Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Art. 6  1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Art. 6  1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Art. 6  1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym(…) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7. września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz z późn. zm.

3 2. Kontrolowanie zachowania skazanego, o którym
Art.2 2. Kontrolowanie zachowania skazanego, o którym mowa w ust. 1, dotyczy przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7. września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz z późn. zm.

4 Przykładowy harmonogram odbywania kary w SDE

5 UPD SDE w praktyce 4. Sprawa do rozpatrzenia na posiedzenie sądu
3. Potwierdzenie lub odmowa 5. Orzeczenie i zlecenie instalacji u skazanego 1. Wniosek do sądu od skazanego 2. Zapytanie o warunki techniczne UPD

6 Procesy główne w UPD Osadzenie skazanego w SDE
Zapytanie o warunki techniczne (rezerwacja miejsca) Potwierdzenie przez UPD warunków technicznych lub odmowa (brak zasilania, brak pokrycia GSM, inne przeszkody związane z miejscem odbywania kary) Wydanie decyzji o osadzeniu skazanego w SDE (po spełnieniu wszystkich warunków) Kontakt skazanego z UPD w ciągu 24 godzin (dane skazanego MUSZĄ być wprowadzone wcześniej do EXIGO), umówienie się na instalację (w ciągu 3 dni od kontaktu) Instalacja urządzeń, uruchomienie monitorowania, fakt i dane o instalacji dostępne dla sędziów i kuratorów w EXIGO Kurator powiadamia sędziego o rozpoczęciu wykonywania kary (poza systemem informatycznym SDE) W przypadku obiektów lub osób chronionych (zakaz zbliżania dla skazanego), dodatkowo: Umówienie się z osobą chronioną, przekazanie jej przenośnego urządzenia monitorującego Umówienie się z właścicielem lub zarządcą obiektu, instalacja urządzeń Ciągłe monitorowanie przestrzegania przez skazanego warunków odbywania kary Reagowanie na incydenty uszkodzenia urządzeń, manipulacje urządzeniami, brak prądu lub sieci GSM, nieobecność skazanego w miejscu odbywania kary, zbliżanie się do zabronionych miejsc, osób lub przekroczenie granic obszarów Okresowa (w miarę możliwości zdalna) kontrola w miejscu odbywania kary Deinstalacja urządzeń (zakończenie wykonywania kary, celowe uszkodzenie przez skazanego lub przerwa w odbywaniu kary)

7 Urządzenia monitorujące (1)
Nadajnik skazanego Nadajnik skazanego to urządzenie elektroniczne zakładane skazanemu wokół kostki. Umożliwia kontrolę odbywania kary w SDE. Gdy PID jest włączony (aktywny), przekazuje zaszyfrowany sygnał radiowy do Jednostki Monitorującej zainstalowanej w miejscu odbywania kary. Automatycznie potwierdza, iż skazany jest pod nadzorem w ustalonym przez sąd- miejscu i czasie. Jeżeli Skazany jest nieobecny w miejscu i czasie wykonywania nadzoru Jednostka Monitorująca wykryje brak sygnału i zapisze ten brak, jako odpowiednie zdarzenie. PID został tak zaprojektowany, aby nie rzucał sie w oczy i aby można go było dyskretnie umieścić pod ubraniem. PID nie ogranicza swobody poruszania się skazanego podczas wykonywania zwykłych czynności codziennych; w domu, w pracy oraz podczas spędzania wolnego czasu. PID jest wodoodporny do głębokości 5 metrów. Natrysk, kąpiel oraz pływanie są możliwe. Jeżeli skazany jest zobowiązany do poddania się procedurom medycznym takim jak np. prześwietlenie rentgenowskie, to usunięcie PID na czas leczenia może być wskazane. Noszenie PID w żaden sposób nie zakłóca działania rozruszników serca.

8 Urządzenia monitorujące (1a)
Nadajnik skazanego

9 Urządzenia monitorujące (2)
Stacjonarne urządzenie monitorujące urządzenie radiowe, rejestrujące sygnały wysyłane przez Nadajniki skazanego, oraz przesyłające informacje o tych sygnałach poprzez łącze GSM do Podsystemu monitorowania SDE. Urządzenie to posiada także funkcję umożliwiającą komunikację telefoniczną pomiędzy operatorami CM a Skazanym.

10 Urządzenia monitorujące (3)
Przenośne urządzenie monitorujące urządzenie radiowe, rejestrujące sygnały wysyłane przez Nadajniki skazanego, oraz przesyłające informacje o tych sygnałach poprzez łącze GSM do Podsystemu monitorowania SDE. Urządzenie posiada wymiary umożliwiające noszenie go przez osobę w nie wyposażoną przy sobie.

11 Urządzenia monitorujące (4)
Przenośne urządzenie monitorujące nadajnik skazanego rozbudowany o moduł GPS i GSM przekazujący dane na temat bieżącego miejsca pobytu, dane te są prezentowane na mapach cyfrowych i sąd interpretowane pod kątem wykluczeń

12 Stacja bazowa operatora sieci GSM
Komunikacja PID -> GSMU -> Centrala Stacja bazowa operatora sieci GSM - połączenie GSM - zasilanie - próby manipulacji przy GSMU Miejsce odbywania kary UPD - obecność w czasie nadzoru - próby manipulacji przy PID

13 Biuro Dozoru Elektronicznego
ul. Zwycięzców 34 Warszawa tel. : fax: Opracowano na podstawie materiałów Konsorcjum Comp S.A. i Ministerstwa Sprawiedliwości


Pobierz ppt "Art. 6  1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google