Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOGAZ - WPROWADZENIE SUBSTRATY Przygotowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOGAZ - WPROWADZENIE SUBSTRATY Przygotowanie"— Zapis prezentacji:

1

2 BIOGAZ - WPROWADZENIE SUBSTRATY Przygotowanie
Sporz. zawiesiny rozdrabnianie Hydroliza 1 st. Rozp. łatwo rozkł. się subst. Hydroliza 2 st. Rozp. trudno rozkł. się subst. Fermen.metanowa Wytwarzanie biogazu Przygotowanie Przefermentowany substrat Ślina Dostarczenie, rozładunek, rozdrobnienie, usunięcie elementów szkodliwych Żwacz Jelito cienkie/grube Trawieniec Doprow. substratu Higienizacja zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009 Księgi Fermentacja Fermentacja zasadnicza BIOGAZ:Energia elektryczna / cieplna lub biometan Fermentacja wtórna Pozostałość pofermentacyjna POZ. POFERMENTACYJNA: Wykorzystanie jako nawóz

3 SUBSTRATY DO PRODUKCJI BIOGAZU
Poboczne produkty rolnicze i rośliny uprawne Gnojowica i obornik Kiszonki z kukurydzy, trawy itp. Odpady z przetwórstwa warzyw i owoców Odpady z produkcji i przetwórstwa buraków Odpady z produkcji i przetwórstwa ziemniaków itp. CEL: PRODUKCJA ENERGII

4 SUBSTRATY DO PRODUKCJI BIOGAZU
Bioodpady komunalne i przemysłowe Odpady z gastronomii Przeterminowana żywność Bioodpady z gospodarstw domowych Separatory tłuszczu, przepracowane tłuszcze/oleje Bioodpady z przemysłu spożywczego Odpady poubojowe i z przetwórstwa mięsnego Pozostałości z produkcji biopaliw CEL: UTYLIZACJA ODPADÓW, ODZYSK ENERGII ODNAWIALNEJ

5 POTENCJAŁ ENERGETYCZNY BIOODPADÓW
Uzysk energii z bioodpadów [kWh energia/t świeża masa] Substrat Uzysk energii kWh/ t od do Zużyte oleje i tłuszcze Gliceryna Wytłoki olejowe Separacja tłuszczy Odpady z gastronomii Przeterm. żywność Bioodp. z gosp. dom Odpady z owoców Osad z oczyszcz. ściek Osad z oczyszcz. ściek. Odpady z owoców Bioodpady z gosp. dom. Przeterm.żywność Odpady z gastronomii Separacja tłuszczy Wytłoki olejowe Gliceryna Zużyte oleje i tłuszcze

6 WYMAGANIA KONCEPCYJNE
Pełna dostępność podczas poboru materiału, przygotowania i przetwarzania (obowiązek odbioru) Uzgodnienie koncepcji i technologii w odniesieniu do silnie niejednorodnych strumieni wejściowych z dużymi wahaniami Higienizacja prac (czyste-zanieczyszczone) Wysokojakościowy przemysłowy system wentylacji (zapach) Duża elastyczność w obrębie instalacji Niezawodna i jakościowa technika instalacji o wysokim standardzie bezpieczeństwa Kompleksowe rozwiązanie, aż po utylizację pozostałości pofermentacyjnych bez udziału rolnictwa

7 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW WSADOWYCH
Pochodzenie Dane, analizy Kategoryzacja, przydatność do fermentacji Wielkość ziaren Elementy szkodliwe i ich zawartość Jednorodność Świeżość Wahania jakości W miarę możliwości uzgodnić z dostawcą i zawrzeć pisemną umowę! Uwzględnić w opłacie za utylizację.

