Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia środowiska
Agnieszka Kozłowska Sylwia Paska kl. 3e

2 Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) − całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: budowa geologiczna rzeźba terenu klimat stosunki wodne gleba organizmy żywe

3 DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest stary jak świat. Już w starożytności istniały zarządzenia dotyczące utylizacji odpadów, a także lokalizacji np. garbarni zanieczyszczających powietrze. Prawdziwa "śmieciowa" rewolucja nastała jednak wraz z rozwojem przemysłu. Obecnie szacuje się, że co trzeci Polak mieszka w obszarze zagrożenia ekologicznego!       Postępująca degradacja środowiska, może w skrajnym przypadku, doprowadzić do zaniku wyższych form życia biologicznego, toteż problemy ochrony środowiska naturalnego są w chwili obecnej przedmiotem ogólnego zainteresowania i powszechnej troski. Zajmują się nimi nie tylko naukowcy, ale również rządy poszczególnych państw, międzynarodowe organizacje oraz liczne stowarzyszenia. Celem ich pracy jest ustalenie rozmiarów zanieczyszczenia, jego źródeł, określenie sposobów zmniejszania zanieczyszczeń powodujących szczególne szkody w przyrodzie, a także opracowanie metod neutralizacji szkodliwych substancji i przerobu odpadów.

4

5 ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY W skład naturalnej atmosfery Ziemi wchodzą gazy, których ilość jest stała (azot, tlen, helowce) oraz gazy, których ilość jest zmienna (para wodna, dwutlenek węgla, ozon). Zanieczyszczenia zatruwające atmosferę można podzielić na: naturalne zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami ( sól morska, gazy i pyły wulkaniczne, formy związane z działalnością wiatru np. piasek z wydm); zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka, dostają się one do atmosfery w formie pyłów, par i gazów. Najwięcej zanieczyszczeń wprowadzają do atmosfery: przemysł energetyka komunikacja gospodarstwa domowe

6 Modele, wzory sumaryczne i strukturalne wybranych związków chemicznych zanieczyszczających środowisko dwutlenek węgla CO2 tlenek azotu (V) N2O5 tlenek siarki (IV) SO2

7 amoniak NH3 tlenek azotu (IV) NO2 tlenek siarki (VI) SO3

8 ZANIECZYSZCZENIE GLEBY Litosferę tworzą różne formacje geologiczne i rodzaje gleb. W glebie zachodzą różne procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne. Prawidłowy przebieg tych procesów warunkuje odpowiednią wydajność plonów. Zanieczyszczenie gleby jest spowodowane bardzo różnorodnymi czynnikami: Środki owado- i chwastobójcze Nawozy sztuczne Preparaty powszechnie używane do zaprawiania ziarna siewnego i innych nasion- zawierają też składniki, które w większych ilościach są szkodliwe np. związki miedzi Śmieci - odpady przemysłowe Ścieki Kwaśne deszcze (zakwaszają glebę) Metale ciężkie (ołów) Posypywanie dróg solą W wyniku degradacji gleb następuje spadek plonów. Gleba odznacza się bardzo dużą zdolnością do absorbowania pierwiastków śladowych. Do najbardziej groźnych dla człowieka zalicza się: rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel a także fluor, miedź, cynk.

9 ZANIECZYSZCZENIE WÓD NATURALNYCH Wzrost liczby ludności na świecie, urbanizacja i rozwój przemysłu powodują ciągły wzrost ilości ścieków komunalnych i przemysłowych. Ścieki te, odprowadzane do rzek i jezior powodują skażenie wody. Główne źródła zanieczyszczeń wód naturalnych to: substancje gazowe ulatniające się z kominów fabryk, które po rozpuszczeniu w wodzie deszczowej wraz z nią spadają na ziemię substancje szkodliwe w postaci soli niektórych metali, zawierające również pierwiastki promieniotwórcze, nawożenie gleb i stosowanie środków ochrony roślin, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, katastrofy tankowców.

10 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
 Zanieczyszczenie powietrza to gazy, cząstki stałe i aerozole, które zmieniają naturalny skład powietrza atmosferycznego. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska przyrodniczego.

11 Zanieczyszczenie powietrza pochodzi z dwóch głównych źródeł
Źródła naturalne powietrza pochodzą z wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych, pożarów lasów, ale są to także drobinki soli z wody morskiej, pył kosmiczny i pyłki roślin oraz inne substancje pochodzące z naturalnych źródeł. Źródła antropogeniczne wytworzone przez człowieka lub będące wynikiem jego działalności. Pochodzą z produkcji przemysłowej (energii elektrycznej i cieplnej, paliw, cementu, nawozów sztucznych, farb, wyrobów hutniczych), transportu( samochodowego, kolejowego i lotniczego ), i z freonów.

12 SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Dziura ozonowa: do Ziemi dociera większa ilość promieniowania nadfioletowego( UV), przyczyniająca się m.in.. Do zwiększania zachorowań na nowotwory skóry. Smog: tlenek siarki (IV), i tlenek węgla (IV) wraz z parą wodną „ osadzają się” na cząstkach pyłów i sadzy, tworząc mgłę przemysłową nazwaną smogiem

13 Kwaśne opady: tlenek siarki (IV), tlenek węgla (IV), tlenek azotu (III), tlenek azotu (IV) rozpuszczają się w wodzie deszczowej i w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię, niszcząc zabytkowe budowle, i środowisko przyrodnicze m.in. roślinność Zwiększenie efektu cieplarnianego : nadmierne zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze , może przyczyniać się do powstawania groźnych zjawisk atmosferycznych np. zwiększenia liczby huraganów

14 odpylanie i neutralizowanie szkodliwych gazów cyklony elektrofiltry
OCHRONA CZYSTEGO POWIETRZA  Rozwój przemysłu i motoryzacji, rozbudowa miast i ośrodków przemysłowych wpływa na zmianę składu powietrza. Powietrze zanieczyszczają setki dymiących kominów, tysiące samochodów i fabryk. Skutki degradacji środowiska można złagodzić stosując: wysokie kominy odpylanie i neutralizowanie szkodliwych gazów cyklony elektrofiltry chemiczne wiązanie szkodliwych gazów wzbogacanie paliw pasy zieleni strefy ochronne budowanie osiedli z dala od zakładów przemysłowych Samooczyszczanie powietrza: Wymywanie zanieczyszczeń przez opady Pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże ( glebę ) Przez przemiany chemiczne.


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google