Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon ‘2000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon ‘2000."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet.
Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon ‘2000. 5-6 października 2000 r. Miedzeszyn © p i k - n e t

2 Rozliczenia międzyoperatorskie z punktu widzenia operatora sieci Internet.
Część I Rozliczenia międzyoperatorskie na granicy świata operatorów sieci Internet. Część II Rozliczenia międzyoperatorskie w świecie operatorów sieci Internet. © p i k - n e t

3 Rozliczenia międzyoperatorskie na granicy świata operatorów sieci Internet.
Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon ‘2000. 5-6 października 2000 r. Miedzeszyn © p i k - n e t

4 Plan prezentacji Wstęp Świat operatorów sieci Internet
Rozliczenia międzyoperatorskie przy świadczeniu usług dostępu stałego. Rozliczenia międzyoperatorskie przy świadczeniu usług dostępu przez sieć komutowaną. Wnioski. © p i k - n e t

5 Świat operatorów sieci Internet
Podział operatorów sieci Internet Operatorzy szkieletu Operatorzy treści (najczęściej dotcom-y) Operatorzy dostępu Granica świata: styk z tradycyjnymi operatorami telekomunikacyjnymi © p i k - n e t

6 Rozliczenia przy świadczeniu usług dostępu stałego do sieci Internet
Model usługi Model finansowy usługi Wnioski © p i k - n e t

7 Model usługi dostępu stałego do sieci Internet
© p i k - n e t

8 Model finansowy usługi dostępu stałego do sieci Internet
© p i k - n e t

9 Wnioski z realizacji usługi dostępu stałego
Sytuacja w Polsce: Operatorzy dostępu do sieci Internet, bądź ich klienci po prostu kupują usługę dostępu do pętli abonenckiej oferowaną przez operatorów sieci miejscowej. Sytuacja taka ma miejsce pomimo znacznego deficytu miedzi. (Ciekawe dlaczego?) Pewne lokalne trudności z uzyskiwaniem dostępu (problem „tłumików”) został w TP S.A. rozwiązany „dobrym” cennikiem dzierżawy łącz. Średnia cena 2km łącza pod trakt cyfrowy: Pod trakt 128kb/s ,50zł Pod trakt 1Mb/s 142,50zł Pod trakt 2Mb/s 405,00zł Sytuacja w Niemczech. do niedawna blokowanie przez DT dostępu do pętli abonenckiej spowodowało stosunkowo małe rozpowszechnienie usługi dostępu stałego oraz paranoidalne sytuacje, w których abonent płaci 2000DM za pętlę cyfrową a za dostęp do sieci 1000DM operatorowi szkieletu. W tej chwili regulator narzucił DT udostępnianie pętli w cenie 25,40DM (ca. 50zł) © p i k - n e t

10 CENNIK DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH TP S. A
CENNIK DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH TP S.A. Załącznik do uchwały nr 270/99 Zarządu TP S.A. z dnia r. (...) 9. Abonament miesięczny za dzierżawę toru (jedna para bez urządzeń teletransmisyjnych przelotowych i końcowych) w kablowej sieci miejscowej lub strefowej o paśmie przenoszenia sygnałów umożliwiających budowę kanałów cyfrowych o przepływnościach wynosi: a) od 64 kbit/s do 144 kbit/s – w wysokości 1,5 krotnej opłaty jak za łącze telefoniczne (Cz. I A , tabela 2) b) od 256 kbit/s do 512 kbit/s - w wysokości 2 krotnej opłaty jak za łącze telefoniczne (Cz. I A , tabela 2) c) od 768 kbit/s do 1024 kbit/s - w wysokości 2,5 krotnej opłaty jak za łącze telefoniczne (Cz. I A , tabela 2) d) powyżej 1024 kbit/s do 2048 kbit/s - w wysokości 15% miesięcznej opłaty za dzierżawę kanału cyfrowego 2 Mbit/s (Cz. I, Rozdz. 2, tabela 1,). Przy wykorzystaniu dwóch par kablowych opłata wzrasta do 30% opłaty abonamentowej dla kanału 2 Mbit/s. © p i k - n e t

11 Poszukiwanie modelu współpracy międzyoperatorskiej
Rozliczenia międzyoperatorskie przy świadczeniu usług dostępu przez sieć komutowaną Poszukiwanie modelu współpracy międzyoperatorskiej Model usługi i model jej finansowania Analogia do modelu podobnych usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych Propozycja metody rozliczania usług Mała dygresja o współpracy międzyoperatorskiej Dwa punkty widzenia w ramach jednego modelu Negocjacje PiK-Net – TP S.A. Uzasadnienie proponowanej stawki Studium przypadków © p i k - n e t