8 DOSTĘPNOŚĆ-DOSTAWA-LOGISTYKA
ILOŚCI Aktualne, średnioterm., długoterminowe Wahania sezonowe Zabezpieczenie umową Sytuacja cenowa DOSTAWCY / RODZAJE POJEMNIKÓW Drobnica, materiał sypki Stały, płynny, o konsystencji pasty Opakowania Cysterny, zgniatarki, różn. zbiorniki, kontenery, itp. OKRESY DOSTAW Ciągłe Periodyczne

9 PRZYGOTOWANIE BIOSUBSTRATU
Strefa przejęcia Techniki wsadowe (zasobniki, wywrotnice, przyłącza ssące…) Czyszczenie pojemników (systemy do mycia zbiorników) Strefa magazynowa, zbiorniki zasilające Przygotowanie, rozdrobnienie, usunięcie elementów szkodliwych Metoda mokra i metoda sucha Usunięcie elementów szkodliwych (metale, osady, plastik, szkło, kamienie, opakowania…) Techniki rozdrabniania odpowiednie dla materiału wsadowego i zaleceń higienizacji (maksymalna wielkość ziaren <12mm) Prawidłowe przygotowanie i usunięcie elementów szkodliwych nie jest tanie, ale przyczynia się do redukcji kosztów procesu fermentacji!

10 HIGIENA I HIGIENIZACJA
Specyfikacja i obróbka materiałów wsadowych zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1069/2009 Przepisy sanitarne dotyczące „produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego” Dopuszczone materiały zdefiniowane w kat. 2 i 3 dla użytkowania biogazu Przepisy Mat. kategorii 3: Maks. wielk. ziaren: 12mm, temperatura: 70° C, czas: 60 min. Mat. kategorii 2: Maks. wielk. ziaren: 50mm, temperatura: 133° C, czas: 20 min, ciśnienie: min. 3 bar Technika: Higienizacja standardowa (tryb przetwarzania wsadowego lub metoda przelotowa) Hydroliza termiczno-ciśnieniowa

11 FERMENTACJA Zastosowanie wieloetapowych metod fermentacji Stworzenie buforów dla wahań ilościowych/jakościowych Odpowiednio długie czasy przetrzymywania Lepiej więcej mniejszych fermenterów, niż mniej dużych Stworzenie możliwości przepłukiwania i szczepień powtórnych Załadunek fermentera ukierunkowany na proces

12 PRZETWARZANIE POZOSTAŁOŚCI POFERMENTACYJNYCH
Pozostałość jako dobry nawóz organiczny Wykorzystanie w rolnictwie jako nawóz jest zasadniczo trudne Wymagane kompleksowe koncepcje przygotowania =>problem kosztów Korzystne sąsiedztwo oczyszczalni ścieków lub połącz. z oczyszczalnią Przykład przygotowania pozostałości poferment. Separacja cząst. stałych Sito wahliwe Mikrofiltracja zanurzeniowa niskociśnieniowa Reaktor pośredni obniżenie wartości pH odwrócona osmoza ze stopniowaniem filtratu Osad zagęszcz. Pozost. pofiltr. Kwas zapobieganie powstawaniu osadów Koncentrat Filtrat Odprowadzenie Zasobnik filtratu neutralizacja System wodny Przygotowanie pozost. poferm. Ług

13 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Przepustowość: t/rok Substraty: Odpady z gastronomii, przeterminowana żywność, odpady poubojowe, gnojowica, rośliny uprawne, itp. Produkcja biogazu: ok Nm³/h Moc elektryczna: 2x 1,40 MW

14 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Instalacja przygotowania bioodpadów komunalnych

15 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Biofiltr przemysłowy Reaktory higienizacyjne 70°C/1 h

16 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Fermentery rurowe – poziome reaktory z mieszadłem i instalacją podgrzewania substratów, izolowane i chronione przed warunkami atmosferycznymi

17 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Fermentery rurowe i komory fermentacji wtórnej

18 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Komory fermentacji wtórnej w linii technologicznej fermenterów rurowych (dla odpadów poubojowych i gastronomicznych)

19 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Technologiczna linia fermentacyjna z komorami dla odpadów rolniczych i roślin uprawnych

20 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Agregaty kogeneracyjne 2 x 1,4 MW el w wykonaniu kontenerowym Biologiczne odsiarczanie

21 INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)
Instalacja do separacji cząstek stałych z pozostałości pofermentacyjnej

22 dziękujemy bardzo za uwagę
Osoby do kontaktu: Adam Karolczyk Przedstawiciel w Polsce Mobil: +48 (0)602 / Martin Bauer Ing. Koordynator projektów Mobil: +43 (0)664 /


Pobierz ppt "BIOGAZ - WPROWADZENIE SUBSTRATY Przygotowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google