Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość dostępu, szybkość łącza oraz konkurencja na rynku usług internetowych w Polsce Diagnoza internetu 2009 Warszawa, 24 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość dostępu, szybkość łącza oraz konkurencja na rynku usług internetowych w Polsce Diagnoza internetu 2009 Warszawa, 24 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Jakość dostępu, szybkość łącza oraz konkurencja na rynku usług internetowych w Polsce Diagnoza internetu 2009 Warszawa, 24 marca 2009 r.

2 Rynek usług internetowych Wartość rynku usług internetowych na koniec 2007 roku - 2,9 mld zł Liczba aktywnych dostawców usług internetowych (ISP) - ok. 3500 wg stanu na grudzień 2008 r. Penetracja dostępu szerokopasmowego w 2008 roku pod względem: -liczby łączy szerokopasmowych na 100 mieszkańców: 11,7% -liczby gospodarstw domowych: 33,2% -Liczba klientów może sięgać nawet 7 mln klientów. Według badania Rynek Telekomunikacyjny w Polsce 2008 firmy Indicator na koniec 2008 roku prawie 60% osób badanych przynajmniej raz w miesiącu skorzystało z Internetu Wąskopasmowy i szerokopasmowy dostęp do Internetu: –wąskopasmowy (wdzwaniany – dial up) – udział w rynku usług dostępu: 3% po względem przychodów netto i 23% pod względem liczby użytkowników –szerokopasmowy (powyżej przepływności 144 kbit/s) – udział w rynku usług dostępu: 97% pod względem przychodów netto i 77% pod względem liczby użytkowników

3 Technologia xDSL była również najczęściej stosowaną w Polsce wg stanu na styczeń 2009 (47% pod względem ilości łączy) – w Polsce duży udział internetu mobilnego i Ethernetu. Technologie dostępu szerokopasmowego Źródło: Opracowanie UKE na podstawie danych uzyskanych od operatorów Wśród krajów OECD najczęściej stosowaną technologią wykorzystywaną do świadczenia dostępu do Internetu jest xDSL z 60% udziałem wg stanu na czerwiec 2008 Źródło: OECD

4 Technologie dostępu szerokopasmowego Spośród analizowanych 30 krajów należących do OECD Polska znajduje się na 27 miejscu pod względem dostępu do Internetu szerokopasmowego. Przeważającymi technologiami w jakich operatorzy świadczą w Polsce usługę dostępu do Internetu są xDSL i TVK.

5 Struktura rynku dostępu szerokopasmowego Nastąpił spadek udziału TP w stosunku do roku poprzedniego o około 5 punktów procentowych pod względem liczby łączy szerokopasmowych. Przepływność łączy przewodowych w Polsce: 256 kbit/s ÷ 20 Mb/s (w nielicznych przypadkach) rynek dostępu przewodowego W grudniu 2008 roku udział operatorów alternatywnych, z największym pod względem liczby łączy abonenckich udziałem w rynku, wyniósł ponad 31%, z dużym udziałem BSA i tvk. Źródło: Opracowanie UKE na podstawie danych uzyskanych od operatorów

6 Struktura rynku dostępu szerokopasmowego Prawie 82% użytkowników korzysta z dostępu do Internetu o przepływności łączy od 144 kbit/s do 2 Mb/s, Ponad 16% użytkowników z przepływności od 2 Mb/s do 10 Mb/s, Zaledwie 2% użytkowników korzysta z łączy o szybkości równej lub wyższej od 10 Mb/s. Źródło: Opracowanie UKE na podstawie danych uzyskanych od operatorów

7 Struktura rynku dostępu szerokopasmowego Opłaty abonamentowe za dostęp stacjonarny do Internetu zależne są od prędkości przesyłu danych oraz okresu trwania umowy (przykładowo dla 24 miesięcy, ze względu na największą liczbę ofert w tym wariancie): 512 Kb/s: od 38 zł do 74 zł; 1 Mb/s: od 40 zł do 84 zł; 2 Mb/s: od 64 zł do 97 zł; 6 Mb/s: od 89 zł do 119 zł. Badanie nie uwzględnia cen najmniejszych operatorów. Źródło: Opracowanie UKE na podstawie danych uzyskanych od operatorów, luty 2009, z VAT