12 Usługi komunikacyjne © 2000 p i k - n e t
W telekomunikacji, oprócz tradycyjnych usług komunikacyjnych coraz częściej pojawiają się usługi o charakterze medialnym © p i k - n e t

13 Usługi medialne © 2000 p i k - n e t
Ta sama infrastruktura wykorzystywana jest w celu przekazywania treści od źródła (wydawcy) do odbiorcy. © p i k - n e t

14 Model finansowania usług komunikacyjnych
Przy realizacji usług o charakterze komunikacyjnym operator „zarabia” na obu stronach komunikacji. Chcą się porozumiewać – niech płacą. To proste. © p i k - n e t

15 Model finansowania usług medialnych
W przypadku realizacji usług o charakterze medialnym sytuacja nie jest już taka prosta. Obowiązują modele przeniesione ze świata innych mediów, zarówno papierowych jak i elektronicznych. Znane są różne modele finansowania: - wydawca płaci operatorowi a ten ma za darmo (radio publiczne i komercyjne) - wydawca ma umowę z abonentem (płatne TV: HBO, Canal+) i płaci operatorom - odbiorca płaci operatorowi, który oddaje część wydawcy (HBO w TVK) Możliwe są też inne warianty finansowania. © p i k - n e t

16 Model usługi medialnej w sieci komutowanej
W telefonicznej sieci komutowanej od dawna znane są usługi o charakterze medialnym © p i k - n e t

17 Poszukiwanie modelu finansowego usługi
Usługa dostępu do internetu wpasowuje się bardziej w model medialny niż model komunikacyjny usług. Uważam więc, że należy przyjąć podobne metody rozliczania. Poszukajmy rozwiązania: w jaki sposób abonent, użytkownik czyli odbiorca informacji ma zapłacić za usługę wszystkim, którzy wzięli udział w jej wytworzeniu? © p i k - n e t

18 Przykład #1 usługi 0-700-TeleMele
(...) Dawniej istniały tańsze a podobne usługi: Kto dziś pamięta, że zegarynka była pod 06 a pod 08 wyniki totolotka za to dzwoniąc pod 07 w dzieciństwie słuchałem bajek. Tańsze? Te usługi wtedy były w abonamencie! Teraz dzwoniąc na można posłuchać kawałów Drozdy albo porozmawiać z automatyczną Kasią Figurą. © p i k - n e t

19 Przykład #2 Zegarynka © 2000 p i k - n e t
Zegarynka – świadczona przez operatora sieci, który jednocześnie jest operatorem treści – dokładnie wie, która jest godzina. Nowa, barbarzyńska usługa automatycznego budzenia. © p i k - n e t

20 Przykład #3 Dostęp do sieci Internet
Czy dostęp do sieci Internet nie jest czymś bardzo podobnym do poprzednich przykładów? Jaki wypracowano dla niej model finansowy w Polsce? © p i k - n e t

21 Przykład #3 Realizowany model finansowy
Stan mamy taki, że operator dostępu komutowanego jest przez operatora sieci telefonicznej traktowany tak samo jak każdy inny abonent. Chcąc więc zarabiać musi posiadać umowę bezpośrednio z klientem, którego pozyskał i na podstawie tej umowy pobierać od niego pieniądze. Część z dochodów odprowadza do operatora telekomunikacyjnego (w końcu jest też abonentem) a część przekazuje dalej, np. operatorom szkieletu sieci Internet. Powinien też uprzedzić swojego klienta, że zapłaci on za połączenie wg. odpowiedniej taryfy operatora lokalnego. W większości przypadków za dostęp zapłaci więcej niż za sam internet. Np. wg. wielu cenników firm ISP godzina połączenia z ich serwerami to 3zł przy koszcie połączenia lokalnego około 7zł © p i k - n e t

22 Cechy realizowanego modelu finansowego
ISP zmuszony jest budować własny mechanizm pobierania opłat. Dodatkowe koszty przenoszą się na abonentów. Łatwość oszustw ze strony abonentów (tu go blokują bo nie płaci to przenosi się do kogoś innego) ISP chcąc realizować zyski ucieka się do świadczenia usługi poprzez sieć operatorów niezależnych: Callback (coś co demaskuje cudze zyski ale nie rozwija rynku) dzielenie się przychodem za rozmowy przychodzące Operator dominujący finansowany jest z obu stron. Tak wygląda rzeczywistość – może dlatego przypomnę, jak rozumie się „Współpracę międzyoperatorską”. © p i k - n e t

