które wymaga samodzielnego przełożenia jej na reguły osobistego działania Edukacja: ceni się pewność wiedzy, jej stabilność i bezpośrednią użyteczność

7 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Pomoc jako oferowanie: Wychowawca jest świadom tego, że każdy jest indywiduum i żyje we własnym świecie, toteż pomocy wychowawczej udziela się biorąc pod uwagę dwa założenia: ... Pomoc jako sterowanie: Powołanie kogoś na wychowawcę legitymizuje jego prawo do ingerowania w sprawy wychowanków według własnego zamysłu. Jest to jedynie problem natury technicznej. Poza wychowankiem przesądza się o tym, co jest cenne, wartościowe czy użyteczne, a co tym nie jest. Pomagający sam upoważnia siebie do tego, lub czyni to za niego jakaś władza, by on mógł: ...

8 DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA
Pedagogika behawiorystyczna Pedagogika konserwatywna Pedagogika humanistyczna Pedagogika liberalna Pomoc jako oferowanie: ...dwa założenia: prawo do ingerowania w świat drugiego człowieka może przyznać on sam, prosząc wychowawcę o pomoc. Od niego też zależy zakres i treść upoważnień, jakimi będzie dysponował wychowawca. dopóki nie będzie spełniony pierwszy warunek, dopóty wychowawcy pozostaje postawa nieingerencyjna. Pomagający sam decyduje o formie i treści ofert, traktując je jako wypowiadane we własnym imieniu, a nie jako rady, czy zalecenia. Pomoc jako sterowanie: ...by on mógł: sterować innym człowiekiem w imię jego dobra, które wychowawca sam definiuje żądać od wychowanków postępowania zgodnego z radami i zaleceniami wychowawcy chronić ich przed błędami, wskazywać im właściwe sposoby postępowania


Pobierz ppt "DWIE RACJONALNOŚCI RACJONALNOŚĆ ADAPTACYJNA RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google