8 Struktura rynku dostępu szerokopasmowego Pod koniec 2008 P4 Sp. z o.o. działająca rok na rynku mobilnego dostępu do Internetu osiągnęła 8% udziału w tym segmencie usług. Penetracja usług dostępu do Internetu w sieciach ruchomych na 100 mieszkańców w 2008 r. wyniosła 2,8% i rośnie. rynek dostępu do Internetu w sieciach ruchomych Przepływność łączy: 53 kbit/s ÷ 7,2 Mb/s Coraz większą rolę wśród dostawców dostępu do Internetu odgrywają operatorzy sieci ruchomych. Pod koniec 2008 roku z dostępu do sieci Internet poprzez modemy operatorów telefonii ruchomej korzystało w Polsce ponad 1 mln użytkowników. Dzięki ofercie Play - usługi najtańsze w Europie. Źródło: Opracowanie UKE na podstawie danych uzyskanych od operatorów

9 Struktura rynku dostępu szerokopasmowego Źródło: Opracowanie UKE na podstawie danych uzyskanych od operatorów, luty 2009 Opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu mobilnego (modemy) dla użytkowników indywidualnych zależne są od limitu transferu danych: limit 1 GB: od 49 do 69 zł; limit 3 – 6 GB: od 45 zł do 120 zł; limit 10 – 13 GB: od 80 zł do 160 zł. Najtańsza oferta to oferta Play.

10 Jakość usług internetowych Jakość dostępu do Internetu w sieci stacjonarnej UKE posiada sondy do badania usług w sieciach IP. Sondy te pozwalają monitorować wskaźniki jakości usług internetowych w zakresie: poczty elektronicznej (dostępność klientów do serwerów pocztowych SMTP i POP3) dostępu do Internetu (dostępność do zasobów wyznaczonych portali, stopa błędów transmisji danych, osiągana przepustowość w obu kierunkach) telefonii VoIP (dostępność, jakość, czas zestawienia połączenia) Działania UKE na obecnym wstępnym etapie polegają na badaniu sieci IP we współpracy z wybranymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (trzeba mieć na względzie że są to tysiące operatorów). W ten sposób testowany jest zbudowany w ubiegłym roku system badania jakości. Zamierzeniem UKE jest publikowanie zagregowanych danych o jakości usług w sieciach IP, z zapewnieniem anonimowości przedsiębiorców i użytkowników korzystających z usług podlegających badaniom. Zamierzeniem UKE jest też doprowadzenie do przestrzegania przez operatorów umów zawieranych z klientami.

11 Jakość usług internetowych Z przeprowadzonego pod koniec 2008 roku badania wynika, że czas oczekiwania abonentów TP S.A. na naprawę łącza w 80% przypadków wyniósł 18,77 godziny. W 2007 roku wskaźnik ten wyniósł 19 godzin. Źródło: UKE na podstawie danych dostarczonych przez TP S.A. za 2007 r. i 2008 r. – kolejne strefy numeracyjne uszeregowane w sposób narastający

12 Jakość usług internetowych Jakość dostępu do Internetu w telefonii ruchomej Badanie jakości i parametrów usług mobilnego Internetu w sieci Orange, Era, Plus oraz Play, przeprowadzone przez firmę Audytel w grudniu 2008 r. w 22 polskich miastach: liczba pomiarów: 2 500 średnia zmierzona prędkość pobierania danych: około 700 kbit/s średnia zmierzona prędkość wysyłania danych: około 256 kbit/s Ocena badania: Jakość i parametry użytkowe usług mobilnego dostępu do Internetu są już obecnie wystarczająco dobre, aby usługi te mogły być traktowane jako substytut stałego łącza. Wyniki osiągniętych prędkości przesyłu danych umiejscawiają mobilny Internet między parametrami dostępu szerokopasmowego ADSL w opcji 512 kbit/s oraz 1 Mb/s.

13 Podsumowanie Wzrost jakości i konkurencyjności na rynku usług internetowych wśród operatorów świadczących usługę dostępu do Internetu (wszyscy OA łącznie z komórkowymi posiadają 48% udziału w rynku pod względem linii abonenckich w stosunku do 37% w roku poprzednim). 45% wzrost liczby użytkowników mobilnego dostępu do Internetu na przestrzeni czerwiec 2008 – styczeń 2009. Mimo coraz większego zainteresowania korzystaniem z dostępu do zasobów sieci Internet aż 45 % osób, które nie posiadają Internetu deklaruje, że nie potrzebuje takiej usługi. Powody nieposiadania dostępu do Internetu w domu w 2008 według GUS (w %)

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jakość dostępu, szybkość łącza oraz konkurencja na rynku usług internetowych w Polsce Diagnoza internetu 2009 Warszawa, 24 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google