Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostęp do Internetu DSL TP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostęp do Internetu DSL TP"— Zapis prezentacji:

1 Dostęp do Internetu DSL TP
Warszawa,2005 Dostęp do Internetu DSL TP tajemnica TP - confidential

2 Co to jest usługa dostępu do Internetu DSL TP ?
Łącze umożliwiające stały, szerokopasmowy dostęp do sieci Internet za pomocą zwykłej linii telefonicznej Usługa dostęp do Internetu DSL TP umożliwia jednoczesne korzystanie z Internetu, telefonu lub faksu Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

3 DSL 250 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 250 opcje dodatkowe:
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 256 kbit/s / 64 kbit/s stała czteroadresowa podsieć publicznych adresów IP (1 stały adres IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

4 DSL 500 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 500 opcje dodatkowe:
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 512 kbit/s / 128 kbit/s stała czteroadresowa podsieć publicznych adresów IP (1 stały adres IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

5 DSL 1000 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 1000
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 1024 kbit/s / 256 kbit/s stała czteroadresowa podsieć publicznych adresów IP (1 stały adres IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP na interfejsie LAN modemu Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

6 DSL 2000 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 2000
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 2 Mbit/s / 256 kbit/s stała ośmioadresowa podsieć publicznych adresów IP (5 stałych adresów IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

7 DSL 4000 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 4000
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 4 Mbit/s / 512 kbit/s stała ośmioadresowa podsieć publicznych adresów IP (5 stałych adresów IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

8 DSL 8000 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 8000
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 8 Mbit/s / 640 kbit/s stała ośmioadresowa podsieć publicznych adresów IP (5 stałych adresów IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

9 DSL 15000 - charakterystyka dostęp do Internetu DSL 15 000
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od Abonenta 15 Mbit/s / 800 kbit/s stała ośmioadresowa podsieć publicznych adresów IP (5 stałych adresów IP do wykorzystania) e-security – podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego realizowany na platformie operatora. W skład podstawowej usługi e-security wchodzi ochrona przed różnymi rodzajami ataków na komputer Klienta indywidualny profil usługowy brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji profesjonalne pakiety hostingowe opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

10 Funkcjonalność Pakiet e –security
Usługa ta ma na celu wprowadzenie podstawowych metod zabezpieczania klientów przed próbami niepowołanego dostępu z sieci Internet Zastosowane zabezpieczenia umożliwia ograniczenie prób ataków na sieci użytkownika - w szczególności ogranicza następujące próby ataków: Ataki SYN flooding polegającymi na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami TCP z flagą synchronizacyjną – SYN. Dzięki portalowi wyboru usług Klient usługi dostęp do Internetu DSL TP ma możliwość aktywowania i dezaktywowania odpowiednich polityk bezpieczeństwa, ograniczających poziom przychodzącego do niego ruchu TCP z flagą SYN. Ataki ICMP flooding (PING flooding) polegającymi na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami ICMP. Spoofingiem polegającym na fałszowaniu adresów źródłowych w celu podszywania się pod adresy IP spoza Sieci operatora lub będące częścią Sieci prywatnej. LAND TCP/UDP polegającymi na wysyłaniu pakietów z adresami źródłowymi, identycznymi jak adres przeznaczenia. PING Scan/Sweep „ping scan” ma na celu skanowanie pakietami „ICMP echo” całych klas adresowych IP w celu wykrycia działających hostów i urządzeń sieciowych; „ping sweep” – działanie urządzenia sieciowego (router lub switch), polegające na wysyłaniu pakietów (ping) do wszystkich urządzeń podłączonych do Sieci w celu aktualizacji tablicy, w której zamieszczone są te urządzenia. Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

11 Indywidualny profil usługowy
Indywidualny profil usługowy pozwala na zarządzanie dostępem do sieci Zastosowanie go pozwala na eliminację niepożądanych sposobów korzystania z Internetu Wybór odpowiedniego profilu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności pracy lub zabezpieczenie przed nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym korzystaniem z zasobów Internetu przez Użytkowników sieci LAN Do wyboru: Profil Nieograniczony Profil Popularny Profil Bezpieczny Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

12 Indywidualny profil usługowy
Wybór profilu odbywa się za pomocą portalu wyboru usług dostępnego pod adresem: Klienci usługi dostęp do Internetu DSL TP po zalogowaniu do portalu wyboru usług dostępnego na tej stronie mogą samodzielnie dokonać wyboru odpowiedniego profilu usługowego. Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

13 Indywidualny profil usługowy
Profil Nieograniczony – dostęp bez ograniczeń Profil Popularny – dostęp do popularnych serwisów internetowych, przeglądanie stron www, korzystanie z poczty elektronicznej przesyłanie danych protokołem FTP, korzystanie z serwisów internetowych działających w oparciu o protokoły: HTTP, FTP, HTTPS, POP3, POP3-sec, SMTP, NNTP, SSH, IMAP, DNS, ICMP-echo Profil Bezpieczny – dostęp do bezpiecznie udostępnianych usług, np. dla oddziałów firmy. Profil umożliwi dostęp do zasobów sieciowych jedynie z użyciem bezpiecznych technik transmisji danych, takich jak: IP SEC, HTTPS, SSH, POP3-sec, IMAP-sec, SMTP-sec, SMTP (ze względu na fakt, że działa na tym samym porcie co SMTP-sec). Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