23 Cele współpracy międzyoperatorskiej
Współpraca działających na rynku telekomunikacyjnym operatorów ma na celu rozwój rynku usług oraz podział przychodów zapewniający zwrot poniesionych nakładów i osiągnięcie uzasadnionego zysku. Takie są cele – dlaczego? Niektórzy operatorzy już dostrzegli, że razem można więcej. Zawsze tak jest na rozwijającym się rynku a taki właśnie jest rynek telekomunikacyjny. Lepiej mieć kawałek dużego tortu niż cały mały torcik tylko dla siebie. Niektórzy już to wiedzą, problem w tym, że niektórzy jeszcze nie! Tak powinno być. Zakładając wolę współpracy, tak często deklarowaną przez przedstawicieli naszego Operatora Zgłaszamy propozycje modelu ..... © p i k - n e t

24 Propozycja optymalnej metody rozliczeń
Abonent wnosi opłatę do swojego operatora lokalnego, ten przekazuje część dla operatora dostępu a ten rozlicza się w ramach rozliczeń międzyoperatorskich z innymi operatorami sieci internet (operatorami szkieletu i operatorami treści). Taki model w negocjacjach założyliśmy i myślę, że podobny założyli negocjatorzy w TP S.A. Taka jest teoria – a jak to wygląda w praktyce ? Dwa praktyczne modele współpracy międzyoperatorskiej. © p i k - n e t

25 Współpraca międzyoperatorska InterConnection - model #1
Taka jest teoria – a jak to wygląda w praktyce ? Dwa praktyczne modele współpracy międzyoperatorskiej. Mrówki robią swoje, do chwili, do której słoń nie zauważy, ich istnienia – potem zaczyna się zabawa. Czasem mrówki będą krzyczeć: CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ !!! Ale co obchodzi to słonia? On wszystko może sam. Przykład: referat prezesa Rzepki na KST – „grupa kapitałowa TP S.A. zbuduje Polskie Społeczeństwo Informatyczne”. Sama ? Albo .... © p i k - n e t

26 Współpraca międzyoperatorska InterConnection - model #2
Model 2 – współpraca małego z dużym tam aby obaj osiągnęli korzyści. Obrazki przedstawiałem na konferencji Internet ’2000 w lutym tego roku we Wrocławiu. © p i k - n e t

27 Propozycja PiK-Net (stan na 27 września 1999 r)
Oczekujemy 30% wpływów za ruch wygenerowany w sieci TP S.A. Praktycznie: za 0,5 mln minut wpływy TP S.A. wynoszą 48 tys. zł. PiK-Net oczekuje z tego kwoty 14,4 tys. zł. © p i k - n e t

28 Propozycja TP S.A. (stan na 27 września 1999 r)
Przekażemy 3% powyżej 100 tys. j.t. potem 6% i 8% odpowiednio powyżej 150 i 200 tys. wygenerowanych j.t. Praktycznie: za 0,5 mln minut wpływy TP S.A. wynoszą 48 tys. zł. PiK-Net otrzymałby z tego kwotę 1,6 tys. zł !!! © p i k - n e t

29 Jaki model współpracy nam zaproponowano?
© p i k - n e t

30 Ile kosztuje operatora połączenie lokalne?
Uzasadnienie naszego propozycji otrzymania 30% przychodu. Jakie składniki wpływają na koszt połączeń lokalnych. Co najmniej te 4. © p i k - n e t

31 Jak liczą to operatorzy? Deficyt!
Operatorzy oszacowali to na 12gr stosując tak naprawdę metody historyczne liczenia kosztów. Widać, że przy pobieranej opłacie 29 gr/jt (TPSA) pojawia się deficyt © p i k - n e t

32 Ile więc można dać operatorowi dostępu?
Tu może być miejsce na „przepraszam”. Przepraszam operatorów telekomunikacyjnych, że generując ruch w ich sieci przynoszę im straty. Tyle tylko, że są to straty w niektórych umysłach. Gdyby nie generowany ruch koszy połączeń lokalnych jest jeszcze wyższy bo najdroższa sieć to ta, z której się nie korzysta. © p i k - n e t

33 Ile więc można dać operatorowi dostępu?
Absurd !!! Tu może być miejsce na „przepraszam”. Przepraszam operatorów telekomunikacyjnych, że generując ruch w ich sieci przynoszę im straty. Tyle tylko, że są to straty w niektórych umysłach. Gdyby nie generowany ruch koszy połączeń lokalnych jest jeszcze wyższy bo najdroższa sieć to ta, z której się nie korzysta. © p i k - n e t

