Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja globalna w nowej podstawie programowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja globalna w nowej podstawie programowej"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja globalna w nowej podstawie programowej

2 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Cele szkolenia poznanie celów i zasad edukacji globalnej, poznanie sposobów prowadzenia edukacji globalnej w szkole, przygotowanie do realizacji treści edukacji globalnej zawartych w nowej podstawie programowej, wskazanie sposobów doskonalenia w obszarze edukacji globalnej.

3 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Przedstawienie imię i nazwisko, szkoła, główny przedmiot.

4 Kto musi pracować, abym ja wypił(a) poranną kawę?”

5 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Plantatorzy i robotnicy w Ameryce Południowej lub Afryce Firmy transportowe obsługujące transkontynentalne połączenia morskie, zwykle rejestrowane na Cyprze lub w Liberii i innych państwa taniej bandery Fabryki palące kawę i ich pracownicy – w Europie, Afryce lub Ameryce Południowej Międzynarodowe korporacje z USA i Europy zachodniej dające kawie markę Urzędnicy Unii Europejskiej clący towary Urzędnicy polscy pobierający inne podatki Polskie firmy transportowe Agencje reklamowe w krajach USA i Europy zachodniej zajmujące się marketingiem Sprzedawcy hurtowi i detaliczni w Polsce Pracownicy wodociągów dostarczających wodę A cukier…?

6 Jakie współzależności, oprócz produkcji kawy,
łączą kraje Globalnej Północy i Globalnego Południa? - praca w grupach -

7 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Współzależności Polityczne (np. członkostwo w organizacjach międzynarodowych) Ekonomiczne (np. eksport surowców i transfer technologii) Społeczne (w tym kulturowe) (np. migracje, amerykanizacja kultury) Środowiskowe (np. zmiany klimatu)

8 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Edukacja globalna

9 Definicja Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

10 Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk; ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę; przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń; przedstawianie perspektywy Globalnego Południa; kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw. Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

11 Nazwa edukacji globalnej
W Polsce żadna z nazw nie przyjęła się w sposób jednoznaczny. Wymiennie używane są następujące terminy: edukacja globalna, edukacja rozwojowa, globalna edukacja rozwojowa, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

12 Jakie tematy porusza edukacja globalna?

13 Edukacja globalna Handel międzynarodowy Migracje Zmiany klimatu
Prawa człowieka Dostęp do edukacji Rozwój Zanieczyszczenie środowiska Zasoby naturalne Ubóstwo Konsumpcja

14 Jaki jest cel edukacji globalnej?
Zmiany na świecie Zaangażowanie na rzecz zmian na świecie Trwała zmiana postaw Świadomość współzależności globalnych Zdobycie wiedzy o świecie

15 Edukacja globalna obywatelska
Edukacja na rzecz praw człowieka Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Edukacja na rzecz pokoju Edukacja Międzykulturowa Edukacja rozwojowa obywatelska Wykres został stworzony na podstawie materiałów DEEEP

16 Przykłady działań z zakresu edukacji globalnej

17 Zasady edukacji globalnej

18 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna kładzie nacisk na współzależności pomiędzy globalną Północą i globalnym Południem, nie ogranicza się do prezentacji problemów globalnych. Paulina Zasada odczytanie i wyjaśnienie Powołanie się na zapis podstawy 3. Przykład z materiału

19 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna uczy krytycznego myślenia i formułowania własnych opinii na tematy globalne, nie promuje jednej ideologii, nie oferuje gotowych odpowiedzi. Paulina

20 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna pokazuje procesy globalne w ich wymiarze lokalnym, prezentując ich konsekwencje dla zwykłych ludzi, nie ogranicza się do abstrakcyjnych pojęć. Jędrek

21 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna pokazuje znaczenie działań jednostek w reakcji na globalne wyzwania, nie utrwala poczucia bezradności. Jędrek

22 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna tłumaczy potrzebę odpowiedzialnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów globalnych, nie służy wyłącznie zbieraniu funduszy na cele charytatywne. Paulina

23 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna stosuje aktualny i obiektywny opis ludzi i zjawisk, nie utrwala istniejących stereotypów. Paulina

24 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna pokazuje przyczyny i konsekwencje zjawisk globalnych, nie ogranicza się do faktografii. Jędrek

25 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna promuje zrozumienie i empatię, nie odwołuje się tylko do współczucia. Jędrek

26 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna szanuje godność prezentowanych osób, nie sięga do drastycznych obrazów, nie szokuje przemocą. Paulina

27 Dobra edukacja globalna
Edukacja globalna oddaje głos ludziom, których sytuację prezentuje, nie opiera się na domysłach i wyobrażeniach. Paulina

28 w podstawie programowej
Edukacja globalna w podstawie programowej

29 Edukacja globalna w nowej podstawie programowej
Geografia (gimnazajum i szkoła ponadgimnazjalna) Historia (gimnazajum i szkoła ponadgimnazjalna) Wiedza o społeczeństwie (gimnazajum i szkoła ponadgimnazjalna) Język polski i języki obce nowożytne Język angielski Podstawy przedsiębiorczości Programy wychowawcze

30 Sposoby realizacji edukacji globalnej w podstawie programowej

31 Materiały do prowadzenia edukacji globalnej

32 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Edukacja globalna Polska Akcja Humanitarna – Centrum Edukacji Obywatelskiej – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Grupa eFTe Warszawa – Centrum Inicjatyw UNESCO – Amnesty International – Arabia.pl – Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” – Fundacja Partners Polska – Fundacja Edukacji Międzykulturowej – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – Koalicja na rzecz Sprawiedliwego Handlu - Clean Clothes Polska – Instytut Globalnej Odpowiedzialności – Polska Zielona Sieć –

33 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Ewaluacja

34 www.ceo.org.pl www.pah.org.pl
Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Edukacja globalna w nowej podstawie programowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google