14 Adres IP Stała podsieć publicznych adresów IP umożliwia Klientowi adresację własnej sieci LAN w taki sposób, aby każdy z komputerów pracujących w sieci Klienta był rozpoznawany w sieci Internet za pomocą rzeczywistego adresu IP Usługa daje możliwość swobodnej konfiguracji niektórych serwisów sieci Internet Dla opcji DSL 250 DSL 500, DSL adresowa podsieć (1 adres użytkowy) Dla opcji DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000, DSL – 8 adresowa podsieć (5 adresów użytkowych) Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

15 Pakiet hostingowy - Standard
1 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, ochronę antywirusową, ochronę antyspamową, wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 1 serwer MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 50MB, dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, brak limitu ruchu, dostęp do logów WWW. Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

16 Pakiet hostingowy - Rozszerzony
5 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, ochronę antywirusową, ochronę antyspamową, wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 1 serwer MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 50MB, dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, brak limitu ruchu, dostęp do logów WWW, możliwość tworzenia kont FTP, dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz. Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

17 Pakiet hostingowy - Premium
10 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, dostęp do statystyk serwera SMTP oraz POP3, obsługę domeny nazwa.internetdsl.pl, możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, ochronę antywirusową, ochronę antyspamową, wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 2 serwery MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 100 MB, 1 serwer PostgreSQL o powierzchni do 50 MB, dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, brak limitu ruchu, dostęp do logów WWW, możliwość tworzenia kont FTP, dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz. Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

18 Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall
Usługa polega na możliwości wyboru przez Klienta, za pomocą portalu, jednej z niżej przedstawionych polityk bezpieczeństwa: Dostęp Zastrzeżony Całkowity zakaz ruchu wchodzącego z wyjątkiem ruchu należącego do sesji nawiązanych z wewnątrz sieci Klienta i odpowiedzi serwerów DNS oraz protokołu ICMP-echo Dostęp Limitowany Zakaz ruchu wchodzącego z wyjątkiem ruchu należącego do sesji nawiązanych z wewnątrz sieci Klienta oraz udostępnianych popularnych usług internetowych - do usług tych należą usługi działające w oparciu o protokoły: HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, POP3, POP3-sec, ICMP-echo, DNS Dostęp Otwarty Dozwolony cały ruch wchodzący z Internetu Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

19 Funkcjonalność routera z translacją adresów NAT
NAT (Network Address Translation) – funkcjonalność pozwalająca na translację adresów z prywatnej podsieci adresowej na jeden stały adres IP Klient może w ten sposób podłączyć własną sieć LAN do sieci Internet bez stosowania dodatkowych urządzeń (serwer proxy lub router) Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

20 dostęp do Internetu DSL TP
Łącza o przepustowościach od 256 kbps do 15 Mbps – do użytkownika Stały adres IP (1 lub 5 użytkowych adresów IP) Indywidualny profil usługowy Darmowe usługi dodane: system bezpieczeństwa sieciowego e-security Profesjonalne pakiety hostingowe Nielimitowany czas dostępu, nieograniczony przesył danych DNS - delegacja części domeny odwrotnej standardowy interfejs Ethernet (Użytkownik nie potrzebuje dodatkowych urządzeń i kabli przyłączanych do komputera, jedynie standardowej złączki) łatwa konfiguracja Opcje dodatkowe: Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall Funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT (Network Address Translation) Stała 8 adresowa podsieć publicznych adresów IP na interfejsie LAN modemu (dla Opcji DSL 1000) serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s dla Opcji DSL 1000 i DSL 2000 Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

21 Zastosowania poczta elektroniczna przeglądanie stron www
bankowość elektroniczna firmowa strona www dostęp do platform e-biznes B2B i B2C marketing elektroniczny możliwość tworzenia rozwiązań typu Intranet i Ekstranet telepraca Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

22 Korzyści możliwość korzystania z Internetu, telefonu lub faksu jednocześnie bez wzajemnych zakłóceń stały i szybki dostęp do Internetu stała opłata abonamentowa niezależna od ilości generowanego ruchu stały adres IP bezpieczeństwo sieciowe – podstawowe zabezpieczenie łącza przed niepowołanym dostępem z zewnątrz indywidualny profil usługowy – możliwość kształtowania ruchu przychodzącego z sieci Internet do Abonenta Profesjonalne pakiety hostingowe funkcjonalność rutera z translacją adresów NAT serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT możliwość podłączenia sieci wewnętrznej LAN do Internetu DNS delegacja części domeny odwrotnej standardowy interfejs Ethernet (Użytkownik nie potrzebuje dodatkowych urządzeń i kabli przyłączanych do komputera, jedynie standardowej złączki) łatwa konfiguracja Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

23 Internet DSL TP - Podsumowanie
Stałe niezależne od czasu połączenia opłaty Możliwość podłączenia sieci LAN do Internetu Wiele usług w ramach oferty podstawowej: Pakiet bezpieczeństwa e-security Profile usługowe Stałe adresy IP (1 dla opcji 250, 500 oraz 1000, 5 dla opcji 4000,8000, 15000 Dostęp realizowany na analogowej linii telefonicznej Wiele opcji szybkości łącza – brak parametru CIR !!! Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

24 Ważne kontakty Reklamacje, zmiana parametrów itp...
Problemy techniczne: Internet: Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp

25 Dziękujemy Dziękujemy Dotyczy: dostęp do Internetu DSL tp


Pobierz ppt "Dostęp do Internetu DSL TP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google