Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu"— Zapis prezentacji:

1 Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu

2 Analiza stylistyczna Analiza stylistyczna-dotyczy charakterystyki elementów wszystkich poziomów języka, od najbardziej wyrazistego dla stylu-słownictwa, poprzez poziom gramatyczny, aż do poziomu fonetycznego

3 Wyrazowe środki stylistyczne
Synonimy Hiperonimy-wyrazy o zakresie znaczeniowo szerszym Hiponimy- wyrazy o zakresie znaczeniowo węższym Peryfraza-omówienie

4 Wyrazowe środki stylistyczne
Eufemizmy-wyraz lub zwrot, który zastępuje inne wyrazy, które z różnych powodów wydają się być zbyt dosadne lub nieprzyzwoite. Wyrazy modne, szablony językowe Wyrazy zapożyczone- inklinacja, redundancja Kolokwializmy- kumpel, przekręt Profesjonalizmy- opisówka, wirusówka Regionalizmy- tytka, bańka

5 Wyrazowe środki stylistyczne
Dialektyzmy- miołem, siklawa Kancelaryzmy- uiszczać, użytkowanie Scjentyzmy- inercja, atrofia Biblizmy- hiobowe wieści, ziemia obiecana Poetyzmy- grom, niwa Archaizmy-siła(wiele), zaćma(ciemność)

6 Tropy Metafora Metonimia-czytam Słowackiego
Animizacja- nadzieja umarła Personifikacja- śmierć jako kobieta Antropomorfizacja- gadające jabłka Hiperbola-morze łez Oksymoron- żywy trup

7 Składniowe środki stylistyczne
Anakolut-odstąpienie od składniowej poprawności Elipsa-pominięcia w zdaniu jednego członu Anafora Epifora Paralelizm składniowy-porzuć pług, porzuć ziemię Inwersja- Chcą być widzem dzikich bojów, Już u zwierzyńca podwojów Król zasiada.

8 Figury myśli Apostrofa Litwo, Ojczyzno moja Czego chcesz od nas, Panie
Zdanie pytajne Pytanie retoryczne Niedopowiedzenie Porównanie Ironia

9 Fonetyczne środki stylistyczne
Aliteracja (harmonia głoskowa) Wyrazy dźwiękonaśladowcze Rym Rytm

10 Korekta, adjustacja KOREKTA tekstu w języku polskim to sprawdzenie poprawności językowej, czyli zmiana tekstu w taki sposób, aby był zgodny z zasadami polskiej gramatyki i interpunkcji.

11 Adjustacja ADIUSTACJA- ręczne naniesienie na maszynopisach lub wydrukach dyspozycji dla osoby dokonującej składu i łamania tekstu. Dyspozycje te mają formę znaków korektorskich, dopisków tekstowych oraz ewentualnie innych potrzebnych oznaczeń, to korekta poszerzona o ingerencję w znaczenie, poprawność leksykalno-stylistyczną zdań oraz układ graficzny całego tekstu.

12 Redakcja REDAKCJA tekstu w języku polskim to jego opracowanie pod względem merytorycznym i stylistycznym, czyli przygotowanie tekstu do druku

13 Metody dobrego redagowania
Do kogo kierowany jest tekst? Jaki cel ma osiągnąć tekst? Od odpowiedzi będą zależeć zmiany w: Treści. Sposobie prezentowania informacji. Rodzaju użytego języka.

14 Praca nad treścią Czy tekst jest zgodny z założonym planem?
Czy wyraźnie odróżnia fakty od opinii? Czy nie znajduje się w nim za dużo/za mało informacji? Czy jest wiarygodny i rzetelny w odróżnieniu faktów od opinii? Czy istnieje lepszy sposób na przekazanie informacji?

15 Korekta Błędy w tytułach i nagłówkach. Przestawienie liter
Pominięcie litery w słowach Pominięcie wyrazu w zdaniu Powtarzające się litery w słowach Powtarzające się te same słowa

16 Korekta 7. Słowa błędne podzielone przy przenoszeniu. 8. Błędy w faktach liczbach, datach. 9. Przeoczenie błędów w nietypowych nazwach własnych. 10. Niekonsekwencja. 11. Błędy gramatyczne

17 Korekta 12. Błędy w pisowni i interpunkcji. 13. Niezidentyfikowane skróty i akronimy. 14. Dodatkowe odstępy między wyrazami. 15. Niewłaściwie rozmieszczone odstępy po znakach interpunkcyjnych.


Pobierz ppt "Analiza stylistyczna, korekta i adjustacja tekstu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google