34 Dwa stanowiska Operator ISP: Operator sieci:
Świadczoną przez nas usługą generujemy dodatkowy ruch w Waszej sieci. Czy moglibyście się podzielić częścią przychodów pobieranych przez Was za ten ruch? Operator sieci: W pocie i znoju budujemy kosztowną sieć dostępową bez istnienia której nie moglibyście świadczyć Waszych usług. Ponoszone przez nas koszty są wyższe niż opłaty za połączenia lokalne. © p i k - n e t

35 A jak to wycenił Minister
© p i k - n e t

36 A ile połączenie z operatorem ISP?
Tu może być miejsce na „przepraszam”. Przepraszam operatorów telekomunikacyjnych, że generując ruch w ich sieci przynoszę im straty. Tyle tylko, że są to straty w niektórych umysłach. Gdyby nie generowany ruch koszy połączeń lokalnych jest jeszcze wyższy bo najdroższa sieć to ta, z której się nie korzysta. © p i k - n e t

37 Dodatkowe argumenty operatora dostępu
Operator lokalny nie ponosi kosztów obsługi łącza po stronie abonenta wywołanego. Operator dostępu też ponosi koszty inwestycji, często na niego spada obowiązek rozbudowania infrastruktury operatora sieci. Koszty ISP-a: Koszt wykreowania usługi i utrzymania jej jakości Inwestycja w urządzenia dostępowe Koszty pozyskania abonenta Koszt obsługi wsparcia abonenta Opłata dla operatora za punkt styku Opłaty za dostęp do szkieletu sieci Internet © p i k - n e t

38 Dodatkowa, prawdziwa argumentacja operatora sieci
„Skoro sami możemy robić dostęp do Internetu to dlaczego mamy się w Wami dzielić.” I to dokładnie widać w postawie operatorów. W zachowaniu się niezależnych w czasie rozmów w MŁ. W tym, że teraz, jak TPnet ma 60 tys. modemów zaczyna się mowa o rozliczeniach IC. Tyle, że rynek już został zmonopolizowany a o numerze mówi się jako „ogólnopolskim” jakby to było jakieś „dobro narodowe” a nie złota kura jednego operatora. © p i k - n e t

39 Dlaczego współpraca międzyoperatorska
Mały, jako szybszy ... kreuje nowe usługi, testuje je, wprowadza na rynek, czasem bankrutuje ... ... ale wyznacza standard i jakości usługi oraz sposób jej realizacji. Duży, cięższy ... może usługę uczynić tanią i powszechną wypychając de facto małego z rynku (patrz: ). © p i k - n e t

40 Studium przypadków Negocjacje SM-Media Negocjacje PiK-Net
Prace w MŁ – wypracowane stanowisko © p i k - n e t

41 Rozliczenia międzyoperatorskie na granicy świata operatorów sieci Internet.
Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon ‘2000. 5-6 października 2000 r. Miedzeszyn Koniec © p i k - n e t

42 © p i k - n e t

43 Stawki rozliczenia międzyoperatorskich
Propozycje MŁ z 1 lipca 2000 r. © p i k - n e t

44 MINISTER ŁĄCZNOŚCI ogłasza
Ogłoszenie MŁ Warszawa, dnia 30 czerwca 2000 r. MINISTER ŁĄCZNOŚCI ogłasza zalecane na okres do 1 lipca 2001 r. stawki rozliczeń międzyoperatorskich: za lokalne zakończenie połączenia - 6 groszy, za zakończenie połączenia międzystrefowego z pojedynczym tranzytem - 8 groszy, za zakończenie połączenia międzystrefowego z podwójnym tranzytem - 12 groszy, za zakończenie ruchu międzystrefowego wychodzącego z sieci operatorów lokalnych do sieci TP S.A groszy, oraz stawkę dopłaty za deficyt dostępu lokalnego: 5 groszy. Informujemy jednocześnie, że stawki te będą stosowane przez Ministra Łączności w rozstrzyganiu sporów międzyoperatorskich w trybie art. 38 ust. 4 ustawy o łączności oraz art. 83 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Minister Łączności Tomasz Szyszko © p i k - n e t

45 Lokalne zakończenie połączenia
6 gr © p i k - n e t

46 Zakończenie połączenia międzystrefowego z pojedynczym tranzytem
8 gr © p i k - n e t

47 Zakończenie połączenia międzystrefowego z podwójnym tranzytem
12 gr © p i k - n e t

48 Zakończenie połączenia międzystrefowego wychodzącego z sieci operatora lokalnego
12 gr © p i k - n e t


Pobierz ppt "Wojciech Apel, PiK-Net Sieci Rozległe sp. z o.o. InterCon ‘2000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google